ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Identyfikacja typów przestrzeni publicznej (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Identyfikacja typów przestrzeni publicznej

Okładka książki Identyfikacja typów przestrzeni publicznej

Okładka książki Identyfikacja typów przestrzeni publicznej

Okładka książki Identyfikacja typów przestrzeni publicznej

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
228
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

29,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Autorka wyróżnia i definiuje 15 typów przestrzeni publicznej, takich jak: quazi-plaza, miejsce do celebrowania, oswojony las, ukierunkowany teren rekreacyjny, zakątek obywatelski, zieleniec, dzika promenada, zakątek sąsiedzki i in. na podstawie badań prowadzonych w latach 20162018 w 7 miejscowościach gminy Izabelin (obszar metropolitalny Warszawy), korzystając z opracowanej przez siebie metody, którą omawia w publikacji. Prezentowane wyniki badań posłużyły do określenia potencjału analizowanej przestrzeni w ujęciu interdyscyplinarnym, łącząc zagadnienia związane z architekturą krajobrazu, urbanistyką, naukami przyrodniczymi i społecznymi oraz elementami ekonomiki przestrzeni. Zaproponowana metoda będzie z pewnością przydatna do celów projektowych, sporządzenia diagnozy istniejącej przestrzeni publicznej oraz opracowania typologii innych rodzajów przestrzeni publicznej. Publikacja o dużych walorach teoretycznych i aplikacyjnych, interesująca dla urbanistów, architektów krajobrazu, geografów, socjologów miast oraz studentów tych kierunków na różnych wyższych uczelniach, a także osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się organizowaniem wspólnej przestrzeni w miastach i na terenach podmiejskich. The author distinguishes and defines fifteen types of public space, such as: quasi-plaza, a place to celebrate, a tamed forest, a targeted recreational area, a civic spot, a green space, a wild promenade, a neighbourhood spot and others, based on a study conducted in the years 20162018 in seven towns of the Izabelin commune (the metropolitan area of Warsaw), using a method devised by the author and discussed in the publication. The presented results of the study have been used to determine the potential of the analyzed space within an interdisciplinary framework, combining issues connected to architecture, landscape, urbanism, life and social sciences, as well as elements of the economics of space. The proposed method will definitely be useful for design purposes, diagnosing existing public space and developing typologies of other kinds of public spaces.
0 Agnieszka Kępkowicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności