ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »
Aktualności, prawo i praktyka w pomocy społecznej!
Co miesiąc informacje o zmianach przepisów i projektach zmian, ciekawe artykuły o rozwiązaniach innych ośrodków w kraju i za granicą, metodach pracy z różnymi grupami klientów, możliwościach ubiegania się o unijne dofinansowanie oraz odpowiedzi na pytania Czytelników.
 • Nowe i zmienione przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej
 • Projekty i zapowiedzi zmian w przepisach
 • Wyjaśnienia szczególnie istotnych dla instytucji społecznych regulacji prawnych
 • Aktualne wydarzenia w pomocy społecznej
 • Praca z różnymi grupami klientów
 • Współpraca pomiędzy placówkami socjalnymi a grupami i społecznością lokalną
 • Kształcenie i doskonalenie pracowników socjalnych
 • Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój instytucji pomocy społecznej
 • Kierowanie do domów pomocy społecznej
 • Usługi medyczne w dps
 • Wolontariat
 • Wykluczenie społeczne
 • Zatrudnienie socjalne
 • Odpowiedzi na aktualne pytania
Korzyści
 • Dostęp do wszystkich bieżących informacji – co miesiąc nowy numer!
 • Pewność, że masz pod ręką wszystkie istotne wiadomości!
 • Znajdziesz odpowiedzi na indywidualne pytania!
 • Dowiesz się o aktualnych problemach i trendach!
 • Otrzymasz wskazówki pomocne w codziennej pracy socjalnej!
Do każdego numeru „Pracownika socjalnego” dołączamy formularz, na którym możesz przesłać własne pytania z dziedziny pomocy społecznej. W kolejnych numerach znajdziesz odpowiedzi ekspertów.

Dzięki wersji on-line:
 • Szybciej otrzymasz informacje bez potrzeby czekania na tradycyjną przesyłkę pocztową.
 • Łatwiej uporządkujesz tematykę numerów serwisu bez konieczności archiwizowania wersji papierowej.
 • Możesz liczyć na szybką pomoc i wskazówki od naszych ekspertów – wystarczy nadesłać pytanie drogą mailową.
 • Zmniejszysz wydatki nie ponosząc dodatkowych kosztów przesyłki.

A ponadto:

Masz możliwość łatwego wyszukiwania tematów poprzez funkcję Adobe Readera – Search tool.
W razie potrzeby możesz wydrukować każdy numer lub wybrany artykuł na swojej drukarce.
Wybierając bardziej przyjazną środowisku formę przyczyniasz się do mniejszego zużycia papieru, benzyny i emisji spalin do powietrza.

Aktualności

Serwis informacyjno – doradczy, rozsyłany co miesiąc przez Internet w formie PDF.
0 Specjaliści z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej rekrutujących się z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stowarzyszeń i fundacji, m.in.: Anna Wiśniewska-Mucha, Zuzanna Grabusińska, Wojciech Plitta, Adam Lisowski, Anna Dudek-Lisowska, Ewa Giza oraz Izabela Krasiejko.

Zamknij

Wybierz metodę płatności