ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

(O miasto, miasto - Jeruzalem żalu...) (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka (O miasto, miasto - Jeruzalem żalu...)

Okładka książki (O miasto, miasto - Jeruzalem żalu...)

Okładka książki (O miasto, miasto - Jeruzalem żalu...)

Okładka książki (O miasto, miasto - Jeruzalem żalu...)

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
3
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

(O mia­sto, mia­sto -- Je­ru­za­lem ża­lu...) O mia­sto, mia­sto -- Je­ru­za­lem ża­lu,  gdzie wspar­te o ko­lum­ny -- każ­de drze­wo krzy­żem  nad cie­niem mi­ja­ją­cym jak cie­niem ko­ra­lu,  któ­ry jak pło­mień nie­wi­dzial­ny li­że  sto­py zwy­cięz­ców i tych, któ­rzy le­żąc  pod pły­tą bla­sku, w cień bla­sku nie wie­rzą.    Mia­sto nie­wia­ry. Czym ty je­steś sto­jąc  we wszyst­kich zie­miach, w ogni­sku i w bo­ju,  czym­że ty je­steś i co nie­siesz w so­bie,  że je­steś na czło­wie­ku jak wie­niec na gro­bie  i ro­dzisz tyl­ko bez­gło­we ka­mie­nie  i sen, gdzie nie śniąc  nie od­wa­lo­ne je­steś gro­mów brze­mię  i mar­twą pie­śnią.    Sen, sen upio­rów, gdzie na kwia­tach le­żą  lu­dzie cio­sem znu­że­nia pa­dli przed wie­cze­rzą,  lu­dzie u sto­łów pań­skich sia­da­ją­cy, któ­rzy  sza­ble spla­ta­ją w do­le, a kwia­ty na gó­rze. [...]

Krzysztof Kamil Baczyński
Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Krzysztof Kamil Baczyński

Zamknij

Wybierz metodę płatności