ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Psychologia Społeczna nr 4(23)/2012 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maria Lewicka
Okładka książki/ebooka Psychologia Społeczna nr 4(23)/2012

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 4(23)/2012

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 4(23)/2012

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 4(23)/2012

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
110
     PDF

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W numerze [Contents]

Konrad Bocian, Wiesław Baryła, Michał Parzuchowski: Aktywizacja stereotypu osoby niemoralnej nasila motyw czystości [Activation of a stereotype of an immoral person facilitates the cleanliness motive], s. 297306;
Aleksandra Gronostaj: Różnice międzypłciowe w reakcjach na jawną i ukrytą radę [Gender differences in reactions to blunt and mitigated advice], s. 307321;
Wiesław Łukaszewski, Julia Boguszewska: Uroda przeciw śmierci: doświadczenie wyrazistości śmierci a koncentracja na własnym wyglądzie [Beauty versus death: Mortality salience and body self-image focus], s. 322334;
Krystyna Skarżyńska, Kamil Przybyła, Adrian Dominik Wójcik: Grupowa martyrologia: psychologiczne funkcje przekonań o narodowej krzywdzie [Group martyrdom: Psychological functions of beliefs about national victimhood], s. 335352;
Bogusława Lachowska: Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia pracujących rodziców [The influence of conflict and facilitation in family and work roles on the quality of life in working parents], s. 353371;
Magdalena Szubielska, Bibianna Bałaj, Agnieszka Fudali-Czyż: Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy [Aesthetic evaluation of photographs through the stereotype of authors mental disability], s. 372378;
Marcin Moroń: Konstrukcja i weryfikacja empiryczna Kwestionariusza Zachowań Prospołecznych (PBQ) oraz Paraprojekcyjnego Kwestionariusza Tendencji Prospołecznych (PKTP) dla młodzieży [Construction and empirical verification of Prosocial Behavior Questionnaire (PBQ) and Prosocial Tendencies Paraprojective Questiionnaire for Adolescents], s. 379397.
0 Maria Lewicka

Zamknij

Wybierz metodę płatności