ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Piękny gracz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Piękny gracz

Okładka książki Piękny gracz

Okładka książki Piękny gracz

Okładka książki Piękny gracz

Zajrzyj do książki

Ocena:
5.0/6  Opinie: 1
Stron:
456
Czas nagrania:
10 godz. 45 min.
2w1 w pakiecie:
     ePub
     Mobi
Audiobook
Audiobook w mp3

Ebook

27,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Audiobook w mp3

29,90 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Do przechowalni

Czy tego gracza można okiełznać?

Hanna to młoda kobieta, o wielkim umyśle pochłonięta swoim naukowym życiem. Pewnego dnia starszy brat udziela jej wykładu na temat pracoholizmu i zaniedbywania życia towarzyskiego. Za jego namową Hanna postanawia zmienić coś w tym obszarze, wyjść do ludzi i nawiązać nowe znajomości. Jej nowym przewodnikiem ma być Will Sumner, przyjaciel brata, biznesmen inwestujący na giełdzie i wieczny playboy. Dziewczyna zna go od dawna. Kilka lat wcześniej był jej fantazją, ale on zawsze postrzegał ją tylko jako młodszą siostrę swojego kumpla. Will żyje z ryzyka, lecz co do Hanny ma wątpliwości… dopóki pewnej szalonej nocy jego niewinna uczennica nie wciągnie go do łóżka i nie udzieli lekcji o byciu z kobietą. Tej lekcji nie da się zapomnieć. Hanna odkrywa moc własnej seksualności, a Will musi udowodnić, że jest jedynym mężczyzną, o jakim ona marzy. Piękny Gracz to trzecia część znakomitej serii Christiny Lauren. Autorka jak zwykle dostarcza czytelnikom sporą dawkę emocji i erotycznych uniesień. Fani jej twórczości z pewnością nie będą zawiedzeni. 

(…) Jen­sen nie musiał powta­rzać. Will Sum­ner był jego naj­lep­szym przy­ja­cie­lem na stu­diach, byłym prak­ty­kan­tem taty oraz obiek­tem moich nasto­let­nich fan­ta­zji. Pod­czas gdy ja zawsze byłam przy­ja­zną, głu­piutką dzie­cinną sio­strą, Will był geniu­szem o uśmie­chu łobuza, z kol­czy­kiem w uchu i z nie­bie­skimi oczami, któ­rymi hip­no­ty­zo­wał każdą dziew­czynę. Kiedy mia­łam lat dwa­na­ście, Will był dzie­więt­na­sto­lat­kiem i na święta przy­je­chał do nas na kilka dni z Jen­se­nem. Był spro­śny i fascy­nu­jący nawet wtedy, kiedy brzdą­kał na swo­jej gita­rze baso­wej z moim bra­tem i dla zabawy flir­to­wał z moją star­szą sio­strą Liv. Kiedy mia­łam szes­na­ście lat, on jako świeżo upie­czony absol­went przy­je­chał do nas na lato i pra­co­wał dla ojca. Ema­no­wał z niego tak zwie­rzęcy seks, że chcąc stłu­mić ból, jaki spra­wiało mi samo prze­by­wa­nie w jego pobliżu, czym prę­dzej stra­ci­łam dzie­wic­two z nie­zgrab­nym i gapo­wa­tym kolegą z klasy. Byłam prze­ko­nana, że moja sio­stra co naj­mniej się z nim cało­wała; mię­dzy mną a Wil­lem była zbyt duża róż­nica wieku, ale za zamknię­tymi drzwiami i w cicho­ści wła­snego serca mogłam przed sobą przy­znać, że Will Sum­ner był pierw­szym chło­pa­kiem, któ­rego w ogóle mia­łam ochotę poca­ło­wać, i pierw­szym, przez któ­rego wresz­cie wsu­nę­łam dłoń pod koł­drę, roz­my­śla­jąc o nim w ciem­no­ści mojego pokoju. O tym sza­tań­skim fry­wol­nym uśmieszku i wło­sach wciąż opa­da­ją­cych na prawe oko (…) 

                                                                                         Fragment książki
0 Christina Lauren

Zamknij

Wybierz metodę płatności