Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Python i Django. Programowanie a...

Python i Django. Programowanie aplikacji webowych

Autorzy: , ,

Ocena:
   3.5/6  Opinie  (10)
Stron: 392
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion
Cena:
69,00 zł

Odkryj pełnię niezwykłych możliwości Django i twórz funkcjonalne aplikacje

 • Jak w kilka minut założyć blog?
 • Jak bez wysiłku tworzyć zaawansowane aplikacje?
 • Jak budować modele i używać ich?

Django to stworzony w Pythonie, prosty i nowoczesny framework typu open source. Umożliwia on budowanie funkcjonalnych aplikacji webowych bez potrzeby pisania setek wierszy kodu. Został zaprojektowany w ten sposób, aby doskonale działać jako zwarta całość, ale jego składniki są ze sobą na tyle luźno powiązane, że z łatwością można dokonywać zmian, dodawać i aktualizować funkcjonalności. Ten podręcznik pomoże Ci szybko i efektywnie wykorzystać Django w praktyce.

Książka "Python i Django. Programowanie aplikacji webowych" zawiera opisy podstawowych i bardziej zaawansowanych elementów tego frameworka, a także wiele przykładowych aplikacji, wspartych szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi ich budowy. Dzięki temu podręcznikowi dowiesz się, jak wykorzystać elastyczność i szybkość tworzenia aplikacji w Pythonie w celu rozwiązania typowych problemów, które możesz napotkać podczas swojej pracy. Nauczysz się tworzyć formularze, skrypty, własny system zarządzania treścią oraz aplikacje Django zaledwie w kilka minut, a dzięki gotowym projektom poznasz także tajniki zaawansowanego projektowania.

 • Python dla Django
 • Instrukcje warunkowe
 • Funkcje i definicje klas
 • Programowanie zorientowane obiektowo
 • Tworzenie bloga
 • Dynamiczne strony internetowe
 • Django -- tworzenie i używanie modeli
 • URL, obsługa http i widoki
 • Szablony i przetwarzanie formularzy
 • System zarządzania treścią
 • Liveblog
 • Zaawansowane programowanie
 • Testowanie aplikacji

Poznaj i wykorzystaj nowe możliwości programowania aplikacji!

Przedmowa (13)
Podziękowania (19)
O autorach (21)
Wprowadzenie (23)
Część I: Zaczynamy! (27)
Rozdział 1. Python dla Django (29)
 • Umiejętności w Pythonie to umiejętności w Django (29)
 • Zaczynamy. Interaktywny interpreter Pythona (30)
 • Podstawy Pythona (32)
  • Komentarze (32)
  • Zmienne i przypisania (33)
  • Operatory (33)
 • Standardowe typy Pythona (34)
  • Logiczne wartości obiektów (34)
  • Liczby (35)
  • Operatory arytmetyczne (36)
  • Wbudowane typy liczbowe i funkcje fabryczne (36)
  • Sekwencje i elementy iterowalne (37)
  • Listy (40)
  • Łańcuchy znaków (42)
  • Sekwencyjne funkcje wbudowane i fabryczne (48)
  • Typ odwzorowań - słownik (49)
  • Podsumowanie typów standardowych (52)
 • Kontrola przepływu (52)
  • Instrukcje warunkowe (52)
  • Pętle (52)
 • Obsługa wyjątków (54)
  • Klauzula finally (55)
  • Rzucanie wyjątkami z wykorzystaniem raise (55)
 • Pliki (56)
 • Funkcje (57)
  • Deklarowanie i wywoływanie funkcji (58)
  • Funkcje są obiektami pierwszej klasy (60)
  • Funkcje anonimowe (61)
  • *args i **kwargs (63)
 • Programowanie zorientowane obiektowo (67)
  • Definicje klas (68)
  • Tworzenie egzemplarzy klas (68)
  • Klasy pochodne (69)
  • Klasy wewnętrzne (70)
 • Wyrażenia regularne (70)
  • Moduł re (71)
  • Wyszukiwanie vs. dopasowywanie (72)
 • Typowe pułapki (72)
  • Jednoelementowa krotka (72)
  • Moduły (72)
  • Zmienność (modyfikowalność) (74)
  • Konstruktor vs. inicjalizator (76)
 • Styl pisania kodu (PEP 8 i Beyond) (77)
  • Wcięcia - tylko z czterech spacji (78)
  • Korzystaj ze spacji, a nie tabulacji (78)
  • Nie nadużywaj "jednolinijkowców" (78)
  • Twórz łańcuchy dokumentacji (78)
 • Podsumowanie (80)
Rozdział 2. Django dla niecierpliwych - tworzymy blog (81)
 • Tworzenie projektu (82)
 • Uruchamianie serwera (84)
 • Tworzenie bloga (85)
 • Projektowanie modelu (86)
 • Konfiguracja bazy danych (87)
  • Wykorzystywanie serwerów baz danych (87)
  • SQLite w praktyce (88)
  • Tworzenie tabel (89)
 • Konfiguracja automatycznej aplikacji administratora (90)
 • Testowanie panelu administracyjnego (91)
 • Upublicznianie bloga (95)
  • Tworzenie szablonu (96)
  • Tworzenie funkcji widoku (97)
  • Tworzenie wzorca URL (98)
 • Końcowe poprawki (99)
  • (Nie)szablonowe rozwiązania (99)
  • Sortowanie i porządkowanie wpisów (100)
  • Formatowanie znacznika czasu przy użyciu filtra szablonów (101)
 • Podsumowanie (102)
Rozdział 3. Na dobry początek (103)
 • Podstawy dynamicznych stron internetowych (103)
  • Komunikacja - HTTP, URL, żądania i odpowiedzi (104)
  • Przechowywanie danych - SQL i relacyjne bazy danych (104)
  • Warstwa prezentacji - tworzenie dokumentów na podstawie szablonów (105)
  • Łączenie elementów układanki (105)
 • Modele, widoki i szablony (106)
  • Separacja warstw (MVC) (106)
  • Modele danych (107)
  • Widoki (107)
  • Szablony (108)
 • Architektura Django - ogólne spojrzenie (108)
 • Filozofia programowania w Django (110)
  • Django ma być pythoniczne (110)
  • Nie powtarzaj się (DRY)! (111)
  • Luźne powiązania i elastyczność (111)
  • Błyskawiczne programowanie (112)
 • Podsumowanie (112)
Część II: Django w szczegółach (113)
Rozdział 4. Tworzenie i używanie modeli (115)
 • Tworzenie modeli (115)
  • Dlaczego ORM? (115)
  • Typy pól w Django (117)
  • Relacje pomiędzy modelami (119)
  • Dziedziczenie modeli (123)
  • Wewnętrzna klasa Meta (127)
  • Rejestracja i opcje w panelu administratora (128)
 • Wykorzystywanie modeli (129)
  • Tworzenie i modyfikowanie bazy danych za pomocą manage.py (129)
  • Składnia zapytań (131)
  • Wykorzystywanie funkcji SQL niedostępnych w Django (139)
 • Podsumowanie (142)
Rozdział 5. URL, obsługa HTTP i widoki (145)
 • Adresy URL (145)
  • Wprowadzenie do plików URLconf (145)
  • url - metoda zamiast krotek (147)
  • Wykorzystywanie wielu obiektów patterns (148)
  • Dołączanie plików URL przy użyciu funkcji include (148)
  • Obiekty funkcji vs. łańcuchy zawierające nazwy funkcji (149)
 • HTTP w praktyce - żądania, odpowiedzi i warstwa pośrednicząca (150)
  • Obiekty żądań (151)
  • Obiekty odpowiedzi (154)
  • Warstwa pośrednicząca (154)
 • Widoki - logika aplikacji (156)
  • To tylko funkcje (156)
  • Widoki generyczne (157)
  • Widoki półgeneryczne (159)
  • Widoki własne (160)
 • Podsumowanie (162)
Rozdział 6. Szablony i przetwarzanie formularzy (163)
 • Szablony (163)
  • Konteksty (164)
  • Składnia języka szablonów (164)
 • Formularze (170)
  • Tworzenie formularzy (170)
  • Wypełnianie formularzy (175)
  • Walidacja i czyszczenie (177)
  • Wyświetlanie formularzy (178)
  • Widgety (180)
 • Podsumowanie (182)
Część III: Przykładowe aplikacje Django (183)
Rozdział 7. Galeria zdjęć (185)
 • Model danych (186)
 • Wysyłanie plików (187)
 • Instalacja PIL (188)
 • Testowanie pola ImageField (189)
 • Tworzenie własnego pola do wysyłania plików (190)
  • Inicjalizacja (192)
  • Dodawanie atrybutów do pola (194)
  • Zapisywanie i usuwanie miniatury (195)
 • Wykorzystujemy pole ThumbnailImageField (196)
 • Adresy URL zgodne z regułą DRY (196)
 • Schematy adresów URL w aplikacji Item (199)
 • Wiązanie aplikacji z szablonami (201)
 • Podsumowanie (205)
Rozdział 8. System zarządzania treścią (207)
 • CMS - z czym to się je? (207)
 • Anty-CMS - strony płaskie (208)
  • Włączanie aplikacji Flatpages (208)
  • Szablony stron płaskich (210)
  • Testowanie (211)
 • CMS - prosty, ale własny! (211)
  • Tworzenie modelu (212)
  • Instrukcje importujące (214)
  • Uzupełnianie modeli (214)
  • Kontrola widoczności artykułów (215)
  • Wykorzystujemy Markdown (216)
  • Wzorce URL w pliku urls.py (218)
  • Widoki administratora (219)
  • Wyświetlanie treści przy użyciu widoków generycznych (221)
  • Układ szablonów (223)
  • Wyświetlanie artykułów (224)
  • Dodajemy funkcję wyszukiwania (226)
  • Zarządzanie użytkownikami (228)
  • Wspieranie przepływu pracy (229)
 • Poszerzanie możliwości systemu (229)
 • Podsumowanie (231)
Rozdział 9. Liveblog (233)
 • Czym tak naprawdę jest Ajax? (234)
  • Dlaczego Ajax? (234)
 • Projekt aplikacji (235)
  • Wybieramy bibliotekę Ajaksa (235)
 • Przygotowywanie aplikacji (236)
 • Dodajemy kod Ajaksa (240)
  • Podstawy (240)
  • "X" w Ajax (czyli XML vs. JSON) (241)
  • Instalacja biblioteki JavaScript (242)
  • Konfiguracja i testowanie jQuery (243)
  • Tworzenie funkcji widoku (244)
  • Wykorzystywanie funkcji widoku przy użyciu kodu JavaScript (246)
 • Podsumowanie (247)
Rozdział 10. Schowek (249)
 • Definicja modelu (250)
 • Tworzenie szablonów (251)
 • Obsługa adresów URL (253)
 • Testowanie aplikacji (254)
 • Ograniczanie liczby ostatnio dodanych wpisów (258)
 • Podświetlanie składni (259)
 • Czyszczenie wpisów przy użyciu zadania programu Cron (260)
 • Podsumowanie (261)
Część IV: Zaawansowane funkcje i mechanizmy w Django (263)
Rozdział 11. Zaawansowane programowanie w Django (265)
 • Dostosowywanie panelu administratora (265)
  • Zmiana wyglądu i stylów przy użyciu obiektu fieldsets (266)
  • Rozszerzanie bazowych szablonów (268)
  • Dodawanie nowych widoków (269)
  • Dekoratory uwierzytelniania (270)
 • Wykorzystywanie aplikacji Syndication (271)
  • Klasa Feed (271)
  • Przekazywanie adresu URL do źródła (272)
  • Jeszcze więcej źródeł! (273)
 • Udostępnianie plików do pobrania (273)
  • Pliki konfiguracyjne Nagios (274)
  • vCard (275)
  • Wartości rozdzielone przecinkami (CSV) (276)
  • Wykresy i grafiki - moduł PyCha (277)
 • Rozszerzanie możliwości systemu ORM przy użyciu własnych menedżerów (279)
  • Zmiana domyślnego zbioru obiektów (279)
  • Dodawanie metod do menedżera (280)
 • Rozszerzanie systemu szablonów (281)
  • Własne znaczniki szablonów (281)
  • Znaczniki dołączania (285)
  • Własne filtry (287)
  • Jeszcze więcej o złożonych szablonach znaczników (289)
  • Alternatywne systemy szablonów (290)
 • Podsumowanie (292)
Rozdział 12. Zaawansowane wdrażanie aplikacji (293)
 • Tworzenie pomocniczych skryptów (293)
  • Czyszczenie niepotrzebnych elementów przy użyciu zadań programu Cron (294)
  • Import i eksport danych (295)
 • Modyfikowanie kodu Django (296)
 • Buforowanie podręczne (297)
  • Podstawowy sposób buforowania (297)
  • Strategie buforowania (299)
  • Rodzaje buforowania po stronie serwera (304)
 • Testowanie aplikacji w Django (307)
  • Podstawy używania Doctest (308)
  • Podstawy używania modułu Unittest (308)
  • Uruchamianie testów (309)
  • Testowanie modeli (309)
  • Testowanie całej aplikacji webowej (311)
  • Testowanie kodu Django (312)
 • Podsumowanie (313)
Dodatki (315)
Dodatek A: Podstawy wiersza poleceń (317)
 • Wprowadzamy "polecenie" w "wierszu poleceń" (318)
 • Opcje i argumenty (320)
 • Potoki i przekierowania (321)
 • Zmienne środowiskowe (323)
 • Ścieżka (325)
 • Podsumowanie (327)
Dodatek B: Instalacja i uruchamianie Django (329)
 • Python (329)
  • Mac OS X (330)
  • Unix i Linux (330)
  • Windows (330)
  • Aktualizacja ścieżki (331)
  • Testowanie (333)
  • Opcjonalne dodatki (334)
 • Django (336)
  • Dostępne pakiety (336)
  • Wersja deweloperska (336)
  • Instalacja (336)
  • Testowanie (337)
 • Serwer WWW (337)
  • Serwer wbudowany - nie w środowiskach produkcyjnych! (337)
  • Rozwiązanie standardowe - Apache i mod_python (338)
  • Elastyczna alternatywa - WSGI (340)
  • Podejście nr 3 - Flup i FastCGI (342)
 • Baza danych SQL (342)
  • SQLite (343)
  • PostgreSQL (343)
  • MySQL (344)
  • Oracle (346)
  • Inne bazy danych (346)
 • Podsumowanie (346)
Dodatek C: Narzędzia ułatwiające tworzenie aplikacji w Django (347)
 • Systemy kontroli wersji (347)
  • Gałęzie główne i rozwojowe (348)
  • Scalanie (348)
  • Scentralizowana kontrola wersji (349)
  • Zdecentralizowana kontrola wersji (349)
  • Kontrola wersji w Twoim projekcie (350)
 • Zarządzanie projektem programistycznym (353)
  • Trac (353)
 • Edytory tekstowe (354)
  • Emacs (354)
  • Vim (354)
  • TextMate (354)
  • Eclipse (354)
Dodatek D: Wyszukiwanie i wykorzystywanie aplikacji Django (355)
 • Poszukiwania gotowych aplikacji (356)
 • Wykorzystywanie znalezionych aplikacji (356)
 • Jak wykorzystywać aplikacje? (357)
 • Udostępnianie własnych aplikacji (358)
Dodatek E: Django w Google App Engine (359)
 • Siła i magia App Engine (360)
 • App Engine (prawie) bez Django (360)
 • Ograniczenia frameworka App Engine (361)
 • Helper App Engine dla Django (361)
  • Pobieranie SDK i Helpera (361)
  • Helper - więcej informacji (362)
 • Aplikacje Django w App Engine (363)
  • Kopiowanie kodu App Engine do projektu Django (363)
  • Dodawanie obsługi Helpera App Engine (363)
  • Przenoszenie aplikacji do App Engine (364)
  • Testowanie aplikacji (365)
  • Dodawanie danych (365)
 • Tworzenie nowej aplikacji Django w App Engine (366)
 • Podsumowanie (367)
 • W sieci (368)
Dodatek F: Twój udział w projekcie Django (369)
Skorowidz (371)
Kolofon (389)
Najczęściej kupowane razem:
Python i Django. Programowanie aplikacji webowych plus Django. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych plus Nauka robotyki z językiem Python
Cena zestawu: 165,75 zł 195,00 zł
Oszczędzasz: 29,25 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Python i Django. Programowanie aplikacji webowych
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
6
(1)
5
(1)
4
(4)
3
(1)
2
(1)
1
(2)

Liczba ocen: 10

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Jeżeli ta ksiiążka przedstawia django 1.2 czy też niższe to chciałbym zauważyć, że jest bardzo nieaktualna.
  Ocena : 5 

Zgadzam się z opinią iż żeby przerobić tą książkę to trzeba umieć pythona choć w podstawach oraz bardzo polecam przerobinie podstawowych tutoriali z django w sieci. Jeżeli sie spełni te warunki to książke sie przerabia bardzo dobrze.
  Ocena : 4 

Faktem jest, że książka nie traktuje o najnowszym DJANGO, niemniej dla kogoś, kto zaczyna zmagania z tym frameWorkiem jest chyba jedna z nielicznych pozycji w naszym języku, która może stanowić jako taki tutorial DJANGO ( pomijam tut. internetowe ). Nie jestem specjalista od python'a, używam 2-ch innych języków programowania i moim zdaniem nie jest to pozycja dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem. Nawet pierwszy rozdział poświęcony programowaniu w python nie gwarantuje, że z jego pomocą człowiek się gdzieś po drodze nie zagubi. Podsumowując: warto przed tą lekturą poznać trochę programowanie obiektowe w python, posiadać jakiekolwiek pojęcie o bazach danych, css, js ...to trochę pomaga. Książka przerabia kawał materiału, momentami licząc chyba na doświadczenie czytelnika :-)
  Ocena : 4 

Problem z ludźmi posiadającymi dużą wiedzę jest taki, że nie potrafią jej dobrze przekazać. Tutaj widać, że autorzy są dobrymi teoretykami i praktykami - ale zbyt szybko przechodzą z pewnymi zagadnieniami do porządku dziennego, zakładając że nie trzeba zbytnio tłumaczyć chociażby kodu, który występuje w przykładach. W skutek powyższego książka zdecydowanie nie powinna być pierwszą pozycją dla uczenia się Django. Być może ktoś, kto już coś w tym frameworku napisał znajdzie jakieś rozwiązania dla siebie. Dlatego moja ocena to aż 4 - bo w przyszłości może mi się ta książka na coś przydać.
  Ocena : 4 

Ciekawa pozycja. Żeby ją dobrze zrozumieć, trzeba mieć ugruntowaną wiedzę z zakresu programowania w Python / Django. Jeżeli ktoś napisał kilka większych projektów w Django, to książka ta powinna przypaść mu do gustu. Utrwali wiedzę, a przy okazji można odkryć kilka nowych sekretów Django. Nie polecam dla osób rozpoczynających przygodę z Django, ponieważ wiele tematów poruszonych jest bardzo ogólnikowo (do ich praktycznego wykorzystania długa droga - tutaj bardzo przydaję się doświadczenie poparte konkretnymi projektami ). Do samej nauki Django lepsza będzie oficjalna dokumentacja.
  Ocena : 4 

Książka jest dobra brakuje w jej trochę bardziej obszernego w prowadzenia do języka Python . szybkie przejścia pomiędzy działami i osoba która nie miała do czynienia z django na sam początek zniechęci się jak do języka ta i do django.
  Ocena : 3 

Pozycja jedynie dla użytkowników z dużym doświadczeniem w Django / Pythonie. Zbyt szybkie skakanie po tematach, rzeczy wymagające obszerniejszego tłumaczenia zostały potraktowane jako banalne i nie wymagające większego komentarza. W książce opisano wiele ciekawych rozwiązań dla dość zaawansowanych problemów. Mimo wszystko uważam, że za jakiś czas, po obyciu z frameworkiem (tu należy polecić b.dobrą oficjalną dokumentację) będzie to bardzo przydatna pozycja, którą dobrze mieć pod ręką.
  Ocena : 2 

Książka jest nieaktualna i niezbyt przystępna dla początkującego użytkownika.
  Ocena : 1 

Książka ma dla mnie przeciętną wartość, bo niestety mimo iż jest książką dla początkujących, to z racji, że przykłady są dla BARDZO STAREJ wersji 1.0, podczas gdy mamy już Django 1.5. Przez to nie da się ich odtworzyć w aktualnych wersjach, bo zaszły OLBRZYMIE zmiany, chociażby zmieniło się mnóstwo klas odpowiadających za djangowy widok. Polecam angielską dokumentację. Szkoda czasu i nerwów na przestarzałą pozycję.
  Ocena : 1 

Bardzo przestarzała.