ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Cień z obozu (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Cień z obozu

Okładka książki Cień z obozu

Okładka książki Cień z obozu

Okładka książki Cień z obozu

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
4
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Cień z obo­zu Przy­cho­dził do niej we śnie dłu­gi cień,  chłód wiał, w błę­kit­ne szkło prze­mie­niał dło­nie;  sły­sza­ła co dzień kro­ki. Wia­ła mo­kra sień  i po­ry ro­ku, desz­cze jak spie­nio­ne ko­nie  po­ry­wa­ły za so­bą drze­wa i nie­bio­sa,  po­chmur­ne, to znów bia­łe. Śnie­ży­ce na wło­sach  zo­sta­wia­ły jej płat­ki, ci­chym ryl­cem żło­biąc.  Za­mie­nia­ła się w po­mnik po­wo­li, nie­znacz­nie,  no­cą cze­ka­jąc dnia, któ­ry ją rzeź­bić za­cznie,  a dniem na noc cze­ka­jąc, na splą­ta­ny kłąb  ciem­nych or­ga­nów ci­szy, któ­re wia­ły w głąb,  jak wir lo­do­wej rze­ki. I hu­cza­ła trwo­ga.  Przy­cho­dził do niej we śnie dłu­gi cień,  roz­chy­lał płat­ki no­cy, co pod je­go rę­ką  roz­wi­ja­ły się, szu­miąc jak spa­lo­ny kwiat,  i na­zy­wał imie­niem po­ry wszyst­kich lat,  i za­my­kał ski­nie­niem sny jak mo­rza lę­ku.    I przy­szedł pierw­szy raz, i na­wiał ob­łok bia­ły,  a chłod­ne bry­ły lo­du tej no­cy -- w staw prze­mie­nił,  a na nim zło­te krę­gi mil­cze­nia tak się chwia­ły  jak mo­tyl al­bo gwiaz­dy brzę­czą­cy, psz­cze­li ślad.  <>.  A w oknach sko­śny wiatr na­dy­mał śnie­gu ścia­ny,  na sprzę­tach po­ra­sta­ło niedź­wie­dzie bia­łe fu­tro.  Więc on do­ty­kał mu­ru i z ciem­nych py­łów smut­ku  wy­wo­dził lip ale­je i sar­ny, i zło­cie­nie,  i ob­jął mat­kę wpół, i ra­zem szli w mil­cze­nie  jak kie­dyś, jak w dzie­ciń­stwie szli w nie­ob­ję­ty świat. [...]

Krzysztof Kamil Baczyński
Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Krzysztof Kamil Baczyński

Zamknij

Wybierz metodę płatności