ODBIERZ TW粑 BONUS :: »

Between the Cataracts. Part 1: Main Papers. Proceedings of the 11th International Conference for Nubian Studies Warsaw University 27 August - 2 September 2006 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Ocena:
B康 pierwszym, kt鏎y oceni t ksi捫k
Stron:
337
     PDF

Ebook

12,00 z

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-klikni璚iem

Przenie na p馧k

Do przechowalni

Skala przedsi瞝zi耩 archeologicznych w archeologii nubijskiej w ci庵u ostatnich dziesi璚iu lat i sama ilo嗆 nowych danych, kt鏎e zosta造 uzyskane, obejmuj帷ych dziedzictwo nubijskie od paleolitu po su速anat Funj Sinnara, pobudzi造 rewizj wielu pogl康闚 i zaj璚ie si nowymi perspektywami w staro篡tnych badaniach nubijskich. Materia造 z XI Mi璠zynarodowej Konferencji Towarzystwa Bada Nubijskich w Warszawie przedstawiaj aktualne wyniki najnowszych bada nad histori staro篡tn i archeologi Nubii, terytori闚 doliny Nilu i pusty na po逝dnie od pierwszej katarakty (tj. Egipt i p馧nocny Sudan). Artyku造, opublikowane w 2 cz窷ciach, obejmuj r騜ne aspekty bada, od raport闚 z ostatnich wykopalisk, poprzez studia dokumentalne i wnikliwe analizy nubijskiego spo貫cze雟twa, architektury i sztuki. Cz窷 pierwsza, zawieraj帷a prace 17 czo這wych badaczy nubijskich, stanowi zwi瞛貫 podsumowanie d逝gofalowych bada nad g堯wnymi o鈔odkami cywilizacji nubijskiej i szersz refleksj historyczn, z uwzgl璠nieniem tak瞠 wp造wu czynnik闚 zewn皻rznych na sytuacj w Nubii. Przegl康 prac archeologicznych i bada przeprowadzonych w latach 2002-2006 zapewnia D.A. Welsby. Przegl康 witryny obejmuje Wadi Howar (F. Jesse), Dokki Gel (Ch. Bonnet, D. Valbelle), Tombos (ST Smith), Sedeinga (C. Berger-el Naggar), Gebel Barkal (A. Roccati), Musawwarat es Sufra (S. Wenig), Meroe (K. Grzymski), Qasr Ibrim (P. Rose), Dongola (S. Jakobielski) Banganarti (B. 真rawski, A. ζjtar). Ponadto W.Y. Adams ocenia obecne stypendium w nubijskim spo貫cze雟twie, L. T顤闥 omawia powstanie pa雟twa segmentarskiego, a C. Rilly proponuje rewolucyjne spojrzenie na pochodzenie etniczne w Nubii. W. Godlewski koncentruje si na aspektach ikonografii kr鏊ewskiej i episkopalnej na chrze軼ija雟kich nubijskich malowid豉ch 軼iennych. T. Kendall bada astronomiczne znaczenie Gebel Barkal, kt鏎e sk這ni這 Tahark do zlokalizowania tam jego grobowca. Druga cz窷 zawiera 60 dokument闚 zreferowanych na konferencji, w tym kwestie zwi您ane z wysi趾iem ratowania czwartej katarakty w ostatnich latach, a tak瞠 zapis dw鏂h dyskusji panelowych po鈍i璚onych tematyce j瞛yk闚 urz璠owych i j瞛yk闚 werystycznych w nubijskich kr鏊estwach oraz przedstawieniu w豉dc闚 i ceremonii religijnej wewn徠rz budynk闚 sakralnych. ********** The scale of archaeological undertakings in Nubian archaeology in the past ten years and the sheer amount of new data that have been obtained, spanning Nubian heritage from the Paleolithic to the Funj Sultanate of Sinnar, have spurred a revision of many long-held views and a tackling of new perspectives in Ancient Nubian studies. The Proceedings of the 11th International Conference of the Society of Nubian Studies in Warsaw bring a timely record of the newest research into the ancient history and archaeology of Nubia, the territories of the Nile Valley and the deserts south of the first cataract (i.e., southern Egypt and northern Sudan). The papers, published in two parts, cover diverse aspects of research from reports on recent excavations, through documentary studies and insightful analyses of Nubian society, architecture and art. Part one, comprising papers by 17 researchers, scholars in Nubian Studies, constitutes a compact summary of long-term research on the main centers of Nubian civilization and a broader historical reflection, taking into account also the influence of external factors on the situation in Nubia. A review of the archaeological work and research conducted in 2002-2006 is provided by D.A. Welsby. Site overviews include Wadi Howar (F. Jesse), Dokki Gel (Ch. Bonnet, D. Valbelle), Tombos (S.T. Smith), Sedeinga (C. Berger-el Naggar), Gebel Barkal (A. Roccati), Musawwarat es Sufra (S. Wenig), Meroe (K. Grzymski), Qasr Ibrim (P. Rose), Dongola (S. Jakobielski) Banganarti (B. 真rawski, A. ζjtar). Moreover, W.Y. Adams reviews current scholarship into Nubian society, L. T顤闥 discusses the rise of the segmentarian state, and C. Rilly proposes a revolutionary look at ethnicity in Nubia. W. Godlewski focuses on aspects of royal and episcopal iconography in Christian Nubian wall paintings. T. Kendall searches into the astronomical meaning of Gebel Barkal which prompted Taharka to locate his tomb site there. Part two presents 60 plus papers read at the conference, including issues related to the Fourth Cataract salvage effort of recent years, as well as a record of two panel discussions devoted to the topics of official and vernacular languages in the Nubian Kingdoms and representations of rulers and religious ceremony inside sacral buildings. Keywords: Nubian archaeology, Nubian heritage, International Conference of the Society of Nubian Studies, segmentarian state, Christian Nubian wall paintings, Funj Sultanate of Sinnar, ancient Nubia, archaeological excavations, archeology.
0 W這dzimierz Godlewski, Adam ζjtar

Zamknij

Wybierz metod p豉tno軼i