ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE 106 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE 106

Okładka książki Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE 106

Okładka książki Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE 106

Okładka książki Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. SE 106

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
445
     PDF

Ebook

46,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W ostatnich kilku latach światowy system finansowy doświadczył kryzysu na niespotykaną od dziesięcioleci skalę. Objął on swoim zasięgiem instytucje i rynki finansowe w wielu krajach, a w konsekwencji spowodował kryzys ogólnogospodarczy. Obecna sytuacja w międzynarodowym systemie finansowym, problemy strefy euro oraz nadal niepewne perspektywy rozwoju gospodarki światowej skłaniają do stawiania ważnych pytań dotyczących przyszłości. Miejscem, którego uczestnicy wyjątkowo silnie odczuwają dziś niestabilność i zmienność otoczenia, są rynki finansowe. Sytuacja ta prowokuje do refleksji, dyskusji i poszukiwań naukowych w celu zdiagnozowania oddziaływania współczesnych rynków, instytucji oraz instrumentów finansowych na gospodarkę, a także system finansowy, tak by było możliwe maksymalne wykorzystanie szans wiążących się z ich rozwojem, przy jednoczesnym zminimalizowaniu pojawiających się zagrożeń. W szczególności istotne wydaje się określenie obecnych i przyszłych źródeł niestabilności na rynkach finansowych, a także identyfikacja i ocena działań podejmowanych przez instytucje finansowe oraz podmioty ze sfery realnej (w tym zwłaszcza inwestorów) w warunkach niestabilności. Powyższe kwestie znalazły odzwierciedlenie w pracach zebranych w niniejszym tomie, które ujęto w cztery bloki tematyczne: - rynki finansowe tendencje globalne i regionalne, - kryzys a rynki finansowe w Polsce i na świecie, - inwestowanie na rynkach finansowych w warunkach niepewności, - instrumenty finansowe w warunkach niestabilności wycena, ryzyko, efektywność. Studia Ekonomiczne nr 106 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0 Janina Harasim, Janusz Cichy

Zamknij

Wybierz metodę płatności