ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Dwie miłości (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Dwie miłości

Okładka książki Dwie miłości

Okładka książki Dwie miłości

Okładka książki Dwie miłości

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
3
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Dwie mi­ło­ści Więc po­ko­cha­łeś kru­che, cie­płe cia­ło,  któ­re się w for­mach sło­wi­czych usta­ło,  jak mle­ko pły­nie w szkla­nym smu­kłym dzba­nie,  skrzy­piec ma smu­tek i ro­ślin śpie­wa­nie.  Więc po­ko­cha­łeś je. Jak ru­czaj so­bie  przed oczy sta­wiasz, aby twa­rze obie:  i ta od­bi­ta, i two­ja praw­dzi­wa,  by­ły jak je­den ruch, co po­ukry­wa  zie­mię jak po­żar i nie­bo jak ja­śmin,  na któ­re jed­no ser­ce jest ma­łe i cia­sne.    I po­ko­cha­łeś jesz­cze zie­mię gro­zy  z ogni­stym śla­dem wiel­kich kro­ków bo­żych,  zie­mię, gdzie bra­cia po­pie­le­ją z to­bą,  gdzie śmierć i wiel­kość jak dwa gro­my obok  sto­ją u skro­ni i skrzy­dła­mi bi­ją  tym, co umar­li, i tym, któ­rzy ży­ją. [...]

Krzysztof Kamil Baczyński
Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Krzysztof Kamil Baczyński

Zamknij

Wybierz metodę płatności