Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Git. Rozproszony system kontroli...

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Autor: 

Ocena:
   5/6  Opinie  (32)
Stron: 328 Stron (w wersji papierowej): 328
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Wydawca: Helion
Cena:
54,90 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 10,98 zł
43,91 zł 54,89 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
54,90 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
43,91 zł
54,89 zł

Git - oszczędź sobie kłopotów z synchronizacją projektu!

Praca nad niemal każdym projektem informatycznym wymaga współdziałania wielu osób, często pracujących z dala od siebie. W takich warunkach bardzo łatwo popełnić błąd, nadpisać jakiś ważny plik albo przypadkowo zdublować dane. Mały projekt po takiej wpadce da się jeszcze uratować, ale większy… można wyrzucić do kosza. Chyba że od momentu jego inicjalizacji używamy narzędzia odpowiedzialnego za właściwą synchronizację danych, czyli systemu kontroli wersji, co jest standardem we współczesnej informatyce. Jednym z takich programów jest git, napisany na potrzeby zarządzania kodem źródłowym jądra systemu Linux - taka rekomendacja mówi sama za siebie.

Możliwości programu git i sposoby jego praktycznego zastosowania w różnych projektach przedstawione zostały w tej książce. Znajdziesz tu podstawowe informacje o instalacji środowiska i tworzeniu repozytoriów, pracy z plikami, identyfikowaniu rewizji i zmienianiu historii projektu. Dowiesz się, kiedy i jak tworzyć czy łączyć gałęzie oraz całe repozytoria, korzystać z repozytorium lokalnego i zdalnego, a także synchronizować je w odpowiedni sposób. Poznasz możliwe konflikty między wersjami pliku i nauczysz się radzić sobie z nimi. Zrozumiesz, jak wykorzystywać najbardziej znane serwery hostingowe dla projektów git oraz dostępne w nich, wbudowane systemy śledzenia błędów. I wreszcie przestaniesz miewać koszmary, w których tracisz tygodnie na odszukanie zagubionego pliku. Git zrobi to za Ciebie!

 • Instalacja programu git, tworzenie repozytoriów i obszar roboczy
 • Tworzenie rewizji i przywracanie stanu plików
 • Stany plików, ignorowanie plików i znaczniki
 • Identyfikowanie rewizji, skróty komend
 • Modyfikowanie historii projektu oraz tworzenie i usuwanie gałęzi
 • Łączenie gałęzi: operacja merge i operacja rebase
 • Powiązanie repozytorium lokalnego i zdalnego oraz podstawy synchronizacji repozytoriów
 • Praktyczne wykorzystanie git i łączenie oddzielnych repozytoriów
 • Treść pliku: konflikty, badanie różnic, pliki tekstowe i binarne
 • Serwisy github.com i bitbucket.org
 • Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org i zintegrowany system śledzenia błędów

Wypróbuj git - wystarczająco dobry nawet dla jądra Linuksa!

