ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Katarzyna Trzpioła
Okładka książki/ebooka Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO

Okładka książki Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO

Okładka książki Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO

Okładka książki Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
28
     PDF
 Dotychczas fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami mikro, najczęściej sporządzały sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem art. 50 ust. 2 uor. Prezentowały w nim dane wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządzano w odpowiednio uproszczonej formie. Od 1 stycznia 2016 r. przepis ten zostanie uchylony. Oznacza to, że mniejsze i średnie organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą albo będą sporządzały sprawozdania zgodnie z zakresem informacji wskazanym w załączniku nr 1 do ustawy, albo – jeśli tak zdecydują ich organy zatwierdzające sprawozdania finansowe – według załącznika nr 5, jeśli oczywiście nieprzekroczone zostaną kryteria wielkościowe wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1c uor. Zakres elementów sprawozdania finansowego będzie uzależniony od decyzji organu zatwierdzającego.
0 Katarzyna Trzpioła

Zamknij

Wybierz metodę płatności