ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Archiwum Kryminologii, tom XXXVI 2014 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Archiwum Kryminologii, tom XXXVI 2014

Okładka książki Archiwum Kryminologii, tom XXXVI 2014

Okładka książki Archiwum Kryminologii, tom XXXVI 2014

Okładka książki Archiwum Kryminologii, tom XXXVI 2014

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
497
     PDF

Ebook

60,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W numerze [Contents]

mgr Emilia Rekosz-Cebula, Uniwersytet Warszawski: Kryminologia feministyczna [Feminist Criminology], doi: 10.7420/AK2014A, s. 730;
dr hab., prof. UW Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski: Dwa razy lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej [Twice Lombroso: The Consequences of the Differences in Approach Between Positivist and Feminist Criminology], doi: 10.7420/AK2014B, s. 3174;
dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński: Kobietobójstwo kryminologiczna charakterystyka zjawiska [A Criminological Description of Femicide], doi: 10.7420/AK2014C, s. 75108;
dr Michał Peno, Uniwersytet Szczeciński: Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny [The Theory of Punishment and the Problem of Determinism], doi: 10.7420/AK2014D, s. 109132;
prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Dylematy pracy penitencjarnej z więźniami odbywającymi skrajnie długie kary pozbawienia wolności [The Dilemmas of Working in Prisons with Prisoners Serving Very Long Sentences], doi: 10.7420/AK2014E, s. 133162;
dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski: Człowiek w akwarium postępowanie z więźniami niebezpiecznymi w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach [Man in a Fish Tank: The Management of Dangerous Prisoners in Maximum Security Units], doi: 10.7420/AK2014F, s. 163226;
dr hab. Bolesław Sprengel, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: Udział policji państwowej w realizacji polityki penitencjarnej w Polsce w latach 19191939 [The Role of the Civil Police in Implementing Penal Policy in Poland in 19191939], doi: 10.7420/AK2014G, s. 227258;
dr Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski: Terapia uzależnień od środków odurzających i psychotropowych w warunkach więziennych, w kontekście przeciwdziałania prizonizacji [Narcotic and Psychoactive Drug Addiction Therapy in Prisons as a Way to Prevent Prisonisation], doi: 10.7420/AK2014H, s. 259278;
dr hab. Anna Golonka, Uniwersytet Rzeszowski: Alkohol a poczytalność sprawcy czynu zabronionego wnioski na podstawie badań aktowych [Alcohol and the Sanity of the Perpetrator of an Offence Conclusions Based on Research], doi: 10.7420/AK2014I, s. 279292;
dr Michał Fajst, Uniwersytet Warszawski & dr Agnieszka Gutkowska, Uniwersytet Warszawski: Problematyka rozmieszczania skazanych w świetle kulturowych aspektów obecności cudzoziemców w polskich zakładach karnych [Accommodating Foreigners Given Custodial Sentences in Light of the Cultural Aspects of Their Presence in Polish Penal Institutions], doi: 10.7420/AK2014J, s. 293324;
Catharina Decker, Universität Hamburg & Navina Kunz, German Police University & prof. Joachim Kersten, German Police University: Challenging integration and police presence: Determinants of subjective safety for persons, doi: 10.7420/AK2014K, s. 325340;
dr Małgorzata Szwejkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & dr Dariusz Załuski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wykorzystanie seksualne małoletniego pokrzywdzonego w rodzinie wybrane zagadnienia kryminologiczne i penitencjarne [Sexual Exploitation of a Minor in the Family: Selected Criminological and Penal Issues], doi: 10.7420/AK2014L, s. 341363;
dr Olga Sitarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach & mgr Dominika Bek, Uniwersytet Śląski w Katowicach: Mediacja z udziałem małoletniego zagadnienia wiktymologiczne [Mediation with the Participation of a Minor: Victimological Issues], doi: 10.7420/AK2014M, s. 363388;
mgr Olgierd Jakubowski, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN: Zjawisko przemytu dóbr kultury [Trafficking in Cultural Property], doi: 10.7420/AK2014N, s. 389422;
mgr Piotr Karasek, Uniwersytet Warszawski & dr Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski:
Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące [Armchair Detectives in the 21st Century. How the Public Can Help Solve Criminal Cases: The Benefits and Dangers], doi: 10.7420/AK2014O, s. 423450;
Contents (tłum. Stephen Canty), s. 451472;
(tłum. Olga Salomatova), s. 473497.
0 Irena Rzeplińska, Witold Klaus

Zamknij

Wybierz metodę płatności