ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Obozy (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Obozy

Okładka książki Obozy

Okładka książki Obozy

Okładka książki Obozy

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
3
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Obo­zy Gdy na nie­bo wie­czor­ne spie­nio­ne gwiaz­da­mi  wy­pły­wa cięż­ki okręt,  a si­wi ma­ry­na­rze wy­so­ko nad na­mi  sie­ci spusz­cza­ją w dół,  my je­ste­śmy tam w do­le jak dzie­ci sa­mot­ne,  co zry­wa­ją ja­gód­ki z umar­łe­go krze­wu  gorz­kie i czar­ne, gorz­kie i czar­ne owo­ce,  kie­dy nad na­mi sto­ją dni i no­ce,  ciem­no­ści szu­mi drze­wo.    Bło­go­sła­wi­my dni mlecz­ne i kro­wie  i cień li­po­wy, i li­ści lot,  i krew, co pły­nie po ścię­tej gło­wie,  my za­wsze pew­ni, za­wsze go­to­wi  na sąd: co do­bro, zło.    Bło­go­sła­wi­my strasz­ne po­cią­gi  od­jeż­dża­ją­ce w smu­tek bez gra­nic --  -- z nich jęk jak dym. -- To ja­dą ran­ni,  uczuć skrę­co­ne ka­błą­ki.    Bło­go­sła­wi­my po­la bi­tew­ne  i mą­drość lu­dów, i mą­drość ma­szyn,  krzyw­dy i wia­ry, i ża­le rzew­ne.    Gro­zo! Oj­czy­zno na­sza!    Wte­dy je­ste­śmy jak dzie­ci sa­mot­ne,  a oczy ciem­ne i dra­pież­ne są,  kie­dy za­pusz­cza sie­ci cięż­ki okręt  i chwy­ta nas za fa­le wy­cią­gnię­tych rąk. [...]

Krzysztof Kamil Baczyński
Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Krzysztof Kamil Baczyński

Zamknij

Wybierz metodę płatności