ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Proboszcz z Tours (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Proboszcz z Tours

Okładka książki Proboszcz z Tours

Okładka książki Proboszcz z Tours

Okładka książki Proboszcz z Tours

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
36
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Pro­boszcz z To­urs Od tłu­ma­cza Dziew­czy­na o zło­tych oczach sta­no­wi trze­cie z opo­wia­dań, ob­ję­tych we fran­cu­skim wy­da­niu wspól­nym ty­tu­łem: Hi­sto­ria trzy­na­stu. I tu, jak w tam­tych czę­ściach, dzie­je owej fan­ta­stycz­nej ,,trzy­nast­ki" nie­wiel­kie ma­ją zna­cze­nie: po­za tym, że wi­dzi­my Fer­ra­gu­sa, z pę­kiem wy­try­chów wni­ka­ją­ce­go do ta­jem­ni­cze­go pa­ła­cu, mo­gło­by się obyć bez je­go udzia­łu. Hen­ryk de Mar­say nie po­trze­bo­wał­by na­le­żeć do taj­ne­go związ­ku (o czym zresz­tą Bal­zac w póź­niej­szych utwo­rach za­po­mi­na), aby być jed­ną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej nie­po­ko­ją­cych po­sta­ci Ko­me­dii Ludz­kiej. [...]

Honoré de Balzac
Ur. 20 maja 1799 r. w Tours Zm. 18 sierpnia 1850 r. w Paryżu Najważniejsze dzieła: cykl powieściowy Komedia ludzka (w skład którego wchodzą m.in.: Ojciec Goriot , Eugenia Grandet , Proboszcz wiejski), Kuzyn Pons, Jaszczur Francuski prozaik okresu romantyzmu. Określany mianem ?mistrza realizmu?. Jego najpopularniejszym dziełem jest Komedia ludzka obrazująca życie społeczne, polityczne i obyczajowe we Francji od czasów rewolucji francuskiej do rządów Ludwika Filipa. W 1850 r. poślubił swą wielką miłość, Polkę, E. Hańską. W swej prozie portretował kobiety dojrzałe, stąd popularne określenie ?kobiety w wieku balzakowskim? (tj. po trzydziestce). Obok Dickensa i Tołstoja, Balzac jest uważany za jednego z najważniejszych twórców współczesnej powieści europejskiej. autor: Aleksandra Nowak

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Honoré de Balzac

Zamknij

Wybierz metodę płatności