ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Magdalena Jaciow

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Magdalena Jaciow- doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert Centrum Badań i Ekspertyz UE w Katowicach, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu marketingu, badań i analizy rynku. Redaktor naukowy książki „Handel i usługi. Diagnoza i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie śląskim” (Katowice 2008), autorka licznych artykułów o charakterze naukowo-badawczym, kierownik projektu badawczego MNiSW pt. „Polski e-konsument - typologia, zachowania” (2008 - 2011).

więcej »