ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej (ebook)(audiobook)(audiobook)Książka w języku rosyjskim

Autorzy:
Karolina Gołąbek, Paulina Balandyk
Okładka książki/ebooka Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej

Okładka książki Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej

Okładka książki Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej

Okładka książki Język rosyjski w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
379
     PDF
Przekazywana do rąk czytelnika publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, tj. osób władających językiem rosyjskim na poziomie A2, B2 lub wyżej, które zamierzają nabyć umiejętność swobodnego komunikowania się w zakresie języka biznesu. Publikacja może stanowić również pomoc językową dla osób, które współpracują bądź zamierzają nawiązać współpracę biznesową z partnerami na wschodzie i od których wymaga się dobrej znajomości specjalistycznego słownictwa z zakresu biznesu. Wprowadzona w podręczniku tematyka koncentruje się wokół sfer komunikacyjnych dotyczących firmy i innych struktur handlu, poszukiwania pracy, służbowej rozmowy telefonicznej, podróży służbowych, korespondencji handlowej, reklamy i rynku nieruchomości. Zasadniczą część skryptu poprzedza spis piktogramów, wykorzystanych w książce, a także spis abrewiatur i skrótów ułatwiających pracę z podręcznikiem. Zamieszczony w publikacji materiał powtórzeniowy, klucz do wybranych ćwiczeń i słownik rosyjsko-polski pozwalają na korzystanie z niniejszej publikacji zarówno na zajęciach audytoryjnych, jak również w pracy indywidualnej. Do książki dołączona została płyta DVD, zawierająca nagrania tekstów kształcących rozumienie ze słuchu, poprawną wymowę i właściwe reakcje komunikacyjne oraz prezentacje multimedialne do wybranych jednostek tematycznych.
0 Karolina Gołąbek, Paulina Balandyk

Zamknij

Wybierz metodę płatności