ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Demon ruchu (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Demon ruchu

Okładka książki Demon ruchu

Okładka książki Demon ruchu

Okładka książki Demon ruchu

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
68
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Głu­cha prze­strzeń(Bal­la­da ko­le­jo­wa) Po­mię­dzy Or­sza­wą a By­li­czem zre­gu­lo­wa­no prze­strzeń. Sta­ło się to moż­li­wym dzię­ki za­sy­pa­niu mo­kra­deł nad Wier­szą i prze­pro­wa­dze­niu ni­we­la­cji pod tzw. ,,Upła­zi­kiem". Wsku­tek te­go li­nia ule­gła znacz­ne­mu skró­ce­niu, gdyż po­ciąg za­miast omi­jać ba­gni­sty te­ren w wiel­kim, sil­nie na pół­noc wy­gię­tym łu­ku, szedł te­raz po je­go cię­ci­wie, zmie­rza­jąc do ce­lu pro­sto jak strza­ła. Skrót oka­zał się ze wszech miar po­żą­da­nym. Ruch ko­le­jo­wy zy­skał znacz­nie na tem­pie, a oko­li­ca, do­tych­czas ma­la­rycz­na z po­wo­du ba­gien­nych wy­zie­wów, wkrót­ce przy­bra­ła cha­rak­ter su­chej, zdro­wej rów­ni­ny, któ­ra wnet po­kry­ła się buj­ną zie­lo­no­ścią. [...]

Stefan Grabiński
Ur. 26 lutego 1887 w Kamionce Strumiłowej Zm. 12 listopada 1936 we Lwowie Najważniejsze dzieła: Demon ruchu (1919), Księga ognia (1922) Jeden z czołowych przedstawicieli przedwojennej polskiej fantastyki, nazywany "polskim Edgarem Allanem Poe". Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (filologia klasyczna i literatura polska). Za życia zyskał krótkotrwałą popularność dzięki opowiadaniom, które i dziś są uznawane za trzon jego twórczości, zdecydowanie ważniejszy niż powieści. Doceniony został jednak przez Karola Irzykowskiego, a po wojnie przez Artura Hutnikiewicza. Grabiński interesował się okultyzmem, stąd jego twórczość pełna jest duchów i zjawisk nadprzyrodzonych. Charakterystyczny jest jednak fakt, że zjawiska te dzieją się zwykle we współczesnej, realistycznie oddanej scenerii. W Demonie ruchu obszarem, w jakim się pojawiają, jest symbol nowoczesności - kolej. Również język Grabińskiego oscyluje między realizmem a poetycznością (sam autor był wielbicielem twórczości Bolesława Leśmiana).

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Stefan Grabiński

Zamknij

Wybierz metodę płatności