Recenzje:
Jak wyobrażasz sobie skutecznego szefa A. Taki szef to ponury ekonom z nieodłącznym batogiem w dłoni; B. Taki szef to bezwzględny robot, zmuszający do pracy po godzinach; C Taki szef to fachowiec, mentor, trener, negocjator, przywódca. Jeśli wybrałeś odpowiedź A-z żalem informujemy, że te czasy już nie wrócą. Jeśli wybrałeś odpowiedź B - te czasy właśnie odchodzą w siną dal. Przyszłość biznesu stoi otworem przed ludźmi, którzy posiadają przede wszystkim doskonałe umiejętności interpersonalne. Skoro czytasz ten tekst, z pewnością również aspirujesz do tego elitarnego grona. Autorzy mają cel: zebrać wszystkie Twoje najlepsze cechy, talenty oraz kwalifikacje i oszlifować je niczym cenny diament. Niech wizja szefa doskonałego stanie się ciałem. Ta książka to praktyczny zeszyt ćwiczeń, dopełniony niezbędną dawką teorii i przykładów wziętych prosto z życia.

Gazeta MSP 2011-01-01


Książka małżeństwa Barbary i Andrzeja Kuczerów obejmuje ważne dla pracy szefa aspektów: asertywność, czy też asertywne budowanie relacji; radzenie sobie z konfliktem interpersonalnym; występy publiczne (czyż szef nie jest niczym polityk, bezustannie występujący na forum publiczności?); sprzedaż; motywowanie pracowników etc. Książka zbudowana jest na kształt kursu trenerskiego, po którego ukończeniu czytelnik będzie mógł zarządzać zgodnie z przyjętymi przez autorów najważniejszymi umiejętnościami niezbędnymi do pracy szefa - a jest to połączenie fachowca, mentora, coacha, trenera, negocjatora i przywódcy. Podstawową wartością książki jest poczucie humoru oraz obrazowość i metaforyczność przedstawianych zagadnień (Zestawienie umiejętności w zakresie gotowania, Przedszkolak za sterem, Model Pelargonii, Potrzeba miłości w fabryce, Teoria Babci, Kto to jest dziadek?, Wygłoś toast - to przykładowe nazwy podrozdziałów umieszczone w spisie treści). Książkę czyta się jednym tchem, nie licząc oczywiście dłuższych samodzielnych przystanków „dotleniających”, czyli wykonywania powtórzeń po każdym rozdziale. Przypowieści wzięte z doświadczenia trenerskiego małżeństwa dodają treści smaku i działają inspirująco. Prezentowana teoria nabiera od razu wymiaru praktycznego.

sfbcc.org.pl


Według autorów Profesjonalnego szefa", jest nim człowiek, który posiada przede wszystkim doskonałe umiejętności interpersonalne i łączy funkcje fachowca, mentora, trenera, negocjatora i przywódcy. Potraktowali oni swoją publikację poradniczo, przewidując ją jako praktyczny zeszyt ćwiczeń, uzupełniony teorią i przykładami wziętymi prosto z życia. Jej celem jest umożliwienie czytelnikom doskonalenia ich umiejętności i wypracowania nowych wzorców zachowań.
Autorzy przedstawiają dobro czynne skutki wpływu i perswazji, sprawdzone sposoby wpływania na otoczenie, narzędzia do radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, zasady prowadzenia prezentacji publicznych, wiedzę na temat odpraw i narad motywacyjnych.

Personel i Zarządzanie 2010-07-01