Podziękowania (9)
CZĘŚĆ I Repozytoria o liniowej historii (11)
Rozdział 1. Wprowadzenie (13)
 • Git (13)
 • Jak przebiega praca nad projektem stosującym Git? (14)
 • Hosting projektów Git (19)
 • Czego się nauczysz z tego podręcznika? (20)
 • Dokumentacja (20)
Rozdział 2. Instalacja programu Git (23)
 • Konsola Gita w systemie Windows (25)
 • Ułatwienia uruchamiania konsoli w systemie Windows (26)
 • Podstawowa konfiguracja klienta Git (27)
 • Edytor (28)
Rozdział 3. Tworzenie repozytoriów (29)
 • Inicjalizacja nowego repozytorium (29)
 • Klonowanie repozytoriów (30)
 • Badanie historii projektu (33)
 • Wizualizacja historii projektu (36)
Rozdział 4. Obszar roboczy (39)
 • Przywracanie stanu projektu, który zawiera nowe pliki (41)
Rozdział 5. Tworzenie rewizji i przywracanie stanu plików (43)
 • Tworzenie rewizji (43)
 • Przywracanie stanu plików do wybranej rewizji (45)
 • Przenoszenie repozytorium (48)
 • Rezygnacja z repozytorium (49)
Rozdział 6. Stany plików (51)
 • Uproszczony model pracy: przestrzeń robocza i repozytorium (51)
 • Indeksowanie (52)
 • Diagram stanów (53)
 • Obszar roboczy, indeks i repozytorium (56)
 • Modyfikowanie stanu plików repozytorium (57)
 • Stan repozytorium (61)
 • Uproszczony model pracy raz jeszcze (62)
 • Oznaczenia stanów pliku (68)
 • Stany dwuliterowe (mieszane) (69)
 • Repozytoria zwykłe i surowe (72)
 • Składnia poleceń Gita (73)
Rozdział 7. Ignorowanie plików (75)
 • Uzupełnienie diagramu stanów (78)
Rozdział 8. Znaczniki (83)
 • Znaczniki lekkie i oznaczone (83)
 • Tworzenie znaczników opisanych (84)
 • Tworzenie znaczników lekkich (84)
 • Usuwanie znaczników (85)
 • Sprawdzanie dostępnych znaczników (85)
 • Szczegółowe dane znacznika (85)
 • Użycie znaczników (86)
 • Generowanie skompresowanych plików odpowiadających konkretnej wersji projektu (89)
Rozdział 9. Identyfikowanie rewizji (91)
 • Pełne skróty SHA-1 (91)
 • Skrócona postać SHA-1 (92)
 • Znaczniki (92)
 • Nazwa symboliczna HEAD (93)
 • Rewizja domyślna (93)
 • Repozytoria o historii nieliniowej (94)
 • Dziennik reflog (100)
 • Polecenia rev-parse oraz rev-list (101)
 • Znaki specjalne wiersza poleceń Windows (102)
Rozdział 10. Skróty komend (107)
 • Komendy ułatwiające zapisywanie stanu projektu (108)
 • Komendy ułatwiające wykonywanie ćwiczeń (110)
Rozdział 11. Modyfikowanie historii projektu (115)
 • Usuwanie ostatnich rewizji (116)
 • Modyfikowanie ostatniej rewizji (117)
 • Łączenie rewizji (117)
 • Usuwanie zmian wprowadzonych przez rewizję (120)
 • Odzyskiwanie poszczególnych plików z dowolnej rewizji (125)
Rozdział 12. Podsumowanie części I (127)
 • Co powinieneś umieć po lekturze pierwszej części? (130)
 • Lista poznanych poleceń (130)
CZĘŚĆ II Repozytoria z rozgałęzieniami (139)
Rozdział 13. Tworzenie i usuwanie gałęzi (141)
 • Gałęzie to wskaźniki rewizji! (141)
 • Gałąź master (141)
 • Tworzenie gałęzi (143)
 • Dodawanie rewizji w bieżącej gałęzi (143)
 • Tworzenie gałęzi wskazujących dowolną rewizję (144)
 • Przełączanie gałęzi (145)
 • Tworzenie i przełączanie gałęzi (147)
 • Stan detached HEAD (148)
 • Relacja zawierania gałęzi (150)
 • Usuwanie gałęzi (153)
 • Zmiana nazwy gałęzi (155)
 • Gałęzie jako identyfikatory rewizji (156)
 • Uwagi o usuwaniu ostatnich rewizji (157)
 • Sprawdzanie różnic pomiędzy gałęziami (157)
 • Gałęzie i dziennik reflog (161)
 • Zgubione rewizje (163)
Rozdział 14. Łączenie gałęzi: operacja merge (167)
 • Przewijanie do przodu (168)
 • Przewijanie do przodu dla wielu gałęzi (169)
 • Łączenie gałęzi rozłącznych (170)
 • Łączenie kilku rozłącznych gałęzi (171)
 • Wycofywanie operacji git merge (173)
Rozdział 15. Łączenie gałęzi: operacja rebase (175)
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy poleceniami merge i rebase (176)
 • Wycofywanie operacji git rebase (178)
Rozdział 16. Podsumowanie części II (181)
 • Co powinieneś umieć po lekturze drugiej części? (181)
 • Lista poznanych poleceń (182)
CZĘŚĆ III Gałęzie zdalne (185)
Rozdział 17. Definiowanie powiązania między repozytorium lokalnym a zdalnym (187)
 • Klonowanie raz jeszcze (187)
 • Klonowanie repozytorium z dysku (191)
 • Definiowanie repozytoriów zdalnych (192)
 • Definiowanie powiązania między gałęzią lokalną a gałęzią śledzoną (193)
 • Listowanie gałęzi (194)
Rozdział 18. Podstawy synchronizacji repozytoriów (195)
 • Pobieranie gałęzi z repozytorium zdalnego do repozytorium lokalnego (195)
 • Uaktualnianie sklonowanych repozytoriów (197)
 • Repozytoria surowe (198)
 • Przesyłanie gałęzi do repozytorium zdalnego (199)
 • Wysyłanie dowolnej gałęzi (206)
 • Przełączanie na gałąź zdalną (208)
 • Przesyłanie gałęzi ze zmianą nazwy (208)
 • Usuwanie gałęzi zdalnych (209)
 • Zabezpieczanie przed utratą rewizji (209)
 • Polecenie backup (210)
 • Przesyłanie gałęzi do repozytorium zwykłego (210)
Rozdział 19. Praktyczne wykorzystanie Gita - scenariusz pierwszy (215)
 • Inicjalizacja projektu (216)
 • Dołączanie do projektu (216)
 • Wprowadzanie zmian w projekcie (217)
 • Wykorzystywanie kilku gałęzi (218)
Rozdział 20. Łączenie oddzielnych repozytoriów (219)
 • Graf niespójny (223)
Rozdział 21. Podsumowanie części III (225)
 • Co powinieneś umieć po lekturze trzeciej części? (226)
 • Lista poznanych poleceń (226)
CZĘŚĆ IV Treść pliku (231)
Rozdział 22. Konflikty (233)
 • Konflikt tekstowy: wynik operacji git merge (233)
 • Konflikt tekstowy: wynik operacji git rebase (236)
 • Dublowanie konfliktów przez operacje merge i rebase (238)
 • Konflikty binarne (238)
 • Konflikt binarny: wynik operacji git merge (239)
 • Konflikt binarny: wynik operacji git rebase (240)
 • Przywracanie plików do postaci z łączonych gałęzi (242)
 • Polecenia checkout i show (242)
Rozdział 23. Badanie różnic (245)
 • Szukanie zmienionych wyrazów (253)
 • Szukanie zmienionych plików (254)
 • Wyszukiwanie rewizji, w których podany plik został zmieniony (255)
Rozdział 24. Pliki tekstowe i binarne (257)
 • Odróżnianie plików binarnych od tekstowych (257)
 • Atrybut diff - konflikty tekstowe i binarne (258)
 • Konwersja znaków końca wiersza (259)
 • Projekty wieloplatformowe (260)
 • Ustalenie konwersji znaków końca wiersza dla konkretnych plików (261)
Rozdział 25. Podsumowanie części IV (263)
 • Co powinieneś umieć po lekturze czwartej części? (263)
 • Lista poznanych poleceń (264)
CZĘŚĆ V Praca w sieci (267)
Rozdział 26. Serwisy github.com i bitbucket.org (269)
Rozdział 27. Klucze SSH (277)
 • Instalacja oprogramowania SSH w systemie Windows (277)
 • Konfiguracja klucza SSH na serwerze github.com (279)
 • Konfiguracja klucza SSH na serwerze bitbucket.org (280)
 • Repozytorium zdalne na serwerze SSH (280)
Rozdział 28. Tworzenie i usuwanie repozytoriów w serwisach github.com i bitbucket.org (283)
 • Inicjalizowanie nowego repozytorium: serwis github.com (283)
 • Import istniejącego kodu: serwis github.com (286)
 • Inicjalizowanie nowego repozytorium: serwis bitbucket.org (287)
Rozdział 29. Praktyczne wykorzystanie Gita - scenariusz drugi (291)
 • Scenariusz pierwszy realizowany w serwisach github.com i bitbucket.org (292)
Rozdział 30. Praca grupowa w serwisach github.com oraz bitbucket.org (293)
 • Praca oparta na żądaniach aktualizacji (294)
 • Praca grupowa wykorzystująca żądania aktualizacji (bez gałęzi) w pigułce (301)
 • Żądania aktualizacji i gałęzie (303)
 • Opisy i dyskusje (313)
Rozdział 31. Zintegrowany system śledzenia błędów (315)
Rozdział 32. Podsumowanie części V (319)
 • Repozytoria do ćwiczenia znajomości Gita (319)
DODATKI (321)
Dodatek A Literatura (321)
Dodatek B Słownik terminów angielskich (323)
Skorowidz (325)
Najczęściej kupowane razem:
Git. Rozproszony system kontroli wersji plus GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie III plus Symfony 2 od podstaw
Cena zestawu: 180,96 zł 212,90 zł
Oszczędzasz: 31,94 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Git. Rozproszony system kontroli wersji
Najczęściej kupowane razem ebooki:
Git. Rozproszony system kontroli wersji plus PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych plus GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie III
Cena zestawu: 180,96 zł 212,89 zł
Oszczędzasz: 31,93 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Git. Rozproszony system kontroli wersji
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
6
(9)
5
(15)
4
(6)
3
(1)
2
(1)
1
(0)

Liczba ocen: 32

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka. Napisana prostym i klarownym językiem. Wyjaśnia szczegółowo wszystkie aspekty związane z kontrolą wersji. Jeśli nie znasz GIT-a a chciałbyś go poznać, ta książka Ci to umożliwi. Gorąco polecam.
  Ocena : 6 

Przyjazna, łatwa i przyjemna - polecam każdemu programiście i nie tylko.
  Ocena : 6 

Bardzo lekko się ją czyta. Mimo, że podstawy podstaw GITa można poznać z pojedynczego tutoriala na parę stron i być w stanie wysyłać zmiany w kodzie na zdalne repozytorium, to moim zdaniem warto zagłębić się w niego czytając tę książkę. Autor nie leje wody! Są opisy funkcjonalności jaką oferuje GIT oraz odpowiednie przykłady z życia programisty. Książka zdecydowanie warta swojej WYSOKIEJ (!!) ceny.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra pozycja, dzięki tej książce tak naprawdę poznałem i do dziś stosuję systemu kontroli wersji w każdej mojej aplikacji. Zarówno pozwala to zaoszczędzić sporo czasu gdy pracuje się na wielu stacjach roboczych, jak i na uzyskanie odpowiedzi na to co w kodzie została zmienione.
  Ocena : 6 

Świetna książka, świetne przykłady- nauka Gita z tego podręcznika to sama przyjemność. Oby więcej takich pozycji na rynku.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra pozycja.
  Ocena : 6 

Najlepsza pozycja o tej tematyce jaką widziałem. Wiedza podana przystępnie.
  Ocena : 6 

mimo ze nie wyczerpuje wszystkich zagadnien to mila i przyjemna lektura, do ogarniecia w weekend. dawno nie czytalem tak dobrze napisanej ksiazki it
  Ocena : 6 

rewelacja! tak powinna być pisana każda książka
  Ocena : 5 

Witam, Książka bardzo lekka i przyjemna, dużo przykładów i ćwiczeń - przerobiłem całość w 2 dni. Na pewno nie omawia wszystkich zagadnień związanych z Git, ale jest bardzo solindą podstawą do pracy z tym narzędziem. Używam Gita w pracy zawodowej i po lekturze tej książki czuję się znacznie pewniej i mogę śmiało powiedzieć, że wiem jak pracować z tym systemem kontroli wersji.
  Ocena : 5 

Bardzo przystępnie i czytelnie opisane wszystkie komendy używane na co dzień oraz te używane sporadycznie. Co prawda wbudowane w Gita helpery wypisują niemal wszystko, ale warto poznać podstawy, aby wiedzieć "o co im chodzi" - ta książka jest w tym sensie bardzo pomocna.
  Ocena : 5 

Jedyna pozycja na rynku dotykająca w pełni tematu Git'a. Na szczęście nie jest to jej jedyną zaletą. Gajda ma spore doświadczenie w pisaniu książek wprowadzających w świat danej technologii i tym razem również się to czuje. Książka ma formę lektury - w żadnym razie nie jest to wygodny leksykon na zasadzie otwieramy na danym rozdziale i lecimy. Całość trzeba przeczytać przynajmniej raz. Często przydatne komendy znajdują się bezpośrednio w objaśnieniach, a nie jak to zwykle bywa - we fragmentach kodu. Do 6tki trochę jednak zabrakło. Owszem, książka spokojnie wystarcza dla większości użytkowników, ale z racji na jej rozmiar brakuje pewnych tematów (szczególnie brak głębszego opisu zaawansowanej konfiguracji Git'a). Jeśli kupujemy z zamiarem szybkiego startu, to ok, na pewno będziemy zadowoleni.
  Ocena : 5 

Jedna z najlepszych książek do systemu git jakie czytałem. Książka dla użytkowników początkujących oraz średnio zaawansowanych.
  Ocena : 5 

Całkiem przyjemna książka. Głównie dla początkujących. Przedstawia dość dobrze podstawowe polecenia, ale nie uczy zbyt dobrze jak git działa od wewnątrz. Kilka ważnych poleceń zostało pominiętych lub zbyt powierzchownie opisanych (np. stash, cherry-pick). Bardzo fajnym dodatkiem są ćwiczenia. Są dobrze zaprojektowane i pouczające.
  Ocena : 5 

Książka naprawdę dobra. Pozwala zrozumieć idee systemu kontroli wersji i poznać polecenia Git. W książce co chwila napotykamy na krótkie ćwiczenia pozwalające nam utrwalić przed chwilą poznane komendy oraz zrozumieć ich działanie w praktyce.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra pozycja, napisana bez zbędnego lania wody. Autor zrozumiale przekazuje co miał na myśli. Dodatkowo okładka wygląda bardzo ładnie :)
  Ocena : 5 

bardzo dobra książka, która szybko pomaga przyswoić zasady użytkowania gita. Zawiera ćwiczenia po każdym rozdziale wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Gdyby nie był to częściowo przetłumaczony manual, byłoby 6/6
  Ocena : 5 

Książka jasno i przystępnie wyjaśnia najczęściej używane mechanizmy podczas pracy z Gitem. Bardzo szybko i przyjemnie czyta się tą pozycję. Dużo konkretów i mało lania wody. Z Gitem miałem już doświadczenie zanim sięgnąłem po tą pozycję, jednak mimo tego nauczyłem się czegoś nowego. Gorąco polecam.
  Ocena : 5 

To nie pierwszy raz, kiedy książka Pana Włodzimierza Gajdy zdaje się nie mieć konkurencji wśród innych polskich wydawnictw, a nawet może konkurować z zagranicznymi pozycjami. Tak, jak wskazali Przedmówcy, sposób przedstawienia wiedzy jest co najmniej na 5+. Zawartość merytoryczna na 5, bo... w takim stylu chciałoby się dowiedzieć znacznie więcej! Czekam na drugą część, np. 'GIT dla zaawansowanych', koniecznie jednak autorstwa Pana Włodzimierza.
  Ocena : 5 

Zaraz po GIT PRO, jedna z najlepszych publikacji na ten temat.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobrze napisana. Czyta się szybko i przyjemnie.
  Ocena : 5 

Całkiem dobra pozycja.
  Ocena : 5 

bardzo dobry podręcznik do nauki git-a
  Ocena : 5 

Książka dość szczegółowo opisuje zarządzanie źródłami, wystarczy 12 godzin aby w dość dobry sposób się poruszać w tym systemie zarządzania kodem :)
  Ocena : 4 

od początku do końca o temacie.
  Ocena : 4 

Książka napisana jest prostym językiem i czyta się ją bardzo szybko. Posiada wiele przykładów, które także przydatne są przy zrozumieniu tematu. Należy jednak wprost powiedzieć, że opisane są w niej podstawy GITa i osoby chcące zdobyć szerszą wiedzę będą musiały zajrzeć do innych źródeł.
  Ocena : 4 

Dobre wprowadzenie do Gita. Zadania przydają opanować materiał. Drobne błędy, które czasem jednak uniemożliwiają zrobienie zadania. Pobieżna. Bierz w ciemno, ale tylko jak jeszcze nic (albo prawie nic) nie wiesz o Git.
  Ocena : 4 

Zaleta: książka prosta i zrozumiała. Wada: chaotyczna, z powtórzeniami. Słabe DTP.
  Ocena : 4 

To dobra książka. W dodatku polskiego autora, czyli nie tłumaczona przez "tłumacza", czyli... dobrze się ją czyta.
  Ocena : 4 

Książka jest dobra. Widać, że autor ma duże doświadczenie w pracy z Gitem pod systemem operacyjnym MS Windows. Jeżeli chcesz zacząć pracę z Gitem i nie masz czasu to jest to tytuł godny polecenia. Dla osób pracujących z systemami Linux, warto zacząć pracę z podręcznikami pomocy (man).
  Ocena : 3 

Generalnie książka przeciętna. Parę dobrych i dobrze wytłumaczonych rzeczy w dalszych rozdziałach - szczególnie dotyczących gałęzi. Ale podstawy wyjaśnione są w tragiczny sposób: sucho , bardziej na modłę matematycznych definicji niż wyjaśnienia o co naprawdę chodzi i jakie były intencje twórców. Jeśli chodzi o tłumaczenie zupełnych podstaw GITa to w sieci jest sporo materiałów które robią to o niebo lepiej, klarowniej, przejrzyściej i przystępniej. Tu podejście - zadanie, rozwiązanie, zadanie rozwiązanie itd - pokazało w pełni swe wady.
  Ocena : 2 

Bardzo słaba pozycja traktująca wiele zagadnień ogólnikowo. Polecam Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów.