ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
Infor PL
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
69
     PDF

Ebook

19,90 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Jednostki powinny opracować, wdrożyć, oceniać i doskonalić procedury kontroli w środowisku informatycznym. Ponadto na jednostki stosujące system informatyczny rachunkowości ustawodawca nałożył obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informatycznych, a w szczególności skutecznej ochrony zapisów księgowych i dokumentacji przed: ich nieuprawnioną i niekontrolowaną modyfikacją lub uszkodzeniem, wprowadzeniem, usunięciem lub ich zniszczeniem, nieupoważnionym rozpowszechnianiem. W Poradniku wskazano główne zasady przeprowadzenia procesu samooceny ustanowionych zasad i procedur kontroli zarządczej dotyczących systemu rachunkowości w środowisku informatycznym. Omówiono aktualne wymogi, które są zawarte w regulacjach prawnych i standardach, jak również wskazano rozwiązania praktyczne w zakresie organizacji kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Z Poradnika można dowiedzieć się, jakie obowiązują zasady i procedury kontroli: ochrony zasobów informatycznych rachunkowości, dokumentacji systemu informatycznego rachunkowości, poprawności gromadzenia i wprowadzania danych w systemie informatycznym rachunkowości, poprawności przetwarzania danych oraz poprawności tworzenia sprawozdań i raportów finansowych, przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych, wiarygodności i funkcjonalności dla wybranych podsystemów rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówiono procedury kontroli dla podsystemów rachunkowości, które są najczęściej stosowane w praktyce tych jednostek, m.in. dotyczące ewidencji środków trwałych, ewidencji płac i pozostałych rozrachunków z pracownikami oraz funkcji obsługi rozliczeń bankowych i kasy. Dopełnieniem całości jest dodatek specjalny: Listy kontrolne
0 Elżbieta Izabela Szczepankiewicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności