ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Okładka książki Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Okładka książki Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Okładka książki Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
160
     PDF

Ebook

15,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Monografia składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu. W pierwszym rozdziale przedstawiono kierunki zmian zachodzących w polityce handlowo-inwestycyjnej Stanów Zjednoczonych. Pozycja i powiązania handlowe USA są przedmiotem analizy w rozdziale drugim. Podstawowym okresem badania są lata 2005-2017. Celem rozdziału trzeciego jest ocena pozycji USA na światowym rynku e-commerce. Rozdział czwarty opisuje przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji, w które zaangażowane są albo amerykańskie przedsiębiorstwa lokujące swój kapitał poza granicami kraju, albo zagraniczni inwestorzy prowadzący interesy w Stanach Zjednoczonych. W rozdziale piątym skoncentrowano się na roli i znaczeniu amerykańskich korporacji amerykańskich w gospodarce światowej. Przedstawiono etapy rozwoju korporacji amerykańskich, następnie wskazano największe korporacje amerykańskie na tle przedsiębiorstw o globalnym zasięgu działania ujęte w Światowym raporcie inwestycyjnym. Omówiono znaczenie przedsiębiorstw międzynarodowych dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, analizując także realizowaną przez nie wymianę handlową, w tym z filiami zagranicznymi. W rozdziale szóstym podjęto rozważania dotyczące umiędzynarodowienia działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w USA, w którym to procesie aktywnie uczestniczą korporacje amerykańskie.
0 Sylwia Talar, Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności