ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia

Okładka książki Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia

Okładka książki Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia

Okładka książki Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
188
     PDF

Ebook

17,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Celem niniejszej pracy jest próba diagnozy stanu zarządzania jakością usług zdrowotnych na przykładzie wybranych organizacji lecznictwa zamkniętego, a także wskazanie sposobów i możliwości poprawy oraz doskonalenia procesów zarządzania jakością usług zdrowotnych w organizacjach tego typu. Podstawą takich działań powinien być pomiar świadczonych usług w ujęciu procesowym. Praca ma charakter teoretyczno-badawczy. Strukturę pracy tworzą cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym zaprezentowano zamierzenia zmian organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania i przybliżenia kategorii systemu ochrony zdrowia, jego elementów, interesariuszy. Scharakteryzowano strukturę organizacyjną i ekonomiczną systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz przedstawiono założenia opieki koordynowanej i usieciowienia szpitali jako sposobów na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych. Sformułowano priorytety systemu ochrony zdrowia w zakresie pomiaru jakości usług zdrowotnych. W rozdziale drugim uwaga została skoncentrowana na problematyce pomiaru jakości świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, w tym na minimalizacji zdarzeń niepożądanych. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę modelu doskonałości EFQM (European Foundation for Quality Management), jego obszarów, kryteriów i podkryteriów, który stał się kanwą oceny poziomu dojrzałości projakościowego systemu zarządzania w wybranych podmiotach leczniczych. W rozdziale czwartym zaprezentowano zjawisko certyfikacji podmiotów leczniczych na zgodność z normą ISO 9001.
0 Krystyna Lisiecka, Ewa Czyż-Gwiazda, Mira Lisiecka-Biełanowicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności