Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

Okładka książki Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

Okładka książki Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

Okładka książki Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
230
Druk:
oprawa miękka
     PDF

Książka

34,65 zł

Dodaj do koszyka

Ebook

30,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Do przechowalni

Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te następowały w dwóch wymiarach. Pierwszy polegał na zwiększeniu dostępności ścieżek edukacyjnych prowadzących do wyższego wykształcenia oraz na wzroście liczby miejsc na tym poziomie. Drugi obejmował zmiany wewnątrz poszczególnych szczebli i różnicowanie się instytucji. W efekcie tych zmian doszło do powstania rynku edukacyjnego oferującego większe niż dotychczas możliwości elastycznego kształtowania karier. Nieuchronnie prowadzi to również do zaostrzenia konkurencji między instytucjami edukacyjnymi i podziału na instytucje lepsze i gorsze.

Warto wskazać w skrócie, co nowego do wiedzy o generowaniu nierówności edukacyjnych wnosi moja książka. Po pierwsze, inaczej niż dotychczas definiuję kluczowy obszar selekcji edukacyjnych skupiam się na aspekcie horyzontalnym, a nie wertykalnym. Po drugie, w badaniach koncentruję się na ostatnich latach, traktując okres powojenny tylko jako tło tych analiz. Po trzecie, wyjaśniając nierówności, odwołuję się do teorii kapitału ludzkiego i teorii racjonalnego wyboru, a nie jak robią to autorzy innych prac do tradycyjnych koncepcji konfliktowych i funkcjonalistycznych obecnych
w badaniach nad stratyfikacją od wielu dekad.
fragmenty Wstępu
0 Alicja Zawistowska

Zamknij

Wybierz metodę płatności