ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Anna Lewandowska, Robert Pater, Łukasz Cywiński: Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region [Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnego systemu innowacji. Implikacje polityczne dla regionów słabiej rozwiniętych], doi 10.7366/1509499517501, s. 527; Paweł Swianiewicz, Anna Kurniewicz: Wyjście z cienia? Obecność studiów samorządowych w Europie Środkowej i Wschodniej w nauce europejskiej [Stepping out of the shadow? Studies of local governments in Central and Eastern Europe in European academic research ], doi 10.7366/1509499517502, s. 2851; Wojciech Opioła: Wpływ zróżnicowania narodowościowego na poziom kapitału społecznego lokalnej wspólnoty. Badanie porównawcze w wybranych gminach województwa opolskiego [Impact of ethnic diversity on the level of social capital in local communities. A comparative study of selected municipalities in the Opolskie Voivodship], doi 10.7366/1509499517503, s. 5269; Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Istota wojewódzkiego planowania przestrzennego na tle teorii planowania [The essence of regional spatial planning and the planning theory], doi 10.7366/1509499517504, s. 7080; Michał Dudek: Zmiany aktywności zawodowej ludności wiejskiej w Polsce w latach 20102016 [Socio-demographic and spatial changes in the economic activity of rural population in Poland in 20102016], doi 10.7366/1509499517505, s. 8198; Mieczysław Adamowicz, Magdalena Zwolińska-Ligaj: Wizerunek i tożsamość miasta jako instrument wzmacniania jego atrakcyjności i procesów rozwoju na przykładzie miasta Biała Podlaska [City image and identity as instruments to strengthen attractiveness and development processes the example of Biała Podlaska], doi 10.7366/1509499517506, s. 99121. RECENZJA [Book review] Adam Gendźwiłł: Andreas Ladner, Nicolas Keuffer, Harald Baldersheim, Nikos Hlepas, Pawel Swianiewicz, Kristof Steyvers, Carmen Navarro: Patterns of Local Autonomy in Europe, doi 10.7366/1509499517507, s. 122125. Informacje dla Autorów, s. 126; Warunki prenumeraty w roku 2019, s. 127; Spis treści numerów 14, 2018, s. 128. prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak redaktor naczelny periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW

O autorze

1 Paweł Swianiewicz, Anna Lewandowska, Michał Dudek, Robert Pater, Magdalena Zwolińska-Ligaj, Mieczysław Adamowicz, Anna Kurniewicz, Wojciech Opioła, Łukasz Cywiński, Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Anna Lewandowska Ronnegren - biolog, autorka książek i publikacji popularnonaukowych. Rzeczniczka nauki, doradca biologiczny w Khan Academy, laureatka wielu prestiżowych konkursów i stypendiów naukowych. Naukowo związana z Karolinska Institutet w Sztokholmie. Prywatnie mama dwóch uroczych chłopców.

Zamknij

Wybierz metodę płatności