Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Thinking in C++. Edycja polska

Thinking in C++. Edycja polska

Autor: 

Ocena:
   5/6  Opinie  (111)
Stron: 648
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion

C++ to jeden z najpopularniejszych języków programowania, w którym napisano szereg profesjonalnych aplikacji, a nawet kilka systemów operacyjnych. Nie bez przyczyny uważany jest on za trudny do opanowania, stanowiąc poważne wyzwanie, zarówno dla programistów, jak i dla autorów podręczników.

Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu programowania Bruce"a Eckela gwarantuje, że po przeczytaniu tej książki będziesz posługiwał się C++ tak sprawnie, jak językiem polskim. Bruce Eckel to nie tylko autor bestsellerowych podręczników, takich jak "Thinking in Java", ale także członek komitetu standaryzującego C++ i szef firmy zajmującej się szkoleniem programistów. Tworzone przez niego kursy programowania uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.

 • Poznasz podstawowe i zaawansowane techniki programowania w C++
 • Krok po kroku prześledzisz konstrukcje języka
 • Nauczysz się diagnozować i rozwiązywać problemy w C++
 • Zwięzłe, łatwe do zrozumienia przykłady zilustrują przedstawiane zagadnienia
 • Ćwiczenia utrwalą zdobyte umiejętności na każdym etapie nauki
 • Kod źródłowy zawarty w książce zgodny jest z wieloma kompilatorami (w tym z darmowym kompilatorem GNU C++)
Rozpocznij naukę C++ wspólnie z Brucem Eckelem -- jednym z najlepszych dydaktyków programowania na świecie.
Wstęp (13)
 • Co nowego w drugim wydaniu? (13)
  • Zawartość drugiego tomu książki (14)
  • Skąd wziąć drugi tom książki? (14)
 • Wymagania wstępne (14)
 • Nauka języka C++ (15)
 • Cele (16)
 • Zawartość rozdziałów (17)
 • Ćwiczenia (21)
  • Rozwiązania ćwiczeń (21)
 • Kod źródłowy (21)
 • Standardy języka (22)
  • Obsługa języka (23)
 • Błędy (23)
 • Okładka (24)
Rozdział 1. Wprowadzenie do obiektów (25)
 • Postęp abstrakcji (26)
 • Obiekt posiada interfejs (27)
 • Ukryta implementacja (30)
 • Wykorzystywanie istniejącej implementacji (31)
 • Dziedziczenie - wykorzystywanie istniejącego interfejsu (32)
  • Relacje typu "jest" i "jest podobny do" (35)
 • Zastępowanie obiektów przy użyciu polimorfizmu (36)
 • Tworzenie i niszczenie obiektów (40)
 • Obsługa wyjątków - sposób traktowania błędów (41)
 • Analiza i projektowanie (42)
  • Etap 0. Przygotuj plan (44)
  • Etap 1. Co tworzymy? (45)
  • Etap 2. Jak to zrobimy? (49)
  • Etap 3. Budujemy jądro (52)
  • Etap 4. Iteracje przez przypadki użycia (53)
  • Etap 5. Ewolucja (53)
  • Planowanie się opłaca (55)
 • Programowanie ekstremalne (55)
  • Najpierw napisz testy (56)
  • Programowanie w parach (57)
 • Dlaczego C++ odnosi sukcesy? (58)
  • Lepsze C (59)
  • Zacząłeś się już uczyć (59)
  • Efektywność (60)
  • Systemy są łatwiejsze do opisania i do zrozumienia (60)
  • Maksymalne wykorzystanie bibliotek (60)
  • Wielokrotne wykorzystywanie kodu dzięki szablonom (61)
  • Obsługa błędów (61)
  • Programowanie na wielką skalę (61)
 • Strategie przejścia (62)
  • Wskazówki (62)
  • Problemy z zarządzaniem (64)
 • Podsumowanie (66)
Rozdział 2. Tworzenie i używanie obiektów (67)
 • Proces tłumaczenia języka (68)
  • Interpretery (68)
  • Kompilatory (68)
  • Proces kompilacji (69)
 • Narzędzia do rozłącznej kompilacji (71)
  • Deklaracje i definicje (71)
  • Łączenie (76)
  • Używanie bibliotek (76)
 • Twój pierwszy program w C++ (78)
  • Używanie klasy strumieni wejścia-wyjścia (78)
  • Przestrzenie nazw (79)
  • Podstawy struktury programu (80)
  • "Witaj, świecie!" (81)
  • Uruchamianie kompilatora (82)
 • Więcej o strumieniach wejścia-wyjścia (82)
  • Łączenie tablic znakowych (83)
  • Odczytywanie wejścia (84)
  • Wywoływanie innych programów (84)
 • Wprowadzenie do łańcuchów (85)
 • Odczytywanie i zapisywanie plików (86)
 • Wprowadzenie do wektorów (88)
 • Podsumowanie (92)
 • Ćwiczenia (93)
Rozdział 3. Język C w C++ (95)
 • Tworzenie funkcji (95)
  • Wartości zwracane przez funkcje (97)
  • Używanie bibliotek funkcji języka C (98)
  • Tworzenie własnych bibliotek za pomocą programu zarządzającego bibliotekami (99)
 • Sterowanie wykonywaniem programu (99)
  • Prawda i fałsz (99)
  • if-else (100)
  • while (101)
  • do-while (101)
  • for (102)
  • Słowa kluczowe break i continue (103)
  • switch (104)
  • Używanie i nadużywanie instrukcji goto (105)
  • Rekurencja (106)
 • Wprowadzenie do operatorów (107)
  • Priorytety (107)
  • Automatyczna inkrementacja i dekrementacja (108)
 • Wprowadzenie do typów danych (108)
  • Podstawowe typy wbudowane (109)
  • bool, true i false (110)
  • Specyfikatory (111)
  • Wprowadzenie do wskaźników (112)
  • Modyfikacja obiektów zewnętrznych (115)
  • Wprowadzenie do referencji (117)
  • Wskaźniki i referencje jako modyfikatory (118)
 • Zasięg (120)
  • Definiowanie zmiennych "w locie" (120)
 • Specyfikacja przydziału pamięci (122)
  • Zmienne globalne (122)
  • Zmienne lokalne (124)
  • static (124)
  • extern (126)
  • Stałe (127)
  • volatile (129)
 • Operatory i ich używanie (129)
  • Przypisanie (130)
  • Operatory matematyczne (130)
  • Operatory relacji (131)
  • Operatory logiczne (131)
  • Operatory bitowe (132)
  • Operatory przesunięć (133)
  • Operatory jednoargumentowe (135)
  • Operator trójargumentowy (136)
  • Operator przecinkowy (137)
  • Najczęstsze pułapki związane z używaniem operatorów (137)
  • Operatory rzutowania (138)
  • Jawne rzutowanie w C++ (139)
  • sizeof - samotny operator (143)
  • Słowo kluczowe asm (143)
  • Operatory dosłowne (144)
 • Tworzenie typów złożonych (144)
  • Nadawanie typom nowych nazw za pomocą typedef (144)
  • Łączenie zmiennych w struktury (145)
  • Zwiększanie przejrzystości programów za pomocą wyliczeń (148)
  • Oszczędzanie pamięci za pomocą unii (150)
  • Tablice (151)
 • Wskazówki dotyczące uruchamiania programów (159)
  • Znaczniki uruchomieniowe (160)
  • Przekształcanie zmiennych i wyrażeń w łańcuchy (162)
  • Makroinstrukcja assert( ) języka C (162)
 • Adresy funkcji (163)
  • Definicja wskaźnika do funkcji (163)
  • Skomplikowane deklaracje i definicje (164)
  • Wykorzystywanie wskaźników do funkcji (165)
  • Tablice wskaźników do funkcji (166)
 • Make - zarządzanie rozłączną kompilacją (167)
  • Działanie programu make (168)
  • Pliki makefile używane w książce (171)
  • Przykładowy plik makefile (171)
 • Podsumowanie (173)
 • Ćwiczenia (173)
Rozdział 4. Abstrakcja danych (179)
 • Miniaturowa biblioteka w stylu C (180)
  • Dynamiczny przydział pamięci (183)
  • Błędne założenia (186)
 • Na czym polega problem? (188)
 • Podstawowy obiekt (188)
 • Czym są obiekty? (194)
 • Tworzenie abstrakcyjnych typów danych (195)
 • Szczegóły dotyczące obiektów (196)
 • Zasady używania plików nagłówkowych (197)
  • Znaczenie plików nagłówkowych (198)
  • Problem wielokrotnych deklaracji (199)
  • Dyrektywy preprocesora #define, #ifdef i #endif (200)
  • Standard plików nagłówkowych (201)
  • Przestrzenie nazw w plikach nagłówkowych (202)
  • Wykorzystywanie plików nagłówkowych w projektach (202)
 • Zagnieżdżone struktury (202)
  • Zasięg globalny (206)
 • Podsumowanie (206)
 • Ćwiczenia (207)
Rozdział 5. Ukrywanie implementacji (211)
 • Określanie ograniczeń (211)
 • Kontrola dostępu w C++ (212)
  • Specyfikator protected (214)
 • Przyjaciele (214)
  • Zagnieżdżeni przyjaciele (216)
  • Czy jest to "czyste"? (218)
 • Struktura pamięci obiektów (219)
 • Klasy (219)
  • Modyfikacja programu Stash, wykorzystująca kontrolę dostępu (222)
  • Modyfikacja stosu, wykorzystująca kontrolę dostępu (223)
 • Klasy-uchwyty (223)
  • Ukrywanie implementacji (224)
  • Ograniczanie powtórnych kompilacji (224)
 • Podsumowanie (226)
 • Ćwiczenia (227)
Rozdział 6. Inicjalizacja i końcowe porządki (229)
 • Konstruktor gwarantuje inicjalizację (230)
 • Destruktor gwarantuje sprzątanie (232)
 • Eliminacja bloku definicji (233)
  • Pętle for (235)
  • Przydzielanie pamięci (236)
 • Klasa Stash z konstruktorami i destruktorami (237)
 • Klasa Stack z konstruktorami i destruktorami (240)
 • Inicjalizacja agregatowa (242)
 • Konstruktory domyślne (245)
 • Podsumowanie (246)
 • Ćwiczenia (246)
Rozdział 7. Przeciążanie nazw funkcji i argumenty domyślne (249)
 • Dalsze uzupełnienia nazw (250)
  • Przeciążanie na podstawie zwracanych wartości (251)
  • Łączenie bezpieczne dla typów (252)
 • Przykładowe przeciążenie (253)
 • Unie (255)
 • Argumenty domyślne (258)
  • Argumenty-wypełniacze (259)
 • Przeciążanie kontra argumenty domyślne (260)
 • Podsumowanie (264)
 • Ćwiczenia (265)
Rozdział 8. Stałe (267)
 • Podstawianie wartości (267)
  • Stałe w plikach nagłówkowych (268)
  • Bezpieczeństwo stałych (269)
  • Agregaty (270)
  • Różnice w stosunku do języka C (271)
 • Wskaźniki (272)
  • Wskaźniki do stałych (272)
  • Stałe wskaźniki (273)
  • Przypisanie a kontrola typów (274)
 • Argumenty funkcji i zwracane wartości (275)
  • Przekazywanie stałej przez wartość (275)
  • Zwracanie stałej przez wartość (276)
  • Przekazywanie i zwracanie adresów (279)
 • Klasy (282)
  • Stałe w klasach (282)
  • Stałe o wartościach określonych podczas kompilacji, zawarte w klasach (285)
  • Stałe obiekty i funkcje składowe (287)
 • volatile (292)
 • Podsumowanie (293)
 • Ćwiczenia (294)
Rozdział 9. Funkcje inline (297)
 • Pułapki preprocesora (298)
  • Makroinstrukcje a dostęp (300)
 • Funkcje inline (301)
  • Funkcje inline wewnątrz klas (302)
  • Funkcje udostępniające (303)
 • Klasy Stash i Stack z funkcjami inline (308)
 • Funkcje inline a kompilator (311)
  • Ograniczenia (312)
  • Odwołania do przodu (313)
  • Działania ukryte w konstruktorach i destruktorach (313)
 • Walka z bałaganem (314)
 • Dodatkowe cechy preprocesora (315)
  • Sklejanie symboli (316)
 • Udoskonalona kontrola błędów (316)
 • Podsumowanie (319)
 • Ćwiczenia (320)
Rozdział 10. Zarządzanie nazwami (323)
 • Statyczne elementy języka C (323)
  • Zmienne statyczne znajdujące się wewnątrz funkcji (324)
  • Sterowanie łączeniem (328)
  • Inne specyfikatory klas pamięci (330)
 • Przestrzenie nazw (330)
  • Tworzenie przestrzeni nazw (330)
  • Używanie przestrzeni nazw (332)
  • Wykorzystywanie przestrzeni nazw (336)
 • Statyczne składowe w C++ (337)
  • Definiowanie pamięci dla statycznych danych składowych (337)
  • Klasy zagnieżdżone i klasy lokalne (341)
  • Statyczne funkcje składowe (342)
 • Zależności przy inicjalizacji obiektów statycznych (344)
  • Jak można temu zaradzić? (346)
 • Specyfikacja zmiany sposobu łączenia (352)
 • Podsumowanie (353)
 • Ćwiczenia (353)
Rozdział 11. Referencje i konstruktor kopiujący (359)
 • Wskaźniki w C++ (359)
 • Referencje w C++ (360)
  • Wykorzystanie referencji w funkcjach (361)
  • Wskazówki dotyczące przekazywania argumentów (363)
 • Konstruktor kopiujący (363)
  • Przekazywanie i zwracanie przez wartość (364)
  • Konstrukcja za pomocą konstruktora kopiującego (369)
  • Domyślny konstruktor kopiujący (374)
  • Możliwości zastąpienia konstruktora kopiującego (376)
 • Wskaźniki do składowych (378)
  • Funkcje (380)
 • Podsumowanie (382)
 • Ćwiczenia (383)
Rozdział 12. Przeciążanie operatorów (387)
 • Ostrzeżenie i wyjaśnienie (387)
 • Składnia (388)
 • Operatory, które można przeciążać (389)
  • Operatory jednoargumentowe (390)
  • Operatory dwuargumentowe (393)
  • Argumenty i zwracane wartości (402)
  • Nietypowe operatory (405)
  • Operatory, których nie można przeciążać (412)
 • Operatory niebędące składowymi (413)
  • Podstawowe wskazówki (414)
 • Przeciążanie operacji przypisania (415)
  • Zachowanie się operatora = (416)
 • Automatyczna konwersja typów (425)
  • Konwersja za pomocą konstruktora (425)
  • Operator konwersji (427)
  • Przykład konwersji typów (429)
  • Pułapki automatycznej konwersji typów (430)
 • Podsumowanie (432)
 • Ćwiczenia (432)
Rozdział 13. Dynamiczne tworzenie obiektów (437)
 • Tworzenie obiektów (438)
  • Obsługa sterty w języku C (439)
  • Operator new (440)
  • Operator delete (441)
  • Prosty przykład (442)
  • Narzut menedżera pamięci (442)
 • Zmiany w prezentowanych wcześniej przykładach (443)
  • Usuwanie wskaźnika void* jest prawdopodobnie błędem (443)
  • Odpowiedzialność za sprzątanie wskaźników (445)
  • Klasa Stash przechowująca wskaźniki (445)
 • Operatory new i delete dla tablic (450)
  • Upodabnianie wskaźnika do tablicy (451)
 • Brak pamięci (451)
 • Przeciążanie operatorów new i delete (452)
  • Przeciążanie globalnych operatorów new i delete (453)
  • Przeciążanie operatorów new i delete w obrębie klasy (455)
  • Przeciążanie operatorów new i delete w stosunku do tablic (458)
  • Wywołania konstruktora (460)
  • Operatory umieszczania new i delete (461)
 • Podsumowanie (463)
 • Ćwiczenia (463)
Rozdział 14. Dziedziczenie i kompozycja (467)
 • Składnia kompozycji (468)
 • Składnia dziedziczenia (469)
 • Lista inicjatorów konstruktora (471)
  • Inicjalizacja obiektów składowych (471)
  • Typy wbudowane znajdujące się na liście inicjatorów (472)
 • Łączenie kompozycji i dziedziczenia (473)
  • Kolejność wywoływania konstruktorów i destruktorów (474)
 • Ukrywanie nazw (476)
 • Funkcje, które nie są automatycznie dziedziczone (480)
  • Dziedziczenie a statyczne funkcje składowe (483)
 • Wybór między kompozycją a dziedziczeniem (484)
  • Tworzenie podtypów (485)
  • Dziedziczenie prywatne (487)
 • Specyfikator protected (488)
  • Dziedziczenie chronione (489)
 • Przeciążanie operatorów a dziedziczenie (490)
 • Wielokrotne dziedziczenie (491)
 • Programowanie przyrostowe (492)
 • Rzutowanie w górę (492)
  • Dlaczego "rzutowanie w górę"? (494)
  • Rzutowanie w górę a konstruktor kopiujący (494)
  • Kompozycja czy dziedziczenie (po raz drugi) (497)
  • Rzutowanie w górę wskaźników i referencji (498)
  • Kryzys (498)
 • Podsumowanie (498)
 • Ćwiczenia (499)
Rozdział 15. Polimorfizm i funkcje wirtualne (503)
 • Ewolucja programistów języka C++ (504)
 • Rzutowanie w górę (504)
 • Problem (506)
  • Wiązanie wywołania funkcji (506)
 • Funkcje wirtualne (506)
  • Rozszerzalność (508)
 • W jaki sposób język C++ realizuje późne wiązanie? (510)
  • Przechowywanie informacji o typie (511)
  • Obraz funkcji wirtualnych (512)
  • Rzut oka pod maskę (514)
  • Instalacja wskaźnika wirtualnego (515)
  • Obiekty są inne (516)
 • Dlaczego funkcje wirtualne? (517)
 • Abstrakcyjne klasy podstawowe i funkcje czysto wirtualne (518)
  • Czysto wirtualne definicje (522)
 • Dziedziczenie i tablica VTABLE (523)
  • Okrajanie obiektów (525)
 • Przeciążanie i zasłanianie (527)
  • Zmiana typu zwracanej wartości (529)
 • Funkcje wirtualne a konstruktory (530)
  • Kolejność wywoływania konstruktorów (531)
  • Wywoływanie funkcji wirtualnych wewnątrz konstruktorów (532)
 • Destruktory i wirtualne destruktory (533)
  • Czysto wirtualne destruktory (535)
  • Wirtualne wywołania w destruktorach (537)
  • Tworzenie hierarchii bazującej na obiekcie (538)
 • Przeciążanie operatorów (541)
 • Rzutowanie w dół (543)
 • Podsumowanie (546)
 • Ćwiczenia (546)
Rozdział 16. Wprowadzenie do szablonów (551)
 • Kontenery (551)
  • Potrzeba istnienia kontenerów (553)
 • Podstawy szablonów (554)
  • Rozwiązanie z wykorzystaniem szablonów (556)
 • Składnia szablonów (558)
  • Definicje funkcji niebędących funkcjami inline (559)
  • Klasa IntStack jako szablon (560)
  • Stałe w szablonach (562)
 • Klasy Stack i Stash jako szablony (563)
  • Kontener wskaźników Stash, wykorzystujący szablony (565)
 • Przydzielanie i odbieranie prawa własności (570)
 • Przechowywanie obiektów jako wartości (573)
 • Wprowadzenie do iteratorów (575)
  • Klasa Stack z iteratorami (582)
  • Klasa PStash z iteratorami (585)
 • Dlaczego iteratory? (590)
  • Szablony funkcji (593)
 • Podsumowanie (594)
 • Ćwiczenia (594)
Dodatek A Styl kodowania (599)
Dodatek B Wskazówki dla programistów (609)
Dodatek C Zalecana literatura (621)
 • Język C (621)
 • Ogólnie o języku C++ (621)
  • Książki, które napisałem (622)
 • Głębia i mroczne zaułki (623)
 • Analiza i projektowanie (623)
Skorowidz (627)
6
(58)
5
(30)
4
(10)
3
(3)
2
(6)
1
(4)

Liczba ocen: 111

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Niektóre cechy tej publikacji: - wspaniały indeks (musiałem to zaznaczyć, kocham książki, w których łatwo znaleźć potrzebne informacje) - świetne ćwiczenia na koniec rozdziałów, nie są zbyt wymagające a pozwalają na przyswojenie wiedzy - bardzo dobra konstrukcja książki, autor nie boi się powiedzieć "Nie wiesz co to jest i teraz nie musisz, tak ma być, potem się dowiesz" - spójna całość, może to wydawać się czymś normalnym, ale nieraz czytając książki specjalistyczne miałem wrażenie "uciętych wątków", tutaj tego nie uświadczysz
  Ocena : 6 

Super
  Ocena : 6 

Książka powinna być obowiązkowa dla każdego chcącego programować w C++. Jeżeli nie rozumiesz co to jest wskaźnik, przeciążanie funkcji czy inne "dziwne" sformułowania związane z tym językiem to ta książka jest niewątpliwie dla Ciebie. Świetne przykłady i talent Brucea Eckela do tłumaczenia "od podstaw" - dla mnie rewelacja. Tom drugi nie jest już niestety tak rewelacyjny... Wynika to prawdopodobnie z faktu, że autorów jest już dwóch... Szczerze polecam Tom 1
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Super... :)

Czytam non stop.

  Ocena : 6 

Jedna z lepszych książek informatycznych, jakie czytałem.
  Ocena : 6 

Nie spotkałem się jeszcze z tak dobrze napisaną książką o programowaniu, a w szczególności o programowaniu w C++. Autor powoli, lecz systematycznie wprowadza nas w zawiły świat języka. Książka nie tylko zawiera opis składni, lecz także techniki programowania oraz tworzenia funkcjonalnych klas. Polecam ją początkującym i średnio zaawansowanym, tej pozycji nie powinno zabraknąć w biblioteczce każdego programisty C++.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka! Ktoś pisze w opiniach, że jest za trudna i że nie jest dla początkujących. Fakt. Nie jest dla początkujących, ani dla totalnie zielonych. Wystarczy znać podstawy, aby dostać solidnego kopniaka wiedzy. Ale bzdurą jest to, że jest źle napisana lub źle tłumaczona, czy chaotyczna. Bzdura. Wszystkie przykłady są bardzo dobre i kompletne. Jeśli autor chce coś przedstawić, to nie wypisuje pojedynczych linii składni, tylko całe przykłady, które można sobie skopiować do środowiska i uruchomić. Nie bazuje na jakichś szczególnych i wyszukanych bibliotekach, oczywiście STD jest tam obecny na tyle ile jest to potrzebne.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

No cóż... gdyby palił się dom wyniósłbym Thinking In C++ i Thinking in Java jako pierwsze artefakty ratowanego dobytku.
  Ocena : 6 

Książka jest wspaniała. Inni autorzy nie potrafią tak prosto opisać chociażby obiektów. Podoba mi się sposób opisu niektórych tematów (łatwość i prostota).
  Ocena : 6 

Książka fenomenalna! Warta swojej ceny bez wątpienia!
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka, można się z niej dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy.
Polecam
  Ocena : 6 

Jestem dopiero na początku ale SZÓSTKA z plusem za te książkę!!!
  Ocena : 6 

Doskonała książka!
Mogę ją z pełną odpowiedzialnością polecić każdemu programiście c++, zarówno takiemu, który stawia dopiero swoje pierwsze kroki w posługiwaniu się tym pięknym językiem, jak i zaawansowanemu. W pełni zgadzam się, że zdaniem dziennikarza cytowanego na tylnej okładce książki - to jedyna pozycja, jaka musisz mieć, żeby pisać profesjonalne aplikacje w cpp. Z wyjątkiem... drugiego tomu.
GORACO POLECAM!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książka jest naprawdę świetna! Napisana nowym standardem C++. Polecam bo książka jest napisana bardzo dobrym zrozumiałym językiem, na podstawie samego twórcy języka C++ (Bjarne Stroustrup).
  Ocena : 6 

Dzięki tej książce można naprawdę poznać i co ważniejsze - polubić C++... Pokazuje na czym polega rewolucja związana z programowaniem obiektowym. Autor odpowiednio racjonuje wykładaną wiedzę, dzięki czemu nie ma się wrażenia bombardowania trudną wiedzą ze wszystkich stron. Książka z czystym sercem godna polecenia.
  Ocena : 6 

Super
  Ocena : 6 

Najlepsza książka informatyczna, z jaką się spotkałem. Autor nie traktuje czytelnika jak idiotę, co często zdarza się w tego typu książkach. Bruce Eckel potrafi szybko i skutecznie przekazać nam wiele wiadomości. Książka wspaniała i wciągająca jak dobry kryminał. Wymaga od użytkownika myślenia, a nie tylko przepisywania kodu. Uwaga! Książka nie dla zupełnie zielonych.
  Ocena : 6 

Jeśli chcesz poznać c++ ta książka jest idealna, jednak pamiętaj ze informacje zawarte w tomie 2 są niezbędne przy profesjonalnym programowaniu. Wiec jeśli po przeczytaniu tej książki stwierdzisz, że pisanie programów to jedyna słuszna droga, wiesz co masz robić.
  Ocena : 6 

Kupiłem, czytam i... JEST SUPER!!! Wcześniej czytałem inne pozycje traktujące o C++, ale ta jest NAJLEPSZA!!! Jeżeli chodzi o programowanie to ta jest NAJLEPSZA!!!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książka jest wspaniała, muszę kupić drugi tom.
  Ocena : 6 

Książka jest rewelacyjna. Polecam wszystkim. Opis składni jest bardzo dobrze wyjaśniony, można podkreślić wyjaśniony a nie tylko opisany. Czyta się przyjemnie. Dobre przykłady i ćwiczenia. Wersja anglojęzyczna dostępna za darmo w sieci. Rozwiązania do ćwiczeń niestety tylko za opłatą.
  Ocena : 6 

Książka jest świetnie napisana. Jednak dla laików i nieznających nawet podstaw programowania w C++ chyba trochę za bardzo wymagająca. Jeśli znasz już podstawy C++ to tę książkę po prostu musisz mieć i przeczytać!!!
  Ocena : 6 

Moim zdaniem jest to świetna książka. Rozdziały są bardzo dobrze napisane, a kończące je ćwiczenia umożliwiają utrwalenie sobie wiedzy. Szkoda tylko, że w celu sprawdzenia poprawności ćwiczeń trzeba korzystać z internetu, a nie zostały one umieszczone np. na dodatkowym cd-romie do książki...
  Ocena : 6 

C++ to jeden z najpopularniejszych jezykow programowania, dlatego tez jest uwazany za najtrudniejszy do opanowania. To zmusilo mnie do poszukiwania najlepszej pozycji traktujacej o tym zagadnieniu. Obawialem sie, ze ksiazka bedzie napisana jezykiem nie zrozumialym i zawilym. Okazalo sie jednak, ze bardzo dobrze sie ja czyta i wiekszosc wiadomosci jest zrozumialych juz po pierwszej lekturze. Zapewniam, ze nie ma lepszej pozycji traktujacej o jezyku C++. Goraco polecam.
  Ocena : 6 

Naprawdę dobry kurs - i co najważniejsze w przeciwieństwie do Grębosza w miarę nowoczesny i bez błędów :)
  Ocena : 6 

Jedna z najlepszych książek o programowaniu w C++. Dzięki trudnym zadaniom rozwija myślenie logiczne.
  Ocena : 6 

Kocham tę książkę. Tak mnie wciąga, że czasami boję się czy zdam maturę. Jak tylko przerobię oba tomy (trochę to potrwa, bo ambitnie robie ćwiczenia :)) to kupuję Thinking in Java. Bardzo polecam.
  Ocena : 6 

Książka świetna! Przeczytałem od deski do deski i nie żałuję zakupu. Polecam gorąco.
  Ocena : 6 

Moim zdaniem najlepsza książka do C++! Nie uczy tylko zagadnień związanych z językiem ale i idei programowania obiektowego.
  Ocena : 6 

GORĄCO POLECAM!!! wszystkim tym, którzy chcieliby aby C++ stał się dla nich językiem przyjaznym. Dzięki niej zacząłem rozumieć to co na wykładach z Programowania Obiektowego mówił wykładowca :-) Wcześniej pisałem tylko w Pascalu a C++ był dla mnie jak Matrix... Teraz rozumiem jaki fenomen jest ukryty w obiektowym C++.
  Ocena : 6 

Jestem co prawda po lekturze dopiero trzech rozdziałów, ale ponieważ jako początkujący w programowaniu w C++ zawsze miałem problemy ze wskaźnikami, pewnym takim "wyznacznikiem" jakości książki był właśnie temat wskaźników. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Autor podaje dużo prostych i krótkich przykładów, koncentrując się przy tym dokładnie na omawianym problemie i nie obudowuje kodu w zbędne elementy. Jest też kilka przykładów bardziej skomplikowanych składni wskaźników np. int*((*fp)(int,*char[])) -- zawsze sprawiało mi to sporo trudności, ale po lekturze to już nie jest problemem...

Oczywiście -- nie ma co liczyć, że wiedza wpada sama do głowy -- trzeba uważnie czytać, analizować i przynajmniej niektóre rzeczy przetrenować, ale pewne jest, że sposób w jaki ta książka jest napisana wręcz zachęca do nauki!!!

Szczerze POLECAM!!!

  Ocena : 6 

Nie czytałem co prawda Helionowskiego tłumaczenia, jednak w oryginale ta książka jest po prostu wybitna. Według mnie to najlepsza pozycja dotycząca C++, jaka do tej pory ukazała się na rynku.

Właśnie przeglądnąłem przykładowy rozdział z tłumaczenia i muszę stwierdzić, że całkiem nieźle to wyszło...

  Ocena : 6 

Najlepsza książka jaką czytałem (o programowaniu oczywiście:)
  Ocena : 6 

Po przeczytaniu tej książki mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych (jak nie najlepsza) książek jakie do tej pory przeczytałem, a przeczytałem już ich wiele. Polecam ją tym wszystkim, którzy chcą zająć się programowaniem na poważnie!!!

JEST WARTA KAŻDEJ ZŁOTÓWKI!!!

  Ocena : 6 

Żeby ocenić tą książkę właściwie zabrakło mi skali. Książka opisuje bardzo dobrze wszelkie zagadnienia związane z tworzeniem programów w pięknym języku programowania, jakim bez wątpienia jest C++. Jest to jedna z lepszych pozycji na ten temat. Autor bardzo dobrze opisuje język począwszy od składni najprostszej instrukcji a skończywszy na efektywnym pisaniu kodu. Książkę można porównać do poematu literackiego, jest po prostu świetna. Sądzę, że każdy, kto zaczyna przygodę z językiem C++ a zna już jakiś inny język, powinien ją mieć.

Jest to bez wątpienia bestseller!!!

  Ocena : 6 

Bardzo dobre wprowadzenie do programowania obiektowego zrozumiale nie tylko przez profesjonalistów, ale również przez dopiero zaczynających swoją przygodę z obiektami.
  Ocena : 6 

Ta książka jest najlepszą książką o C++ jaka kiedykolwiek była wydana. Bruce Eckle jest po prostu fenomenalnym nauczycielem i znawcą tematu.
  Ocena : 6 

Kiedy kupiłem tę książkę o C++ nie wiedziałem w zasadzie prawie nic. Po przeczytaniu jej całej napisałem swój pierwszy program w tym języku, ma on 5 tyś linii kodu. Książka nie uczy cię samego języka programowanie, ale przede wszystkim myślenia, i odpowiedniego spojrzenia.
  Ocena : 6 

Jest to moim zdaniem najlepsza książka jaka kiedykolwiek ukazała się na temat C++. Raczej jest przeznaczona dla osób, które już wiedzą 'to i owo' na temat programowania, więc jeśli jesteś bardzo początkującym programistom to jej kompletne zrozumienie może być ciężkie. Już trochę poczytałem sobie drugiego tomu po angielsku, ale muszę przyznać że wersja HTML, która jest dostępna za darmo, została bardzo brzydko zrobiona i niezbyt przyjemnie się ją czyta. Ja z niecierpliwością czekam na 2 tom po polsku. Ma zostać wydany bodajże w kwietniu (2004 oczywiście).
Pozdrawiam wszystkich programistów C++ i oczywiście gorąco zachęcam wszystkich do lektury "Thinking in C++".
  Ocena : 6 

Książka napisana prostym językiem. Dość łatwa do zrozumienia, zawiera praktycznie wszystko co potrzebne do nauki języka C++. Może być zrozumiana także przez bardzo początkujące osoby (jak ja).
  Ocena : 6 

Książka opisuje język C++ w sposób fenomenalny. Jeszcze nigdy nie czytałem tak wspanialej książki o jakimkolwiek zagadnieniu informatycznym. Dzięki zastosowaniu fachowej terminologii autor oszczędza mnóstwo miejsca na niepotrzebne wodolejstwo i szybko przechodzi do następnego tematu. Dobrze, że pojawiła się książka o C++ bez określonego systemu operacyjnego. Teraz możesz napisać program, który zadziała wszędzie, gdzie panuje standard C. Jeśli chcesz nauczyć się C++ w sposób przyjemny, z masą kodu do przerobienie przed monitorem, a znasz już podstawy programowania (nie koniecznie w C, C++) to kupuj, kupuj, kupuj. A w przeciwnym wypadku kupuj, bo kiedyś na pewno się przyda (u mnie przeleżała około pół roku zanim zacząłem lekturę). ;-)
Miłego kodowania.
  Ocena : 6 

Wspaniała książka. Jest to jedna z niewielu pozycji na rynku, która traktuje czytelnika poważnie i od początku do końca przedstawia wszystkie tajniki programowania obiektowego. POLECAM OBIE CZĘŚCI. I z niecierpliwością czekam na Thinking in Python.
  Ocena : 6 

Tak jak pisze autor, należy mieć już pierwsze doświadczenia z programowaniem. Po przeczytaniu tej książki można śmiało zabierać się za programowanie w C++ bez kompleksów. A po lekturze drugiej części pisać aplikacje naprawdę wysokich lotów. Co ciekawe, jeśli ktoś sumiennie przerabia przykłady na końcu każdego rozdziału, może zdziwić z jaką łatwością operuje w temacie. Naprawdę warto dać tę kasę za taką książkę.
  Ocena : 6 

Przeczytałem juz kilka książek ale ta nie ma sobie równych. Natomiast nie jest to chyba pozycja dla zupełnie "zielonego" czytelnika. W każdym razie serdecznie polecam.
  Ocena : 6 

Ta książka wywarła na mnie ogromne wrażenie. Jedyny problem, z jakim się musiałem borykać na początku był zalecany kompilator GNU C++, który jest niedostępny na Windowsa. Zastąpiłem szybko Dev C++, który robi to samo :) Polecam wszystkim, od początkujących do ekspertów.
  Ocena : 6 

Książka naprawdę świetna, co prawda przed rozpoczęciem trzeba mieć "mniejsze" pojęcie o C++, ale to nie problem. Po przeczytaniu tego tomu, koniecznie przeczytaj tom drugi (nie na odwrót;)). A jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności pod kątem tworzenia gier kup również "Wprowadzenie do Algorytmów".
  Ocena : 6 

super
  Ocena : 6 

Nie odkryję Ameryki mówiąc, że książka jest świetna. Powiem tak. Jeśli chcesz szybko zacząć klepać kod to lepiej przeczytać jeden z tutoriali dostępnych w internecie. Celem Thinking in C++ jest przekazanie czytelnikowi C++ jako logicznej całości. Czasem pokazuje co piszczy pod maską. Uczy przez zrozumienie. Mało magii. Książka wbrew tego co piszą, jest właśnie dla początkujących, tyle że początkujący musi mieć już jakąś styczność z programowaniem (Polecam poprogramować sobie jakieś drobne rzeczy w JavaScripcie). Ja zaczynałem właśnie od tej książki. Za drugim, trzecim podejściem na pewno zrozumiesz całą - kluczem jest wykonywanie ćwiczeń na końcach rozdziałów. Osobiście radzę, po przeczytaniu książki, napisać kilka programów, aby zrozumieć dlaczego warto przeczytać 2 część.
  Ocena : 6 

Mając już kompletne podstawy c++, można śmiało brać się za tą książkę. Gorąco polecam.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka lecz niezbyt nadaje się dla początkujących!
  Ocena : 6 

Po prostu wybitna.
  Ocena : 6 

Klasyk. Książka wybitna. Uczy nie tylko składni języka, ale i poprawnego stylu programowania.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra. Polecam każdemu, kto pragnie usystematyzować swoją wiedzę dotycząca nie tylko składni ale i stosowania języka C++ do rozwiązywania różnych problemów. Książka raczej nie dla początkujących. Do wad książki zaliczam: umiłowanie autora do użycia makrodefinicji.
  Ocena : 5 

Jeśli masz już podstawy, a chcesz rozszerzyć swoje wiadomości - polecam.
  Ocena : 5 

Jeśli chodzi o przekaz materiału to oceniam na 6 -- czegoś takiego właśnie szukałem. Czekam na tom II.

Dlaczego wiec wypadkowa ocena 5? Być może jestem trochę staroświecki, ale jak czytam zwroty typu "czytelniku", "twoje", "ci" pisane małą literą to odczuwam niechęć do takiej książki.

  Ocena : 5 

Książką jest bardzo dobra szkoda tylko, że na początku tak dużo teorii i od razu o klasach wstęp i to może wprawić czytelnika w zakłopotanie (jest to niezbyt wyraźnie opisane). Ale ogólnie polecam.
  Ocena : 5 

Książka jest super. Dobrze opisuje c++. Przykłady dotyczą omawianego tematu. Kupiłem tą książkę z przekory, ale okazało się, że się czegoś nauczyłem mimo iż, pisałem w c++. Na samym początku jest trochę za dużo nowych pojęć, które mogą troszkę przytłaczać, jednak jak najbardziej ją polecam wszystkim, którzy chcą się nauczy dobrze pisać w c++, z niecierpliwością czekam na 2 tom tej książki:)
  Ocena : 5 

To dobra i ambitna książka, ale nie dla początkujących. Koniecznie trzeba znać przynajmniej podstawy C++ (lub być dość inteligentnym :)), ponieważ ich opis w książce jest tylko ogólnikowy - ewentualnie można sobie poradzić znając np. pascala na zasadzie podobieństwa tych języków. Książka opisuje sam język, a nie jego konkretne wykorzystania, dlatego polecam ją tym, którzy chcą zająć się programowaniem na serio. A jeśli jesteś kimś takim to naprawdę polecam. Oceniłem ją na 5, ponieważ jak każda książka nie jest doskonała. Jednak gdybym porównywał ją do innych bezwzględnie byłoby 6.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka, dla kogoś kto chce poszerzyć swoją wiedzą z C++. Początkujący może mieć problemy, chyba że zna język c.
  Ocena : 5 

Mimo iż już wcześniej znałem c++ to ta książka nauczyła mnie jeszcze więcej, więc polecam ją każdemu, kto chce pisać dobre programy w c++, może na początku przytłacza początkującego, ale później idzie jak z płatka z niecierpliwością czekam na II tom dla zaawansowanych:)
  Ocena : 5 

Polecam tym którzy już znają przynajmniej podstawy c++. na początek dobra jest książka (również wydawnictwa Helion) autorstwa Z. Kozy "Język C++ pierwsze starcie". Od czegoś trzeba zacząc.
  Ocena : 5 

Książkę można polecić każdemu - kto już zna jakiś język programowania lub ma jakieś (myślę że dość solidne) podstawy w C++...
  Ocena : 5 

Świetna książka! ale nie dla każdego, pierw warto a nawet powinno zacząć się od klasycznej pozycji: "Język ANSI C". Po zapoznaniu się z tymi pozycjami programowanie w C++ będzie samą przyjemnością.
  Ocena : 5 

Książka wspaniale napisana i wydana w oryginale. Niestety polski skład jest dużo mniej czytelny i mniej estetyczny. Traci się trochę na przyjemności czytania. Dlaczego prawie wszystie książki w Helionie są tak samo składane? Stawiam tylko 5 a nie 6. Wracając do samej terści, to ta książka jest doskonale przemyślanym przewodnikiem, który uczy samego języka i poprawnego sposobu myślenia podczas programowani - To jest bardzo ważne! Polecam!
  Ocena : 5 

Po prostu bardzo dobra książka. Omawia wszystko od początku, ale przyznam, że jak ktoś jeszcze w ogóle nie programował w żadnym języku to może być nieco trudna.

Jestem bardzo szczęśliwy z jej zakupu.

Polecam

  Ocena : 5 

Pisząc tą opinię jestem dopiero w początkowym stadium lektury, jednak porównując to do innych pozycji, takich jak "Symfonia C++", "Pasja C++" lub "Arkana Programowania w C++", w bardzo przystępny i przyjemny sposób przedstawiony jest sam język C++, ale nie tylko. Autor wprowadza także w tajniki dobrej i efektywnej organizacji pracy. Liczne wskazówki są niezwykle przydatne w samej pracy nad powierzonym projektem jak i też w pisaniu żywego kodu. Książkę tą polecam w szczególności osobom znającym już na dość wysokim poziomie przynajmniej jeden język. Dla początkujących przebrnięcie przez składnie i zasady języka C++ obojętnie jak opisane może okazać się męczące, a czasami nawet niemożliwe. Ta lektura chyba najlepiej przygotowuje czytelnika nie do samego programowania, ale do znalezienia się i zaistnienia w świecie zasad twardego rynku.

Pozdrawiam i polecam.

  Ocena : 5 

Książka naprawdę bardzo dobra. Komentarze typu "książka nie jest dla początkujących" są według mnie mało sensowne, gdyż sam język C++ jest trochę za trudny, żeby zaczynać od niego naukę programowania (nie mówię, że się nie da, ale jest ciężko). Do rozpoczęcia nauki polecam np. Pythona.
  Ocena : 5 

Uważam, że takiej książki właśnie potrzebowałem. Taki styl pisania jest jak najbardziej pożądany przez początkujących.
  Ocena : 5 

Polecam tę książkę, jak i większość tego wydawnictwa.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka. Warto zaznaczyć, iż można ją polecić przede wszystkim osobom, które już mają jakieś doświadczenie w programowaniu w języku C.
  Ocena : 5 

Podoba mi się ujęcie tematu "kod - wyjaśnienie". Nie jest to jednak książka dla początkujących (jak może sugerować opis w katalogu). Za długi początek i za dużo mądrych terminów, które niepotrzebnie odwracają uwagę od programowania. Książka dla tych co chcą uporządkować swoją wiedzę.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka, zwłaszcza dla ludzi spragnionych zaawansowanych technik programistycznych. Nie wierzcie jednak, iż jest to książka dla początkujących - jest ciężko napisana i posiada dość trudne do zrozumienia na początku listningi. Ale dla tych, którzy posiadają już jakąś wiedzę o programowaniu (zwłaszcza w C/C++), ta książka będzie doskonała. Lekkie błędy w tłumaczeniu i kilka merytorycznych, ale ogólnie tłumaczenie stoi na wysokim poziomie...
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka, jednak nie dla osób niemających dotąd styczności z jakimś językiem programowania. Widać, że autor ma tego świadomość i stara się to jakoś nadrobić, wynikiem czego jest rozdział 3. Osobiście uważam, że skoro cała książka mówi tak naprawdę o programowaniu obiektowym, to każdy powinien już umieć pisać strukturalnie, a jeśli nie umie to powinien zacząć od C. Liczę to jako minus - na szczęście jest on jedyny. Do plusów zaliczam: ciekawe przykłady - zwłaszcza w drugiej połowie książki, konkretne wytłumaczenie omawianych zagadnień - żadnego lania wody, ilość materiału jaką zmieszczono na tych 600 stronach. Dodam jeszcze, że znalazłem dwa błędy występujące zarówno w książce jak i w plikach na stronie(powinno być): str.583 linia.3 - "Link p", str.586 w funkcji operator++ zapomniano "index++". Zgaszajcie błędy jeśli jakieś znajdziecie. Ogólnie mówiąc właśnie takiej książki szukałem.
  Ocena : 5 

Niestety od zera w cpp trudno się z nią nauczyć. Jednak Thinking[...] jest porządną dawką wiedzy.
  Ocena : 5 

Książka ciekawa, aczkolwiek nie polecam tym, którzy w życiu nie programowali (dla początkujących) chyba lepszą książką byłaby "C++ Dla każdego". Wszystko dobrze wyjaśnione. Polecam.
  Ocena : 5 

Fajna książka.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra. Napisana dla tych, którzy przebrnęli przez proces instalacji i chcą się dowiedzieć czegoś więcej.
  Ocena : 5 

Łagodnie wprowadza w arkana C++
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra, napisana przez właściwego człowieka, ale zdecydowanie odradzam ją osobom, które nie miały styczności z C lub C++, ponieważ podstawy są tylko w paru stronach omówione.
  Ocena : 5 

Książka b. dobrze przedstawia zagadnienie.
  Ocena : 5 

  Ocena : 4 

Książka dobra - nie rewelacyjna. Dużo lania wody, zwłaszcza na początku, autor często pisze o sobie, co robi i takie tam. Najbardziej mnie wkurza to, że co chwila pisząc o czymś odsyła czytelnika do drugiej części swojej książki - może ja nie chce drugiej części? Książka ta na pewno nie jest dla zaawansowanych, nie znajdziemy takich elementów (przynajmniej nie w pierwszej części książki), wystarczy znać ogólne informacje na temat programowania (jeśli programowałeś w Pascalu/Delphi, Basicu itp. to nie powinieneś mieć problemu z czytaniem). Polecam raczej książkę Stroustrupa - twórcy języka C++, tam przynajmniej masz wszystko w jednym miejscu zebrane...
  Ocena : 4 

Jest niezła ale... No właśnie to ale... Sama nie wystarczy żeby nauczyć się programować. E-booki + tutoriale + inne książki. Bardzo lakoniczne podrozdziały z części "C w C++", większość zagadnień powinna być zdecydowanie lepiej wyjaśniona szczególnie jeżeli ktoś nie programował wcześniej w C. Dlatego tylko 4.
  Ocena : 4 

Wady: 1. Wysoka cena 2. Niski poziom edytorski, brak rzetelnej korekty 3. Brak twardej oprawy 4. Rozwiązania ćwiczeń dostępne za opłatą Zalety: 1. Dobre (ale nie bardzo dobre) tłumaczenie 2. Wysoki poziom merytoryczny
  Ocena : 4 

Książka dobra.
  Ocena : 4 

Zamieszczony na początku książki wstęp do obiektówki to raczej skok na głęboką wodę - czasem trudno się połapać w natłoku nowych pojęć.
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

Książka merytorycznie bardzo dobra! Znając jej oryginał w języku Szekspira, postanowiłem dołączyć ją do mojej kolekcji w wydaniu polskim. Niestety częściowo się zawiodłem. W książce występują liczne literówki i drobne błędy. Poza tym przydałaby się twarda oprawa (nawet, gdyby to miało podnieść cenę) i szycie, zamiast klejenia. W kilku miejscach następuje odwołanie do płyty CD, której książka nie posiada (do tej pory się zastanawiam, czy ja jej po prostu nie). Mimo to książka naprawdę godna polecenia - podejście autora do przedstawianych treści jest wyjątkowe, jak zresztą we wszystkich książkach B. Eckela.
  Ocena : 4 

Książka trochę przereklamowana. Miała być taka rewelka a jest "jedynie" dobra. Nie dla początkujących, którzy zapewne niewiele by zrozumieli. Istotnie, jest sporo informacji ale niektóre pojęcia (takie jak rekurencja czy vectory) są trudne do zrozumienia. Sporo informacji (istotnie więcej niż w innych książkach). Miała być napisana prostym językiem - wygląda to jednak średnio. Mogę ją polecić innym ale na pewno nie początkującym. Jakieś podstawowe informacje muszą być znane.
  Ocena : 4 

Trudna dla początkującego...
  Ocena : 4 

Dobra książka, ale zdecydowanie nie dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z kodowaniem - to nie jest książka dla początkujących, o czym zresztą od razu uprzedza autor, a co błędnie sugerują niektóre źródła, w tym wydawca. To jest swoiste kompendium, nie odpowiednio i logicznie ułożony zbiór lekcji (vide opisy obiektów w dalszej części, zbyt skomplikowane typy i instacje obiektów już na relatywnym początku lektury). Na początek albo szkoła albo kurs na dobrej uczelni, z żywymi lekcjami i odpowiednim ukierunkowaniem na abstrakcję, z fajnymi zadaniami, gdzie nauczycie się podstaw i myślenia jak programiści.
  Ocena : 3 

Kupiłem tę książkę skuszony wieloma dobrymi opiniami. Muszę niestety powiedzieć, że się rozczarowałem. Uczyłem się trochę C zanim kupiłem tę pozycje i miałem nadzieje, że w jasny sposób wytłumaczy mi zagadnienia związane z C++. Jest tu rzeczywiście dużo wiedzy i przydatnych informacji ale nie dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z C++. Wydaje mi się, że dla początkujących lepsza jest książka "C++ Dla każdego" (też czytałem ). Może kiedy nabędę trochę doświadczenia będę mógł lepiej ją wykorzystać z racji dużej zawartości merytorycznej. Pozdrawiam
  Ocena : 3 

Oryginał jest bardzo dobrą pozycją i dobrym wstępem do np. "Język C++" B. Stoustrupa, jednak tłumaczenie w wielu miejscach (szczególnie w ćwiczeniach) zawodzi - bez oryginału ani rusz: można ślęczeć nad zadaniem dwie godziny i dopiero po porównaniu z oryginałem można wywnioskować zamysł autora.
  Ocena : 3 

Książka ta to skarbnica wiedzy. Jednak nie nadaje się ona zupełnie dla początkującego. Jednak największą jej wadą jest chyba to, że jest po prostu pisana nuuuuudnym językiem, czytanie jej nie sprawia przyjemności, niemniej dla ludzi którzy znają już język - myślę, że pozycja godna polecenia.
  Ocena : 2 

Dobra książka ale nie dla początkującego a ja nim właśnie jestem, dlatego ta ocena.
  Ocena : 2 

Hmm, angielska wersja była o wiele lepsza.
  Ocena : 2 

Książka po przeczytaniu tych 100 stron zraziła mnie strasznie. Przede wszystkim mimo zapewnień i recenzji NIE jest to książka dla początkujących. Mam pewne doświadczenie w Delphi i gdyby nie to nie zrozumiałbym ani słowa. Nawet jak na mój poziom poczatkujaco-zaawansowany jest ona bardzo trudna do zrozumienia, momentami wcale. Ale jak ja już kupiłem nie pozostało nic jak tylko ja przeczytać. Nie czytałem oryginału lecz w polskiej wersji autor naprawdę pewne rzeczy gmatwa. Wg mnie facet nie powinien się brać za pisanie książek, jeśli nie umie dobrze przekazać swojej wiedzy. Książka naprawdę przereklamowana. Nie polecam początkującym.
  Ocena : 2 

Pierwszy tom słabiutki. Na szczęście drugi tom książki trzyma dobry poziom, tak więc ogólnie pierwszego nie polecam, nie polecam - początkującym będzie ciężko, a Ci którzy już mieli doświadczenie w C++ mogą się najzwyczajniej w świecie zanudzić. Natomiast polecam programistom C - co chwile przykłady pokazujące różnice między tymi językami (zakładając że czytelnik nie zanudzi się po 200 stronach). Przeczytałem całą, generalnie nic nowego nie wyciągnąłem z niej, tak więc polecam jednak inne książki do samej nauki - ot np. symfonię Grębosza
  Ocena : 2 

Autor przedstawia zagadnienia związane z C++ w bardzo zawiły i zagmatwany sposób. Zdecydowanie nie potrafi jasno, jednoznacznie i czytelnie wyłożyć danych zagadnień. Gdyby nie to ze wcześniej sporo programowałem w C nie przebrnąłbym przez te pozycje. Początkujący będą mieli z tej książki niewiele pożytku. Srednio-zaawansowani powinni zrozumieć więcej, jednak wiedza w tej książce jest wyłożona w sposób bardzo nieprzystępny.
  Ocena : 2 

Książka zbytnio przereklamowana... Spodziewałem się czegoś lepszego od tego wydawnictwa za taką cenę (ale inne książki to nadrabiają). Pierwsze rozdziały są wstępem do programowania obiektowego i są napisane tak, że kompletnie zrażają początkującego programistę. Jak dla mnie to ogólnie wszystko autor strasznie gmatwa i pisze mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Zaletą książki jest duża ilość informacji trudno dostępnych, np. w Internecie jednak jak już wspomniałem są tak opisane, że "wiadomo, że coś takiego jest, ale nie wiadomo do czego to użyć".
  Ocena : 1 

Beznadziejna, stanowczo odradzam szczególnie początkującym. Autor nie skupia się na pokazaniu tematu dogłębnie tylko leci i omawia ogólnikowo. Na pierwszych stronach autor od razu informuje nas co powinniśmy mieć przeczytane. To jest żałosne. Nie mam pojęcia dlaczego ta książka jest tak popularna, apeluje nie dawajcie się nabrać na reklamę i magie wokół tej książki.
  Ocena : 1 

Książka napisana chaotycznie. Przykłady beznadziejne i źle wyjaśnione.
  Ocena : 1 

Książka naprawdę kiepska. Chociażby dlatego, że jest źle przetłumaczona, np. w Polsce na containers nie mówi się kontenery tylko pojemniki co jest bardzo ważne w np. czytaniu polskiej wersji jakiejś biblioteki. Jedyną książką, która jest wręcz bezbłędna to "Symfonia C++" i "Pasja C++" Jerzego Grębosza bardzo polecam !!!
  Ocena : 1