Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro

Okładka książki Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro

Okładka książki Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro

Okładka książki Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
253
     PDF

Ebook

28,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Prezentowana publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie pożyczkowych potrzeb jednostek sektora finansów publicznych, uwzględniając ujęcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Rozważania przeprowadzone w rozdziale drugim miały na celu ocenę źródeł pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro. W trzecim rozdziale zaprezentowano kryteria klasyfikacji obligacji sektora central government w strefie euro. Przedmiotem badań w rozdziale czwartym była rentowność obligacji sektora general government w strefie euro. Rozdział piąty odnosi się do mechanizmu funkcjonowania rynku obligacji skarbowych w strefie euro. Celem rozdziału szóstego było przedstawienie oraz ocena obligacji unijnych jako instrumentu finansowania potrzeb pożyczkowych sektora general government strefy euro, których emisja jest inicjowana na poziomie ponadnarodowym, a celem jest zdobycie środków poprzez rynek finansowy. Monografia wydaje się szczególnie istotna w kontekście prowadzonych obecnie prac dotyczących poszukiwania środków finansowych na rynku dla finansowania pożyczkowych potrzeb sektora general government państw członkowskich strefy euro. Rozważania w niej podjęte mieszczą się w ramach nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse ze szczególnym uwzględnieniem subdyscyplin, jakimi są finanse publiczne, finanse międzynarodowe oraz rynki finansowe. Poruszana problematyka podejmuje aktualne problemy współczesnych finansów, także w aspekcie dylematów związanych z rozwojem nauki o finansach.
0 Blandyna Puszer

Zamknij

Wybierz metodę płatności