ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane

Okładka książki Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane

Okładka książki Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane

Okładka książki Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
294
     PDF

Ebook

26,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający. Przedstawiono w nim podstawowe definicje z zakresu metody reprezentacyjnej i statystyki małych obszarów. Rozdział drugi poświęcono empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorom w badaniach prowadzonych w jednym okresie. Rozdział trzeci poświęcono empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorom w badaniach wielookresowych. Oprócz przeglądu metod prezentowanych w literaturze przedstawiono autorski model nadpopulacji zakładany dla profili, uwzględniający występowanie korelacji w czasie i przestrzeni, zmiany populacji i przynależności elementów populacji do podpopulacji w czasie. Rozdział czwarty poświęcono podejściu mieszanemu. Rozdział piąty poświęcono klasom estymatorów i predyktorów, które nie były omawiane w poprzednich rozdziałach. W każdym z rozdziałów uwzględniono przykłady zastosowania metod statystyki małych obszarów w badaniach ekonomicznych, a ponadto rozdziały od drugiego do piątego uwzględniają badania symulacyjne przeprowadzone na danych rzeczywistych z wykorzystaniem programów przygotowanych w języku R.
0 Tomasz Żądło

Zamknij

Wybierz metodę płatności