ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Psychologia Społeczna nr 3-4(5)/2007 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maria Lewicka
Okładka książki/ebooka Psychologia Społeczna nr 3-4(5)/2007

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 3-4(5)/2007

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 3-4(5)/2007

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 3-4(5)/2007

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
107
     PDF

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

ISSN 1896-1800


W numerze [Contents]:


Psychospołeczne aspekty Internetu [Psycho-social aspects of International use] J


an M. Zając, Krzysztof Krejtz: Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej [The Internet as object and area of socio-psychological research], s. 191200;


Oleg Gorbaniuk, Joanna Wiciok, Monika Hermanowicz-Górny: Psychologiczne predyktory zakupów online [Psychological predictors of on-line shopping behavior], s. 201213;


Patrycja Rudnicka: Wzorce aktywności studentów w Internecie [Patterns of internet activity among students], s. 214224;


Agata B????łachnio: Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny i kontakty społeczne użytkowników [Review of research on the social and psychological effects of the Internet on well-being and interpersonal relationships of users], s. 225233;


Jan M. Zając, Dominik Batorski: Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby [Motivating people to participate in online research: Ways to increase response rate], s. 234248.


Czy możliwe są prawa uniwersalne w psychologii społecznej: dyskusja [Are universal laws in social psychology possible: A discussion]


Maciej Dymkowski: O uniwersalności teorii psychologii społecznej [On the universality of theories in social psychology], s. 249261;


Michał Bilewicz: O pożytkach z teorii średniego zasięgu [Profiting from middle-range theories], s. 262265;


Mirosław Kofta: Psychologia społeczna: od naiwnego do świadomego uniwersalizmu [Social psychology: From naive to conscious universalism], 266270;


Maria Lewicka: O konstruktywizmie, różnicach indywidualnych i prawach ogólnych [On constructivism, individual differences and universal laws], s. 271275;


Adrian Wójcik: Jeśli działa, nie naprawiaj glosa do tekstu O uniwersalności teorii psychologii społecznej Macieja Dymkowskiego [If it is not broken, dont fix it response to the article On the universality of theories in social psychology by


Maciej Dymkowski:, s. 276279; Maciej Dymkowski: Komentowanie komentarzy: o uniwersalnych teoriach i ich przydatności w psychologii społecznej [Comments on comments: On universal theories and their usefulness in social psychology], s. 280285.

0 Maria Lewicka

Zamknij

Wybierz metodę płatności