ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Katarzyna Trzpioła
Okładka książki/ebooka Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF

Okładka książki Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF

Okładka książki Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF

Okładka książki Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
25
     PDF
 Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada współmierności przychodów i kosztów. Nakazuje ona zarówno jednostkom sporządzającym sprawozdania finansowe według ustawy o rachunkowości, jak i MSR przyporządkowywać przychody i koszty do właściwych okresów sprawozdawczych.Sprawdź, w jaki sposób należy realizować tę zasadę i jakie konsekwencje będzie miało jej zastosowanie w księgach rachunkowych dla rozliczeń podatkowych – podatku dochodowego i VAT.
0 Katarzyna Trzpioła

Zamknij

Wybierz metodę płatności