ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

(Gdy za powietrza zasłoną...) (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka (Gdy za powietrza zasłoną...)

Okładka książki (Gdy za powietrza zasłoną...)

Okładka książki (Gdy za powietrza zasłoną...)

Okładka książki (Gdy za powietrza zasłoną...)

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
3
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

(Gdy za po­wie­trza za­sło­ną...) Gdy za po­wie­trza za­sło­ną dłoń po­cznie kształ­ty fał­do­wać  i czu­je się wiel­kie pta­ki ro­sną­ce za chmur kwia­ta­mi,  zmierzch scho­dzi lek­ko. A ona świe­ci u okna gło­wą  ja­sną jak li­stek świa­tła i śpie­wa pio­sen­kę ci­szy.    Dłu­gą, wi­ją­cą się wstę­gą głos cie­pły w po­wie­trzu sty­gnie,  aż je­go do­się­gnie w zmro­ku i szept przy ustach usły­szy.  <> -- szu­mi pio­sen­ka i gło­wę owi­ja mu, dzwo­ni  jak wło­sów mięk­kich smu­ga, li­lie z niej pach­ną tak moc­no,  że on, po­chy­lo­ny nad śmier­cią, za­ci­ska pal­ce na bro­ni,  wsta­je i jesz­cze czar­ny od py­łu bi­twy -- czu­je,  że skrzyp­ce gra­ją w nim ci­cho, więc idzie ostroż­nie, po­wo­li,  jak­by po ni­ci świa­tła, przez mo­rze szu­mią­ce zmro­ku  i co­raz bliż­sza jest mięk­kość po­dob­na do bia­łych ob­ło­ków,  aż się do­peł­nia prze­strzeń i czu­je jej gło­sik mięk­ki  sto­ją­cy w ci­szy ol­brzy­miej na wy­cią­gnię­cie rę­ki. [...]

Krzysztof Kamil Baczyński
Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Krzysztof Kamil Baczyński

Zamknij

Wybierz metodę płatności