Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
praca zbiorowa
Okładka książki/ebooka Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu

Okładka książki Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu

Okładka książki Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu

Okładka książki Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
30
     PDF

Jeśli postępowanie administracyjne prowadzone przez ZUS kończy się decyzją administracyjną, osoba ubezpieczona może wnieść od niej odwołanie do sądu okręgowego lub rejonowego rozpoznającego sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Odpowiednie pouczenie o tym prawie powinno się znajdować w treści decyzji ZUS. Jeśli osoba chce z niego skorzystać powinna wnieść odwołanie na piśmie do jednostki ZUS, która decyzję wydała, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ rentowy, w terminie 1 miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. ZUS we własnym zakresie może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. Jeśli zaś podtrzymuje zajęte w decyzji stanowisko, niezwłocznie powinien odwołanie wraz z aktami sprawy przekazać do sądu. Postępowanie jest wolne od kosztów sądowych. Szczegóły znajdziesz w e-booku "Od niekorzystnej decyzji ZUS można odwołać się do sądu".

0 praca zbiorowa

Zamknij

Wybierz metodę płatności