ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Skarga jesienna (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Skarga jesienna

Okładka książki Skarga jesienna

Okładka książki Skarga jesienna

Okładka książki Skarga jesienna

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
3
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Skar­ga je­sien­na Od kie­dy opu­ści­ła mnie Ma­ria, aby udać się na in­ną gwiaz­dę -- któ­rą to, Orion, Al­ta­ir i ty, zie­lon­ka­wa We­nus? -- roz­mi­ło­wa­łem się w sa­mot­no­ści. Ileż dłu­żą­cych się dni sam je­den spę­dzi­łem z mo­im ko­tem. Przez sa­mot­ny ro­zu­miem bez isto­ty cie­le­snej, a kot mój jest to­wa­rzy­szem mi­stycz­nym, du­chem. Mo­gę te­dy po­wie­dzieć, że prze­ży­łem dłu­gie dnie sam je­den z mo­im ko­tem i, sa­mot­ny, po­spo­łu z jed­nym z ostat­nich au­to­rów de­ka­den­cji la­tyń­skiej; od kie­dy bo­wiem za­bra­kło bia­łe­go jej ist­nie­nia, dziw­nie i oso­bli­wie roz­lu­bo­wa­łem się w tym, co stresz­cza­ło się w sło­wie: upa­dek. [...]

Stéphane Mallarmé
Ur. 18 marca 1842 w Paryżu Zm. 9 września 1898 w Valvins Najważniejsze dzieła: Herodiada (1871), Popołudnie fauna (poemat, 1876), Vers et prose (zbiór, 1893), Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku (1897) Jeden z największych symbolistów francuskich. Niemal całe życie przepracował jako nauczyciel języka angielskiego. Od 1881 organizował w swoim mieszkaniu w Paryżu wtorkowe spotkania poetyckie, przyciągające znanych artystów (m.in. Antoniego Langego). Przywiązywał ogromną wagę do języka, poszukiwał idealnej formy (w Rzucie kośćmi istotną funkcję pełni układ typograficzny). Poezję uważał za sposób dotarcia do istoty idealnego piękna, tworzenie doskonałego kwiatu, którego brak w prawdziwych bukietach (l?absente de tous bouquets). Rozgłos zyskał dzięki poświęconemu mu artykułowi Paula Verlaine?a (z 1884) oraz pochwale zawartej w powieści Na wspak J.-K. Huysmansa. Popołudnie fauna zainspirowało utwór C. Debussy?ego. Tłumaczył utwory E. A. Poe.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Stéphane Mallarmé

Zamknij

Wybierz metodę płatności