Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
PHP5. Zaawansowane programowanie

PHP5. Zaawansowane programowanie

Autorzy: , , ,

PHP5. Zaawansowane programowanie
Ocena:
   5/6  Opinie  (59)
Stron: 664
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda)
Wydawca: Helion

PHP to język umożliwiający tworzenie aplikacji sieciowych uruchamianych po stronie serwera. Jego najnowsza wersja, oznaczona numerem 5, to w pełni obiektowy język, za pomocą którego można budować nawet najbardziej złożone systemy portalowe, intranetowe i ekstranetowe. Dzięki nowym funkcjom wprowadzonym w PHP 5 możliwe jest korzystanie z plików XML i protokołu SOAP, wydajna komunikacja z bazą danych i stosowanie technik obiektowych znacznie ułatwiających i przyspieszających tworzenie rozbudowanych aplikacji.

"PHP5. Zaawansowane programowanie" to książka przedstawiająca potężne możliwości i elastyczność najnowszej wersji tej popularnej platformy programistycznej. Opisuje podstawowe zasady programowania obiektowego i prowadzenia rozbudowanych projektów informatycznych. Zawiera informacje o modelowaniu aplikacji w języku UML, stosowaniu wzorców projektowych i tworzeniu narzędzi, które będzie można wykorzystać w każdym projekcie. Przedstawia również analizę prawdziwego przypadku -- systemu automatyzującego pracę działu sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym.

 • Programowanie obiektowe
 • Język UML i modelowanie systemów
 • Wzorce projektowe
 • Tworzenie prostych narzędzi obiektowych
 • Połączenia z bazami danych
 • Model MVC
 • Stosowanie protokołu SOAP
 • Komunikacja z użytkownikiem i mechanizmy sesji
 • Testowanie aplikacji
 • Studium przypadku - automatyzacja pracy działu sprzedaży

Jeśli chcesz poznać zaawansowane możliwości PHP 5, sięgnij po tę książkę.

O Autorach (13)
Wstęp (15)
Część I Technologia obiektowa (21)
Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania obiektowego (23)
 • Czym jest programowanie obiektowe? (23)
  • Zalety programowania obiektowego (24)
  • Przykład z życia (25)
 • Pojęcia związane z programowaniem obiektowym (25)
  • Klasy (26)
  • Obiekty (27)
  • Dziedziczenie (36)
  • Interfejsy (45)
  • Hermetyzacja (48)
 • Zmiany w PHP5 dotyczące programowania obiektowego (49)
 • Podsumowanie (50)
Rozdział 2. Unified Modeling Language (UML) (51)
 • Zbieranie wymagań (51)
  • Rozmowa z klientem (52)
  • Diagramy przypadków użycia (53)
 • Diagramy klas (54)
  • Modelowanie dziedziny (55)
  • Relacje (56)
  • Implementacja (58)
 • Diagramy aktywności (61)
 • Diagramy przebiegu (63)
 • Diagramy stanów (65)
 • Diagram komponentów i instalacji (66)
 • Podsumowanie (67)
Rozdział 3. Obiekty zaczynają działać (69)
 • Tworzenie menedżera kontaktów (69)
  • Diagramy UML dla menedżera kontaktów (70)
  • Klasa PropertyObject (74)
  • Klasy z informacjami kontaktowymi (76)
  • Klasa DataManager (80)
  • Klasy Entity, Individual i Organization (81)
  • Użycie systemu (88)
 • Podsumowanie (90)
Rozdział 4. Wzorce projektowe (91)
 • Wzorzec złożony (92)
  • Implementacja (93)
  • Przemyślenia (97)
 • Wzorzec obserwatora (98)
  • Widget (98)
  • Przemyślenia (104)
 • Wzorzec dekoratora (104)
  • Implementacja (106)
  • Korzystanie z dekoratora (107)
  • Przemyślenia (108)
 • Wzorzec fasady (109)
 • Wzorzec budowniczego (111)
  • Implementacja (111)
  • Przemyślenia (115)
 • Podsumowanie (115)
Część II Tworzenie obiektowego zestawu narzędziowego. Proste klasy i interfejsy (117)
Rozdział 5. Klasa Collection (119)
 • Założenia klasy Collection (119)
 • Projektowanie klasy Collection (120)
 • Fundamenty klasy Collection (121)
  • Metoda addItem (122)
  • Metody getItem i removeItem (123)
  • Pozostałe metody (123)
  • Użycie klasy Collection (124)
 • Implementacja leniwej konkretyzacji (125)
  • Funkcje zwrotne (126)
  • Metoda setLoadCallback w klasie Collection (130)
 • Wykorzystanie klasy Collection (133)
 • Ulepszanie klasy Collection (139)
 • Podsumowanie (139)
Rozdział 6. Klasa CollectionIterator (141)
 • Interfejs Iterator (141)
  • Klasa CollectionIterator (143)
 • Interfejs IteratorAggregate (144)
 • Ochrona zawartości iteratora (146)
 • Podsumowanie (147)
Rozdział 7. Klasa GenericObject (149)
 • Klasa GenericObject (149)
  • Kiedy korzystać z GenericObject? (150)
  • Na co pozwala GenericObject? (150)
  • Decyzje w sprawie implementacji (151)
  • Typowa implementacja GenericObject (152)
  • Poznawanie rodzica (154)
  • Współpraca z bazą danych (157)
  • Metody i własności GenericObject (159)
  • Zalety klasy GenericObject (161)
 • Klasa GenericObjectCollection (162)
  • Tradycyjna implementacja (163)
  • Kiedy tradycyjna implementacja zawodzi (163)
  • Działanie klasy GenericObjectCollection (164)
  • Kod klasy (165)
  • Typowa implementacja GenericObjectCollection (167)
  • Próba (168)
  • Jak to działa? (168)
  • Podsumowanie klasy GenericObjectCollection (170)
 • Podsumowanie (171)
Rozdział 8. Warstwa abstrakcji dla bazy danych (173)
 • Czym jest warstwa abstrakcji? (174)
 • Prosta implementacja (174)
  • Plik konfiguracyjny (174)
  • Nawiązywanie połączenia (175)
  • Pobieranie danych (175)
  • Modyfikacja danych (176)
  • Korzystanie z klasy Database (178)
 • Wprowadzenie do PEAR DB (180)
  • Nawiązywanie połączenia za pomocą DB (181)
  • Pobieranie danych (182)
  • Inne użyteczne funkcje (183)
  • Więcej informacji (186)
 • Gotowa warstwa abstrakcji (186)
  • Obsługa transakcji (189)
  • Wzorzec projektowy Singleton (191)
 • Podsumowanie (193)
Rozdział 9. Interfejs fabryki (195)
 • Wzorzec fabryki (195)
 • Przykład interfejsu fabryki (196)
  • Rozwiązanie staromodne (196)
  • Wykorzystanie interfejsu fabryki (197)
  • Zastosowanie wzorca w abstrakcji bazy danych (198)
 • Większa liczba fabryk (200)
 • Wykorzystanie klas istniejących (201)
 • Podsumowanie (201)
Rozdział 10. Programowanie oparte na zdarzeniach (203)
 • Czym są zdarzenia? (204)
 • Obiektowa obsługa zdarzeń (205)
  • Projekt rozwiązania (205)
  • Implementacja rozwiązania (207)
  • Implementacja zabezpieczeń (211)
  • Chwila zastanowienia (213)
 • Podsumowanie (214)
Rozdział 11. Pliki dziennika i debugowanie (215)
 • Tworzenie mechanizmu logowania (215)
  • Proste logowanie do pliku (215)
  • Przykładowa struktura katalogów (216)
  • Klasa Logger (217)
  • Rozbudowa klasy Logger (221)
 • Mechanizm debugowania (231)
 • Podsumowanie (234)
Rozdział 12. SOAP (235)
 • SOAP i PHP5 (235)
  • Rozszerzenie PHP5 SOAP (236)
 • Klient SOAP (239)
  • Za kulisami (241)
  • Obsługa wyjątków w kliencie SOAP (245)
 • Serwer SOAP (246)
 • Podsumowanie (248)
Część III Tworzenie zestawu narzędzi do wielokrotnego wykorzystania. Narzędzia złożone (choć nieskomplikowane) (249)
Rozdział 13. Model, widok, kontroler (MVC) (251)
 • Wprowadzenie do MVC (252)
  • Model (253)
  • Widok (253)
  • Kontroler (253)
  • Infrastruktura (253)
  • MVC w aplikacjach WWW (253)
  • MVC w PHP (254)
 • Mały zestaw narzędzi MVC (256)
  • Prezentacja zestawu narzędzi (256)
  • Korzystanie z zestawu narzędzi (268)
  • Zestaw narzędzi a praktyka (275)
 • Prawdziwe szablony (275)
  • Powtórka z szablonów macierzystych PHP (275)
  • Wady szablonów macierzystych (276)
  • Prawdziwe szablony a szablony pakietu Smarty (276)
  • Instalowanie pakietu Smarty (277)
  • Korzystanie z pakietu Smarty (278)
  • Zaawansowane możliwości pakietu Smarty (283)
  • Kiedy korzystać z pakietu Smarty, a kiedy z tradycyjnych szablonów? (285)
 • Podsumowanie (285)
Rozdział 14. Komunikacja z użytkownikami (287)
 • Po co się komunikować? (287)
  • Powody komunikowania się z użytkownikiem (288)
  • Myślenie wykraczające poza przeglądarkę WWW (290)
 • Formy komunikacji (291)
  • Wszystkie formy komunikacji mają... (291)
  • Nie wszystkie formy komunikacji mają... (291)
  • Co z adresatami? (291)
 • Komunikacja jako hierarchia klas (292)
  • Klasa adresata - szybki sprawdzian z myślenia obiektowego (292)
  • Klasa Communication (296)
 • Wysyłanie wiadomości do użytkowników naszej witryny (298)
  • Tworzenie wersji testowej (298)
  • Wysyłanie wiadomości (302)
  • Zastosowanie szablonów przy wykorzystaniu pakietu Smarty (307)
  • Korzystanie z MIME (309)
 • Inne podklasy klasy Communication (309)
  • Wiadomości tekstowe SMS (309)
  • Faks (310)
 • Podsumowanie (310)
Rozdział 15. Sesje i uwierzytelnianie (311)
 • Wprowadzenie do sesji (312)
  • Krótka powtórka z protokołu HTTP (312)
  • Definicja sesji (314)
  • Ciągłość sesji (314)
  • Bezpieczeństwo sesji (317)
 • Jak PHP implementuje sesje? (324)
  • Podstawowy mechanizm sesji w PHP (324)
  • Ograniczenia podstawowego mechanizmu sesji w PHP (326)
 • Tworzenie klasy Authentication (327)
  • Połączenie zarządzania sesjami PHP z bazą danych (327)
  • Klasa UserSession (329)
  • Schemat bazy danych (329)
  • Kod - usersession.phpm (330)
  • Kod - testowanie klasy UserSession (334)
  • Jak to działa - klasa UserSession (336)
  • Co otrzymaliśmy? (339)
 • Podsumowanie (339)
Rozdział 16. Szkielet do testowania modułów (341)
 • Metodologia i terminologia (341)
  • Projektowanie interfejsu klasy (342)
  • Tworzenie pakietu testowego dla klasy (343)
  • Pisanie implementacji naszej klasy (344)
  • Druga tura (345)
 • Wprowadzenie do PHPUnit (345)
  • Instalacja PHPUnit (345)
 • Korzystanie z PHPUnit (346)
  • Przypadki testowania (346)
  • Pakiet testujący (349)
 • Czy warto? (349)
  • Powtórne testy (350)
  • Użyteczność szkieletu (350)
  • Demonstrowalny mechanizm zapewniania jakości (350)
  • Redukcja obciążenia testami funkcjonalnymi (351)
 • Praktyczny przykład (351)
 • Podsumowanie (356)
Rozdział 17. Automat skończony i modyfikowalne pliki konfiguracyjne (357)
 • Koncepcja automatu skończonego (358)
  • Prosty AS - kalkulator ONP (359)
  • Teoretyczna implementacja AS (360)
  • Implementacja automatów skończonych w PHP (361)
  • Analiza przykładu z kalkulatorem ONP (363)
  • Przykłady automatów skończonych w praktyce (366)
 • Modyfikowalne pliki konfiguracyjne (367)
  • Zastosowanie PHP (367)
  • Zastosowanie XML-a (368)
  • Korzystanie z plików INI (369)
  • Klasa Config z PEAR (371)
  • Zalecane praktyki związane z plikami konfiguracyjnymi (372)
 • Podsumowanie (373)
Część IV Studium przypadku - automatyzacja działu sprzedaży (375)
Rozdział 18. Przegląd projektu (377)
 • Artykulandia (378)
 • Krajobraz Artykulandii (380)
  • Wymiar techniczny (380)
  • Wymiar finansowy (380)
  • Wymiar polityczny (380)
  • My (380)
  • Czy rzeczywiście chodzi o technologię? (381)
 • Podejście do budowy oprogramowania (381)
  • Jakie konsekwencje ma to dla nas? (383)
  • Technologia (384)
 • Podsumowanie (385)
Rozdział 19. Metody zarządzania projektami (387)
 • Wstępne rozeznanie (387)
  • Dlaczego realizujemy projekt? (388)
  • Dla kogo realizujemy projekt? (388)
  • Jaka jest historia projektu? (390)
  • Jakie są oczekiwane warunki wstępne projektu? (390)
 • Odbieranie formalnych wytycznych (391)
  • Wymogi obszaru działalności (392)
  • Zakres (393)
  • Harmonogramy (394)
  • Budżet (395)
  • Warunki handlowe (397)
  • Plany na przyszłość (398)
  • Wygląd i obsługa (398)
  • Technologia (398)
  • Obsługa (399)
  • Co dalej? (399)
 • Konstruowanie oferty (399)
  • Konspekty kontra oferty cenowe (399)
  • Oferty w formie konspektu a specyfikacje (400)
  • Kogo zaangażować w tworzenie oferty? (401)
  • Kiedy można dać z siebie więcej? (401)
  • Kiedy powiedzieć "nie"? (402)
  • Struktura oferty (402)
 • Wybieranie ludzi (404)
  • Menedżer projektu (404)
  • Account manager (404)
  • Główny architekt (405)
  • Architekci i inżynierowie oprogramowania (406)
  • Programiści interfejsu klienckiego (406)
  • Starsi projektanci (406)
  • Graficy (406)
  • Podwójne role (407)
  • Sposób pracy (407)
  • Rola klienta (407)
 • Podsumowanie (408)
Rozdział 20. Planowanie systemu (409)
 • Wybór procesu (409)
  • Proces kaskadowy (409)
  • Proces spiralny (410)
  • Wybór procesu (412)
 • Praktyki wspólne dla obydwu procesów (412)
  • Faza specyfikacji (412)
  • Faza projektowania (415)
  • Faza budowy (416)
  • Faza testowania (417)
  • Odbiór (418)
 • Metodyki i praktyki programowania (418)
  • Programowanie inicjowane testami (418)
  • Programowanie ekstremalne (419)
 • Zarządzanie zmianami (422)
  • Rewizje specyfikacji (422)
  • Zmiany w specyfikacji, które pojawiają się po jej podpisaniu (422)
  • Dyskusje wynikające z różnych interpretacji (423)
  • Błędy zgłoszone przez klienta (423)
 • Podsumowanie (423)
Rozdział 21. Architektura systemów (425)
 • Czym jest architektura systemu? (425)
  • Dlaczego to takie ważne? (426)
  • Co musimy zrobić? (426)
 • Efektywne tłumaczenie wymagań (427)
  • Hosting, łącza, serwery i sieć (427)
  • Nadmiarowość i elastyczność (428)
  • Utrzymanie (428)
  • Bezpieczeństwo (429)
 • Projektowanie środowiska (429)
  • Hosting i łącza (429)
  • Obliczanie parametru CIR (430)
  • Serwery (432)
  • Sieć (434)
  • Zapis nadmiarowy (434)
  • Utrzymanie (435)
  • Bezpieczeństwo (435)
 • Podsumowanie (436)
Rozdział 22. Tworzenie aplikacji automatyzującej pracę zespołu sprzedaży (437)
 • Rozpoczynamy projekt - poniedziałek (438)
  • Zamieniamy się w słuch (438)
  • Oszacowanie wagi scenariuszy (440)
  • Planowanie wersji (447)
 • Rozpoczynamy pracę (448)
  • Opis szczegółów scenariusza nr 9 (448)
  • Tworzenie testów (449)
  • PHPUnit (450)
  • Tworzenie ekranu logowania (457)
  • Następny scenariusz (460)
  • Ponowne oszacowanie (469)
 • Porządki (471)
  • Refaktoring kodu (472)
 • Kończenie iteracji (478)
  • Scenariusz nr 14. Zmiana tygodnia powoduje odczytanie poprzedniego (478)
  • Scenariusz nr 15. Tygodniowe pola na raporcie wizyt klienta (480)
 • Raport kosztów podróży (487)
  • Składnik kosztów podróży (489)
  • Tygodniowe koszty podróży (492)
  • Narzut (494)
  • Kolejne testy tygodniowych kosztów podróży (495)
  • Wypełnianie testów tygodniowego arkusza kosztów podróży (498)
 • Zakończony raport kosztów podróży (510)
 • Obiekty fikcyjne (522)
 • Podsumowanie (527)
Rozdział 23. Zapewnienie jakości (529)
 • Wprowadzenie do QA (529)
  • Dlaczego warto się starać? (530)
  • Co to jest jakość? (531)
  • Wymierna jakość (532)
 • Testowanie (534)
  • Testowanie modułów (535)
  • Testowanie funkcjonalne (535)
  • Testowanie obciążenia (537)
  • Testowanie użyteczności (537)
 • Śledzenie błędów (538)
  • Efektywne śledzenie błędów z wykorzystaniem systemu Mantis (539)
  • Wykorzystanie wszystkich możliwości Mantis (546)
 • Podsumowanie (546)
Rozdział 24. Instalacja (549)
 • Opracowywanie środowiska programistycznego (549)
  • Firmowe środowisko rozwojowe (550)
  • Firmowe środowisko testowe (551)
  • Środowisko testowe klienta (551)
  • Środowisko produkcyjne klienta (552)
  • Rozwojowe bazy danych (553)
 • Organizacja wdrożenia (554)
  • Automatyczne pobieranie z repozytorium kontroli wersji (556)
  • Zastosowanie rsync (557)
  • Synchronizacja serwerów za pomocą rsync (559)
 • Podsumowanie (561)
Rozdział 25. Projektowanie i tworzenie solidnej platformy raportującej (563)
 • Wprowadzenie do danych roboczych (563)
  • Poznajemy potrzeby klienta (564)
  • Zarządzanie żądaniami klientów (564)
  • Dostarczanie raportów (566)
  • Projektowanie raportu (566)
 • Architektura generatora raportów (569)
  • Generowanie raportów w tle (571)
  • Interfejs raportów (573)
  • Interfejs nowego raportu (574)
  • Skrypt procesora raportów (578)
  • Proces (578)
  • Skrypty obsługi raportów (579)
  • Strona Moje raporty (581)
  • Skrypty tłumaczące (581)
  • Przykład użycia platformy raportowej (583)
  • Wizualizacja (584)
 • Podsumowanie (585)
Rozdział 26. Co dalej? (587)
 • Motywacja (587)
 • Twoja kariera programisty (588)
  • Więcej niż tylko programowanie WWW (588)
  • Umiejętności miękkie (589)
  • Umiejętności teoretyczne (589)
  • Umiejętności społeczne (589)
 • Podsumowanie (590)
Dodatki (591)
Dodatek A Dlaczego warto korzystać z kontroli wersji (593)
Dodatek B IDE dla PHP (607)
Dodatek C Strojenie wydajności PHP (621)
Dodatek D Najlepsze praktyki przy instalacji PHP (633)
Skorowidz (645)
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
6
(31)
5
(12)
4
(9)
3
(4)
2
(0)
1
(3)

