×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Errata książki

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Siedem języków w siedem tygodni. Praktyczny przewodnik nauki języków programowania"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
217 33 9> X < 0 -> negative; 9> X < 0 -> fałsz; Hubert Łojek
269 23 repl odpowiedziała, zwracając sekwencję. rest odpowiedziała, zwracając sekwencję. Hubert Łojek

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
46 - drzewo_ruby.odwiedź = {|węzeł| puts węzeł.nazwa_węzła} drzewo_ruby.odwiedź {|węzeł| puts węzeł.nazwa_węzła} Łukasz Pytlarz
46 - drzewo_ruby.odwiedź_wszystkie = {|węzeł| puts węzeł.nazwa_węzła} drzewo_ruby.odwiedź_wszystkie {|węzeł| puts węzeł.nazwa_węzła} Łukasz Pytlarz
48 - Moduł jest kolekcją funkcji i stałych. Jeśli włączymy model do klasy, [...] Moduł jest kolekcją funkcji i stałych. Jeśli włączymy moduł do klasy, [...] Łukasz Pytlarz
74 10 Io> metoda() type list(1, 2, 3, 4) Hubert Łojek
120 22 Druga klauzula jest bardziej złożona: przodek(X, Y) :- ojciec(X, Z), ojciec(Z, Y). Druga klauzula jest bardziej złożona: przodek(X, Y) :- ojciec(X, Z), przodek(Z, Y). Hubert Łojek
158 9 batate$ scala code/scala/forLoop.scala wszystko całość składa się z kawałków batate$ scala code/scala/forLoop.scala całość składa się z kawałków Hubert Łojek
161 26 println("Obrót " + zmieńKierunek + "Obecne nastawy " + direction) println("Obrót " + zmieńKierunek + "Obecne nastawy " + kierunek) Hubert Łojek
169 30 scala> var zmienna_niemutowalna = "Nie jestem mutowalna" scala> val zmienna_niemutowalna = "Nie jestem mutowalna" Hubert Łojek
184 1 scala> movies.text scala> filmy.text Hubert Łojek
206 19 4 + "ciąg_znaków". 4 + "ciag_znakow". -
206 4 "ciąg znaków". "ciag znakow". -
207 14 Pigułka = niebieska. Pigulka = niebieska. -
208 25 Osoba = {osoba, {nazwisko, "Agent Smith"}, {zawód, "Zabijanie programów"}}. Osoba = {osoba, {nazwisko, "Agent Smith"}, {zawod, "Zabijanie programow"}}. -
208 8 {komiks, {nazwa, "Calvin i Hobbes"}, {postać, "Spaceman Spiff"}}. {komiks, {nazwa, "Calvin i Hobbes"}, {postac, "Spaceman Spiff"}}. -
209 13 [Głowa | Ogon] = [1, 2, 3]. [Glowa | Ogon] = [1, 2, 3]. -
209 15 Głowa. Glowa. -
212 1 lustro(śmiejąca_się_gęba). lustro(smiejaca_sie_geba). -
212 3 prosty:lustro(śmiejąca_się_gęba). prosty:lustro(smiejaca_sie_geba). -
216 13 Zwierzę= "pies". Zwierze = "pies". -
216 14 case Zwierzę of case Zwierze of -
216 23 case Zwierzę of
"słoń" -> dumbo;
_ -> coś_innego
end.
case Zwierze of
"slon" -> dumbo;
_ -> cos_innego
end.
-
217 20 X = 0.
if
X > 0 -> prawda;
X < 0 -> fałsz
end.
X = 0.
if
X > 0 -> prawda;
X < 0 -> falsz
end.
-
217 31 if
X > 0 -> prawda;
X < 0 -> negative;
true -> zero
end.
if
X > 0 -> prawda;
X < 0 -> nieprawda;
true -> zero
end.
-
220 3 Wyświetl = fun(X) -> io:format("~p~n", [X]) end. Wyswietl = fun(X) -> io:format("~p~n", [X]) end. -
222 16 Sumator = fun(ElementListy, SumaCzęściowa) -> ElementListy + SumaCzęściowa end. Sumator = fun(ElementListy, SumaCzesciowa) -> ElementListy + SumaCzesciowa end. -
222 18 SumaPoczątkowa = 0.
0
lists:foldl(Sumator, SumaPoczątkowa, Liczby).
SumaPoczatkowa = 0.
0
lists:foldl(Sumator, SumaPoczatkowa, Liczby).
-
225 14 ZVAT = [{Produkt, Ilość, Cena, Cena Ilość 0.08} || {Produkt, Ilość, Cena} <- Koszyk]. ZVAT = [{Produkt, Ilosc, Cena, Cena Ilosc 0.08} || {Produkt, Ilosc, Cena} <- Koszyk]. -
225 9 Koszyk = [{ołówek, 4, 0.25}, {długopis, 1, 1.20}, {papier, 2, 0.20}]. Koszyk = [{olowek, 4, 0.25}, {dlugopis, 1, 1.20}, {papier, 2, 0.20}]. -
229 3 -module(przetlumacz).
-export([petla/0]).

petla() ->
receive
"house" ->
io:format("dom~n" ),
petla();

"white" ->
io:format("biały~n" ),
petla();

_ ->
io:format("Nie rozumiem.~n" ),
petla()

end.
-module(przetlumacz).
-export([petla/0]).

petla() ->
receive
"house" ->
io:format("dom~n" ),
petla();

"white" ->
io:format("bialy~n" ),
petla();

_ ->
io:format("Nie rozumiem.~n" ),
petla()

end.
-
233 20 Z ! "biały", Z ! "bialy", -
233 22 {Z, _} ->
Z ! "Nie rozumiem." ,
loop()
{Z, _} ->
Z ! "Nie rozumiem." ,
petla()
-
234 29 petla() ->
receive
3 -> io:format("bum.~n" ), exit({ruletka,die,at,erlang:time()});
_ -> io:format("kliknij~n" ), loop()
end.
petla() ->
receive
3 -> io:format("bum.~n" ), exit({ruletka,die,at,erlang:time()});
_ -> io:format("kliknij~n" ), petla()
end.
-
236 11, 30 {′EXIT′, Od, Przyczyna} ->
io:format("Strzelec ~p zginął z powodu ~p." , [Od, Przyczyna]),
io:format("Uruchom kolejny proces.~n" ),
petla()
end.
{′EXIT′, Od, Przyczyna} ->
io:format("Strzelec ~p zginal z powodu ~p." , [Od, Przyczyna]),
io:format("Uruchom kolejny proces.~n" ),
petla()
end.
-
238 14 io:format("Strzelec ~p zginął z powodu ~p." , [Od, Przyczyna]),
io:format(" Restart. ~n" ),
io:format("Strzelec ~p zginal z powodu ~p." , [Od, Przyczyna]),
io:format(" Restart. ~n" ),
-
249 28 (/ 2,0 4) (/ 2.0 4) -
274 34 (iterate para-fibonacci [1 1]) (iterate para-fibonacci [1 1])) Hubert Łojek
283 21 user=> (deref user=> (deref film) Hubert Łojek
285 1 user=> (reset! zagrozenie "Podział bez ryzyka.")) user=> (reset! zagrozenie "Podział bez ryzyka.") Hubert Łojek