ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Dolny Śląsk 1936-1956 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Yaman Kouli
Okładka książki/ebooka Dolny Śląsk 1936-1956

Okładka książki Dolny Śląsk 1936-1956

Okładka książki Dolny Śląsk 1936-1956

Okładka książki Dolny Śląsk 1936-1956

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
316
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

31,20 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Autor analizuje rozwój przemysłu na Dolnym Śląsku w latach 19361956 w kontekście pytania o rolę wiedzy w procesie produkcji. Sugeruje związek między załamaniem się produkcji przemysłowej w regionie po 1945 r. i wysiedleniami ludności niemieckiej. Ukazuje, jakie skutki niesie utrata sieci informacyjnych, przy założeniu, że pewnych kategorii wiedzy nie da się przechowywać inaczej niż tylko dzięki ludzkiej pamięci. Jednym z głównych obszarów analizy jest polska polityka przesiedleńcza. Do końca lat 40. XX w. jej celem było możliwie szybkie wysiedlenie ludności niemieckiej, jednak po 1950 r. zaczęto nakłaniać Niemców do pozostawania. Wydaje się, że stały za tym głównie przyczyny gospodarcze, a nie jak do tej pory uważano polityczne. Choć w latach 50. i 60. XX w. wiele krajów Europy i świata przeżyło wzrost gospodarczy, tzw. Ziemie Odzyskane takiego cudu gospodarczego nie doświadczyły. Próbowano to wyjaśniać, wskazując m.in. na zniszczenie przemysłu w wyniku działań wojennych i demontaży, braki kapitałowe i niedobór siły roboczej, względy polityczne czy poczucie pewnej tymczasowości polskiej administracji na tych terenach, co prowadziło do mniejszego zaangażowania polskiej ludności napływowej w ich zagospodarowanie. Jednak liczne przykłady pokazują, że choć katastrofy naturalne czy wojny mogą w krótkiej perspektywie paraliżować gospodarkę, później jest to kompensowane ponadprzeciętnym wzrostem. Specyficznym rysem powojennej historii Dolnego Śląska były bez wątpienia przesiedlenia. Autor wskazuje, że wraz z utratą pracującej tam wcześniej ludności zabrakło głównego elementu pozwalającego na wykorzystanie potencjału przemysłowego i przeprowadzenie jego pomyślnej rekonstrukcji, tj. wiedzy istotnej dla procesu produkcyjnego. The author analyzes the development of industry in Lower Silesia in the years of 1936-1956 in the context of the question about the role of knowledge in the production process. He suggests a connection between the collapse of industrial production in the region after 1945 and the displacement of the German population. He shows the results of a loss of information networks, assuming that certain categories of knowledge cannot be "stored" in any other way than through human memory.
0 Yaman Kouli

Zamknij

Wybierz metodę płatności