ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rezerwy w księgach organizacji pozarządowej (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Krystyna Dąbrowska
Okładka książki/ebooka Rezerwy w księgach organizacji pozarządowej

Okładka książki Rezerwy w księgach organizacji pozarządowej

Okładka książki Rezerwy w księgach organizacji pozarządowej

Okładka książki Rezerwy w księgach organizacji pozarządowej

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
18
     PDF
 Organizacje pozarządowe nie powinny rezygnować z ujmowania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym zdarzeń istotnych dla oceny ich sytuacji finansowej i majątkowej. Powinny zatem tworzyć rezerwy na przyszłe zobowiązania, zgodnie z zasadą ostrożności. Sposób ich tworzenia powinien ponadto wynikać z przyjętych przez organizację zasad rachunkowości, które należy stosować w sposób ciągły. Utworzenie rezerwy jest uzasadnione tylko wówczas, gdy występuje prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się  z ciążącego na niej obowiązku zapłaty  zobowiązania w przyszłości, a koszty te są na tyle znaczące dla organizacji, że ich pominięcie spowoduje istotne zniekształcenie wyniku finansowego.
0 Krystyna Dąbrowska

Zamknij

Wybierz metodę płatności