Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Praca

Możliwości współpracy z Wydawnictwem Helion


Szukamy AUTORÓW
Jeżeli:
  • Napisałeś książkę,
  • Chcesz napisać książkę,
  • Szukasz wydawcy...
Zapoznaj się koniecznie z informacjami dla autorów oraz Wydaj z nami książkę . Prześlij konspekt lub propozycję na adres polskie@helion.pl.
Szukamy tłumaczy

Poszukujemy tlumaczy tekstów specjalistycznych z wybranych dziedzin informatyki z języka angielskiego.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego (wybrane tematy mogą Państwo doprecyzować w polach tekstowych) i dołączenie CV, możliwie dokładnie prezentującego doświadczenia z poszczególnymi technologiami informatycznymi oraz ewentualny dorobek tłumaczeniowy. Zastrzegamy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

nazwisko

imię

telefon

e-mail

Dziedziny informatyczne
Sprzęt komputerowy
Sieci komputerowe
System operacyjny Windows
System operacyjny Linux
Programowanie
Bazy danych
Oprogramowanie użytkowe — programy biurowe, edytory grafiki
Oprogramowanie specjalistyczne —CAD, graficzne, analityczne
Projektowanie oprogramowania
Metodyki realizacji projektów informatycznych
Grafika 2D, 3D
Projektowanie i programowanie stron www
Inne
Dołącz CV w języku polskim (doc , pdf) * wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, pozycja 883.