ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Okładka książki Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Okładka książki Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Okładka książki Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
147
     PDF

Ebook

15,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Niniejsza monografia zawiera autorskie opracowania, zgrupowane w częściach odpowiadających wybranym wątkom merytorycznym, dotyczącym problematyki zastosowania nowoczesnych systemów telematycznych w przedsięwzięciach innowacyjnych sektora TSL, rozważanych w aspekcie uwzględniania reguł społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszym rozdziale pracy, scharakteryzowano kluczowe obszary przedmiotowe oraz dokonano identyfikacji podmiotów gospodarczych i ich interesariuszy w sektorze TSL, a także określono zasady formułowania celów zarządzania społecznie odpowiedzialnego, przedstawiono ich specyfikację oraz wskazano na określone, długofalowe korzyści. W drugim podjęto się analizy znaczenia czynników innowacyjności przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych, poprzedzonej teoretycznymi rozważaniami na temat rozumienia terminu innowacja oraz typologii i zakresu pojęciowego różnych rodzajów innowacji. Treść trzeciego rozdziału odnosi się do praktycznych przykładów wybranych obszarów prospołecznych i prośrodowiskowych działań w zestawieniu z opisem poglądów kluczowych przedstawicieli koncepcji CSR. W rozdziale czwartym scharakteryzowano proponowane działania służące równoważeniu mobilności i kreowaniu inteligentnego transportu miejskiego i inteligentnych systemów logistycznych, uwzględniając e-logistykę. W rozdziale piątym zastosowanie nowoczesnych systemów telematycznych w sektorze TSL na tle zasad CSR.

0 Maria Michałowska

Zamknij

Wybierz metodę płatności