Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Bracia Dalcz i S-ka (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Bracia Dalcz i S-ka

Okładka książki Bracia Dalcz i S-ka

Okładka książki Bracia Dalcz i S-ka

Okładka książki Bracia Dalcz i S-ka

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
258
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Bra­cia Dalcz i s-ka Tom pierw­szy Roz­dział I Od ra­na już czymś nie­do­brym pach­nia­ło w po­wie­trzu. Szwaj­car Mo­len­da, któ­ry jesz­cze pa­mię­tał rzą­dy sa­me­go nie­bosz­czy­ka Fran­za, któ­ry więk­szość z tych ro­bot­ni­ków znał od ma­łe­go, pa­trzył spode łba, jak wsy­py­wa­li się do por­tier­ni co­raz gęst­szy­mi grup­ka­mi, jak mu ki­wa­li gło­wa­mi, do­ty­ka­jąc rę­ką dasz­ków cza­pek, jak co­dzien­nym nie­omyl­nym ru­chem prze­krę­ca­li rącz­ki ze­ga­rów i wy­bi­ja­li swo­je nu­me­ry przy dźwię­ku krót­kich dzwon­ków. Ni­by wszyst­ko tak, jak co dzień, a prze­cież nie to. [...]

Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Ur. 10 sierpnia 1898 w Okuniewie Zm. 20 września 1939 w Kutach Najważniejsze dzieła: Kariera Nikodema Dyzmy, Prokurator Alicja Horn, Znachor, Profesor Wilczur, Pamiętnik pani Hanki Dziennikarz, prozaik i scenarzysta; autor poczytnych w dwudziestoleciu międzywojennym powieści sensacyjnych, z których wiele było następnie ekranizowanych. ,,Dołęga" nie było członem jego nazwiska rodowego, lecz nazwą herbu rodowego matki pisarza, którą przyjął jako przydomek. Jako bardzo młody człowiek w czasie I wojny światowej był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie ochotniczo wstąpił do wojska, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po ustaleniu granic II Rzeczpospolitej dobra rodzinne na Witebszczyźnie wraz z miejscowością, w której się urodził, pozostały w Związku Radzieckim. Zrzuciwszy mundur w 1922 roku związał się z chadeckim dziennikiem ,,Rzeczpospolita" o nastawieniu proendeckim i antypiłsudczykowskim, gdzie publikował felietony pod pseudonimem C. hr. Zan. Ostro i krytycznie oceniając porządki wprowadzone przez Piłsudskiego po przewrocie majowym 1926 roku, naraził się władzom sanacyjnym, w wyniku czego jesienią 1927 roku został porwany z ulicy Grójeckiej w Warszawie, wywieziony za miasto, ciężko pobity, wrzucony do dołu i zostawiony w lesie; ślad tego przeżycia odnaleźć można w jego powieści Znachor. Zapatrywania polityczne Dołęgi-Mostowicza nie zmieniły się w wyniku tego zdarzenia, natomiast zamiast dziennikarstwem zajął się pisaniem powieści (powstało ich w sumie 17), co przyniosło mu popularność i znaczny majątek. Zginął w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, jako podoficer wojska polskiego organizując obronę przed inwazją Związku Radzieckiego w granicznym miasteczku Kuty.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności