ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Instalacje przeciwpożarowe. Zeszyty dla elektryków - nr 5 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Instalacje przeciwpożarowe. Zeszyty dla elektryków - nr 5

Okładka książki Instalacje przeciwpożarowe. Zeszyty dla elektryków - nr 5

Okładka książki Instalacje przeciwpożarowe. Zeszyty dla elektryków - nr 5

Okładka książki Instalacje przeciwpożarowe. Zeszyty dla elektryków - nr 5

Wydawnictwo:
Grupa Medium
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
225
     PDF

Ebook

46,10 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W kolejnej publikacji z serii „Zeszyty dla elektryków” przybliżymy możliwości wykorzystania, zasady działania i podstawy projektowania instalacji stosowanych do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków.

Jednym z nadrzędnych celów, które należy uwzględnić podczas projektowania budynków, są wymagania, jakie powinien on spełnić w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo pożarowe jest zagadnieniem bardzo złożonym, uwzględniającym wiele czynników zarówno typowo budowlanych, jak i instalacyjnych. Ponieważ instalacje przeciwpożarowe odgrywają w budynku bardzo istotną rolę, warto poznać ich elementy, zasadę działania i podstawy projektowania.

Przepisy przeciwpożarowe wprowadziły definicję urządzeń przeciwpożarowych. Zgodnie z nią, są to urządzenia najczęściej stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie, służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. W szczególności należą do nich stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, czyli:
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),
 • system sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
 • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,
 • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty i zawory hydrantowe,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed wybuchem,
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują wykonywanie wymienionych instalacji na podstawie odpowiednich projektów technicznych. Powinny one uwzględniać tzw. scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, czyli tak działać, być skonfigurowane i składać się z takich elementów, które zapewnią odpowiedni poziom ich funkcjonalności w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Dlatego projekty te wymagają stosownych uzgodnień i weryfikacji przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ponadto poprawność wykonanych na ich podstawie instalacji powinna być potwierdzona odpowiednimi próbami i badaniami. Eksploatacja urządzeń przeciwpożarowych wymaga z kolei, aby były one poddawane przeglądom i prawidłowo konserwowane, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
0 Edward Skiepko

Zamknij

Wybierz metodę płatności