ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W NUMERZE [ C O N T E N T S ] S T U D I A [ S T U D I E S ] Dariusz Popławski: Stosunki bilateralne między Polską i Austrią w dwudziestoleciuMiędzywojennym [Bilateral Relations between Poland and Austria in the Interwar Period], doi 10.7366/020909614201801, s. 9-22; Joanna Starzyk-Sulejewska: Ewolucja stosunków między Unią Europejską i ASEAN [The Evolution of Relations between the European Union and the ASEAN], doi 10.7366/020909614201802, s. 23-48; Mirosław Sułek: Pozycja międzynarodowa państw w oczach wybranych grup studenckich [International Position of States in the Eyes of Selected Student Groups], doi 10.7366/020909614201803, s. 49-66; Marcin Grabowski, Jakub Stefanowski: The Chinese Belt and Road Initiative from the Central European Perspective Rhetoric Versus Reality, doi 10.7366/020909614201804, s. 67-84; Barbara Regulska-Ingielewicz: Mocarstwowość ekonomiczna Wielkiej Brytanii. Rola londyńskiego Cityw budowaniu przestrzeni geoekonomicznej [Economic Power of Great Britain. The Role of London City in Building a Geoeconous Space], doi 10.7366/020909614201805, s. 85-104; Jan A. Wendt, Alexandru Ilieş, Tomasz Wiskulski: Relacje rząd rumuński Cerkiew w kształtowaniu oficjalnej politykitożsamościowej państwa po 1989 roku [Romanian Government Relations The Orthodox Church in Shaping the Official State Identity Policy After 1989], doi 10.7366/020909614201806, s. 105-122; Tomasz Łukaszuk: The Concept of Maritime Governance in International Relations, doi 10.7366/020909614201807, s. 123-144; Aleksandra Jaskólska: Liberalna teoria polityki zagranicznej studium przypadku partii regionalnych w Indiach [The Liberal Theory of Foreign Policy Case Study of Regional Parties in India], doi 10.7366/020909614201808, s. 145-168; Akshay Sharma: The Role of States in the Formation of Indias Foreign Trade PolicyAfter Cold War, doi 10.7366/020909614201809, s. 169-180; R E C E N Z J E [ R E V I E W S ] Iwona Wyciechowska: Stefan Kałuski, Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata [Scars of History. Geography of Political Borders in the Modern World], doi , s. 181-186; Joanna Dobkowska: Anna Grzywacz, Polityka zagraniczna Singapuru w regionie Azji i Pacyfiku [Foreign Policy of Singapore in the Asia-Pacific Region], doi , s. 187-191; Magdalena Kozub-Karkut: Tomasz Pugacewicz, Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej polityki zagranicznej [Theories of Foreign Policy. The Perspective of American Foreign Policy], doi , s. 192-196. dr hab. Jakub Zajączkowski redaktor naczelny; periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW
0 Mirosław Sułek, Dariusz Popławski, Jakub Zajączkowski, Marcin GrabowskiJoanna Starzyk-Sulejewska, Magdalena Kozub-Karkut, Jakub Stefanowski, Barbara Regulska-Ingielewicz, Jan A. Wendt, Alexandru Ilieş, Tomasz Wiskulski, Tomasz Łukaszuk, Aleksandra Jaskólska, Akshay Sharma, Iwona Wyciechowska, Joanna Dobkowska

Zamknij

Wybierz metodę płatności