ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ebook

38,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W JUBILEUSZOWYM, BO 20. JUŻ TOMIE ROCZNIKA STRATEGICZNEGO:

Wprowadzenie [Introduction], s. 11–17;
Przegląd sytuacji międzynarodowej – aspekty globalne i regionalne [An overview of the strategic situation – regional and global aspects], s. 18–42.

Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security]

NATO – ponowne odkrywanie sensu istnienia (z niewielką pomocą Putina)  [NATO – rediscovering its raison d’être (with a little help from Putin)], s. 43–57;
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w 2014 roku… – tętno jeszcze wyczuwalne, ale jak długo? [EU’s Common Security and Defense Policy in 2014 – it has a pulse, but for how long?], s. 58–74;
Testowanie Rady Bezpieczeństwa w czasach niepokoju… – działalność RB ONZ w 2014 roku  [Testing the UN Security Council in times of unrest – UN SC activity in 2014], s. 75–92;
Reżimy kontroli zbrojeń jądrowych i chemicznych… – trzeszczy w szwach, ale nie jest jeszcze źle [Regimes of nuclear and chemical weapons control – bursting at the seams, but still holding fast ], s. 93–115;
Konflikty zbrojne: ofensywa ISIL i afrykańskich dżihadystów [Armed conflicts: The ISIL’s and African jihadists’ offensive], s. 116–129;
Konflikty zbrojne: Ukraina, wojny talibów  [Armed conflicts: Ukraine, Taliban wars], s. 130–140;
Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy… i wojny na Ukrainie  [Energy security in times of war in Ukraine and of falling oil prices], s. 141–160.

Świat w Roczniku [The world in the Yearbook]

Gospodarka światowa 2014 – instytucjonalne wyzwania  [World economy in 2014 – institutional challenges], s. 161–175;
Unia Europejska – nowe przywództwo, stare problemy [The European Union – new leadership, old challenges ], s. 176;
Stany Zjednoczone – stopniowy powrót do formy… w coraz bardziej niespokojnym świecie [The United States: Back on track in a an increasingly turbulent world], s. 196–218;
Rosja 2014 – kryzys putinizmu  [Russia 2014: Putinism in crisis], s. 219–235;
Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy… – pomiędzy hard power Rosji i soft power UE [Eastern Europe and South Caucasus – between Russia’s hard power and EU’s soft one], s. 236–256;
Niemcy – między hamletyzowaniem a przywództwem  [Germany: A modern Hamlet or a true leader? ], s. 257–263;
Bliskowschodnie znaki zapytania  [Middle East questions], s. 264–282;
Region Azji i Pacyfiku w 2014 roku… pod znakiem wyłaniającego się bipolarnego układu USA–Chiny [The Asia-Pacific region in 2014 in the context of the emerging bipolar US–China order ], s. 283–287;
Polityka zagraniczna Polski – napływają czarne chmury  [Poland’s foreign policy: Black clouds are coming], s. 298–312.

Panorama Rocznika [Yearbook panorama]

Obrona kolektywna NATO. Stała misja i zmienny kontekst strategiczny  [NATO’s collective defence. The core mission and the changing strategic context ], s. 313–327;
Przyszłość NATO [NATO’s future], s.  328–344;
Indie – jak długo emerging? Nowy premier – nowa szansa [India: How long is it going to be emerging? Is the new prime minister a new opportunity?], s. 345–361;
Polityka Iranu – ciągle bez przełomu w relacjach z Zachodem [Iran’s policy: Still no breakthrough in its relations with the West ], s. 362–378;
Peryferie w centrum?… Miejsce Azji Centralnej w globalnej architekturze bezpieczeństwa  [Peripheries in the centre? The place of Central Asia in global security architecture], s. 379–397;
Zachodnie sankcje wobec Rosji – sens i skuteczność  [Western sanctions against Russia, their rationale and effectiveness], s. 398–410;
Przegląd literatury światowej… w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych  [A review of world literature on security and strateric studies], s.  411–423;
Aneks: państwa świata – wybrane dane i wskaźniki  [appendix: states of the world – selected data and indices], s. 424–445;
Kalendarium wydarzeń 2013  [Chronology of events 2013], s. 446–454;
Kalendarium wydarzeń 2014 [Chronology of events 2014], s. 455–468;
Skorowidz [Index ], s. 469–478.

W tomie publikują:

Bolesław Balcerowicz [ s. 130–140], Agnieszka Bieńczyk-Missala [s. 298–310], Paweł J. Borkowski [ s. 176–195], Robert Czulda [s. 362–378], Anna Dudek [s. 424–445], Andrzej Dybczyński [s. 328–343], Patrycja Grzebyk [sekretarz redakcji, s. 75–92], Edward Haliżak [s. 161–174; 283–297],  Aleksandra Jarczewska [s. 196–217],  Tytus Jaskułowski [s. 257–263], Ewa Kołodziej [s. 379–397],  Robert Kupiecki [s. 313–326], Roman Kuźniar [redaktor naczelny, s. 11–17; s. 18–39], Karolina Libront [s. 446–454; s. 455–468], Wiesław Lizak [s. 264–282],  Marek Madej [s. 43–73], Marek Menkiszak [s. 219–235], Kamila Pronińska [s. 116–129; s. 141–158], Mirosław Sułek [s. 398–410], Marek Tabor [s. 93–115] , Marcin Terlikowski [s. 58–73], Anna Wojciuk [s. 411–423], Jakub Zajączkowski [s. 345–361].
0 Roman Kuźniar, Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Paweł J. Borkowski, Robert Czulda, Anna Dudek, Andrzej Dybczyński, Patrycja Grzebyk, Edward Haliżak, Aleksandra Jarczewska, Tytus Jaskułowski, Ewa Kołodziej, Robert Kupiecki, Karolina Libront, Wiesław Lizak, Marek Madej, Marek Menkiszak, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Andrzej Szeptycki, Marek Tabor, Marcin Terlikowski, Anna Wojciuk, Jakub Zajączkowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności