ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kompetencje organów władzy i administracji w zakresie obrony w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Kompetencje organów władzy i administracji w zakresie obrony w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską

Okładka książki Kompetencje organów władzy i administracji w zakresie obrony w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską

Okładka książki Kompetencje organów władzy i administracji w zakresie obrony w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską

Okładka książki Kompetencje organów władzy i administracji w zakresie obrony w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
146
     PDF

Ebook

30,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Fragment recenzji prof. dr hab. Jerzego Będźmirowskiego: Dynamika zmian, w której świat uczestniczy, w sposób znaczący wpływa na współczesne państwo, a konsekwencją jest zmiana jego ról. Coraz częściej państwo postrzega się przez pryzmat dwóch funkcji zewnętrznej i wewnętrznej jakie pełni wobec społeczeństwa. Jednym z zadań państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, którzy coraz częściej postrzegają je jako wolność od lęku i niepewności". Tak definiowana przez społeczeństwo rola państwa stwarza określone wymogi dla działań podejmowanych przez aparat władzy w ramach funkcji wewnętrznej i zewnętrznej. Te dwie funkcje są filarami współczesnego państwa, ponieważ funkcja zewnętrzna to zapewnienie bezpieczeństwa państwa i możliwość nieskrępowanego rozwoju, a wewnętrzna to zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony mienia, zdrowia społeczeństwa oraz zabezpieczenia własnych stosunków społecznych wewnątrz państwa. Realizację tych dwóch funkcji zapewnia system bezpieczeństwa narodowego.() Autor recenzowanej monografii, dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB, jest komandorem rezerwy MW, dlatego też problematyka bezpieczeństwa i obronności państwa nie jest mu obcą. Dotychczasowe doświadczenie wyniesione ze służby w siłach morskich, wsparte naukowym osiągnięciami, pozwoliło mu na przygotowanie tej monografii. Była to ciężka, momentami benedyktyńska, praca badawcza. () Oceniając wartość merytoryczną monografii, pragnę podkreślić rzeczowość argumentów oraz logiczny sens narracji Autora, co jest dowodem dobrego przygotowania metodycznego i warsztatowego. Nie mam wątpliwości, że niniejsza monografia będzie istotną pozycją zarówno w obszarze rozważań naukowych, jak i działalności popularyzatorskiej w tak skomplikowanym zagadnieniu, jakim jest obronność państwa.
0 Ryszard Szynowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności