Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Psychologia Społeczna nr 1(28)/2014 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maria Lewicka
Okładka książki/ebooka Psychologia Społeczna nr 1(28)/2014

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 1(28)/2014

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 1(28)/2014

Okładka książki Psychologia Społeczna nr 1(28)/2014

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
119
     PDF

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Spis treści [Contents]
Anna Kwiatkowska: Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych [Methodological issues in cultural and cross-cultural research], doi 10.7366/1896180020142801???01, s. 827;
Piotr Szarota: Przyjaźń pod mikroskopem. Problemy metodologiczne w badaniach nad funkcjonowaniem relacji przyjacielskich [Scrutinizing friendship. Methodological problems in investigation of friendship relationships], doi 10.7366/189618002014280102,s. 2837;
Karolina Mazurowska, Paweł Boski: Czynniki istotne w procesie rozwiązywania konfliktu w międzykulturowym środowisku pracy. Triangulacja w interpretacji danych [Significant factors in the processs of conflict solution in the multicultural work setting.Triangulation in data interpretation], doi 10.7366/189618002014280103, s. 3853;
Natasza Kosakowska-Berezecka, Karol Karasiewicz: Jestem unikalny, więc cenię Twoją unikalność? Wpływ aktywizacji tożsamości osobistej i społecznej na postrzeganie innych porównanie międzykulturowe PolskaIndie [I am unique therefore I appreciate your uniqueness? Effects of personal and social identity priming on judgments of others: A cross-cultural comparison of Poland and India], doi 10.7366/189618002014280104, s. 5467;
Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak, Renata Sikora, Ben C. H. Kuo, Konstantin Karpinskij, Tatiana Gushchina, Greta Gober: Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem. Badania międzykulturowe [Culture, stress and coping strategies. Cross-cultural study], doi 10.7366/189618002014280105, s. 6891;
Joanna Różycka-Tran, Paweł Boski, Bogdan Wojciszke: Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach [Zero-sum game belief as a social axiom: A 37-nation study], doi 10.7366/189618002014280106, s. 92109.

0 Maria Lewicka

Zamknij

Wybierz metodę płatności