ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

S P I S T R E Ś C I [ C O N T E N T S ] A R T Y K U Ł Y [ A R T I C L E S ] Anna M. Solarz: Jakie znaczenie ma religia?. Religia w badaniu stosunków międzynarodowych [What Does Religion Matter : Religion in Studying International Relations], doi 10.7366/020909614201701, s. 936; Wiesław Lizak: Unia Afrykańska a procesy demokratyzacji w Afryce [The African Union and Democratisation in Africa], doi 10.7366/020909614201702, s. 3752; Mateusz Smolaga: BRICS jako reprezentant interesów globalnego Południa: analiza stanowiska ugrupowania względem głównych problemów w dialogu pomiędzy krajami Północy i Południa [BRICS as Representative of the Interests of the Global South: An Analysis of the Groups Position on the Main Issues in North-South Dialogue], doi 10.7366/020909614201703, s. 5368; Łukasz Jureńczyk: Uwarunkowania i postawa Chin wobec programu nuklearnego Korei Północnej po zimnej wojnie [Conditions and Attitude of China towards North Koreas Nuclear Programme after the Cold War], doi 10.7366/020909614201704, s. 6986; Andrzej Gałganek: Metateoria w nauce o stosunkach międzynarodowych [Metatheory in International Relations Studies], doi 10.7366/020909614201705, s. 87108; Dorota Heidrich, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz: Analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych poprzez model bumerangu: studium przypadku działań Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego w Europie [Boomerang Model Analysis of the Impact and Importance of Transnational Actors: Case Study of Amnesty Internationals Response to the Migration Crisis in Europe], doi 10.7366/020909614201706, s. 109134; Anita Oberda-Monkiewicz: Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Meksyku: między retoryką a rzeczywistym partnerstwem [Latin America in Mexicos Foreign Policy: Between Rhetoric and a Real Partnership], doi 10.7366/020909614201707, s. 135156; Katarzyna Kołodziejczyk: Zasadnicze atrybuty polityki rozwojowej Unii Europejskiej [Fundamental Attributes of EU Development Policy], doi 10.7366/020909614201708, s. 157168; Jolanta Sierańska: Polityka zagraniczna Egiptu w okresie prezydentury Abd al-Fattaha as-Sisiego [Egypts Foreign Policy under President Abd al-Fattah as-Sisi], doi 10.7366/020909614201709, s. 169192; Paweł Soja: Problem upolitycznienia khmerskiego wymiaru sprawiedliwości jako narzędzia przemocy prawnej wobec środowisk antyrządowych [The Politicisation of the Khmer Judiciary as a Means of Inflicting Legal Violence on Government Opponents], doi 10.7366/020909614201710, s. 193218; Tae Hun Park: International Organizations for Rail Transport: Genesis and Evolution [International Organizations for Rail Transport: Genesis and Evolution], doi 10.7366/020909614201711, s. 219234. S P R A W O Z D A N I A [ R E P O R T S ] Anna M. Solarz: Sprawozdanie z XVII Konferencji Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego i Księży Werbistów Sacrum i profanum we współczesnym świecie, pt. Religia naród tożsamość w rzeczywistości międzynarodowej, Pieniężno, 35 lipca 2017 r. [Report on the 17th Conference of the University of Warsaw Faculty of Political Science and International Studies and the Verbite Fathers Sacrum i profanum we współczesnym świecie: Religia naród tożsamość w rzeczywistości międzynarodowej [The Sacred and the Profane in Todays World: Religion Nation Identity in the International Reality], Pieniężno, 35 July 2017], s. 235240; Michał Gierycz: Sprawozdanie z konferencji Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, 30 listopada1 grudnia 2017 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [Report on the conference Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii (Relations Between Religion and Politics as the Object of Political Studies), 30 November 1 December 2017, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw], s. 241244. R E C E N Z J E [ R E V I E W S ] Karolina Zielińska: Dmitri Trenin, What is Russia up to in the Middle East, s. 245248; Maria Piekarska: Maéva Clément, Eric Sangar (red.), Researching Emotions in International Relations. Methodological Perspectives on the Emotional Turn, s. 248253.
0 Michał Gierycz, Anita Oberda-Monkiewicz, Andrzej Gałganek, Wiesław Lizak, Karolina Zielińska, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, Anna M. Solarz, Paweł Soja, Jolanta Sierańska, Mateusz Smolaga, Łukasz Jureńczyk, Dorota Heidrich, Katarzyna Kołodziejczyk, Maria Piekarska

Zamknij

Wybierz metodę płatności