ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle. Instalacje i urządzenia do 1 kV (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
mgr inż. Fryderyk Łasak
Wydawnictwo:
Verlag Dashofer
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
141
     PDF
Tematyka

W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia.

Korzyści

Dzięki tej publikacji poznasz m.in.:
- przepisy prawne związane z wykonywaniem sprawdzeń instalacji i urządzeń
- wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009 instalacje elektryczne niskiego napięcia
- pomiary wielkości elektrycznych
- pomiar rezystancji uziemienia uziomu
- pomiary natężenia oświetlenia
- badania sprzętu ochronnego
- sporządzanie protokołów z pomiarów zgodnie z przepisami i normami


Spis treści
1. Wstęp
2. Przepisy prawne
3. Wymagania normy pn-hd 60364-4-41:2009 instalacje elektryczne niskiego napięcia
4. Wymagania norm odnośnie do badań instalacji i urządzeń niskiego napięcia
5. Wymagania normy pn-hd 60364-6:2008 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
6. Pomiary wielkości elektrycznych
7. Ochrona uzpełniająca
8. Pomiar rezystancji uziemienia uziomu
9. Pomiary natężenia oświetlenia
10. Zakres pomontażowych badań odbiorczych urządzeń i układów zgodnie z pn-e 04700:2000
11. Badania prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia
12. Pomiary eksploatacyjne dla elektrycznych urządzeń napędowch
13. Instalacje grzejne
14. Pomiary eksploatacyjne agregatów prądotwórczych i zasilaczy ups
15. Badania spawarek i zgrzewarek
16. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych na suwnicach i dźwignicach
17. Pomiary w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
18. Pomiary w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w podwyższonej temperaturze i atmosferze szkodliwej
19. Badania sprzętu ochronnego
20. Sporządzanie protokołów z pomiarów zgodnie z przepisami i normami
21. Literatura


Autorzy

Autorem publikacji jest wybitny specjalista i właściciel Zakładu Badań Elektrycznych El-Fred, mający duże doświadczenie w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych.
0 mgr inż. Fryderyk Łasak

Zamknij

Wybierz metodę płatności