Liczba ocen: 59

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Kupując tę książkę miałem teoretyczną wiedzę na temat programowania obiektowego w PHP5 oraz praktyczną wiedzę związaną z programowaniem proceduralnym w PHP. Wcześniej czytałem takie "przeboje" jak: "PHP4 od podstaw" czy "PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie", dzięki tym książkom nie czułem się całkowicie zagubiony w tematach poruszanych w "PHP5 Zaawansowane programowanie", dlatego nie radziłbym sięgać po tę pozycję osobom, które nie czują się jeszcze na siłach. Książka jest wymagająca, ale również muszę przyznać, że jest świetna. Pomimo iż zawiera sporo błędów w przykładach (drobne literówki, sam naliczyłem ich ponad 15) zasługuje ona na najwyższe noty. Po pierwsze dlatego że autorzy nie podchodzą do tematów w niej omawianych w sposób: "pokażmy im gotową receptę jak to zrobić", książka nie jest "manualem" tak jak inne, nawet dobre tytuły związane z PHP (np. te które miałem już okazję czytać), które dają gotowe przykłady rozwiązań problemów (nie uważam wcale, że takie książki są nieprzydatne, wręcz przeciwnie - można się z nich wiele nauczyć, ale uważam również, że kiedyś musi nastąpić moment, w którym nie będziemy oczekiwać gotowych rozwiązań, tylko będziemy musieli sami rozwiązać problem). Ta pozycja uczy myślenia, takiego które każdy programista powinien posiadać. Po drugie tematy omawiane w książce są dosyć dobrze przedstawione: najpierw dawka "suchych" informacji teoretycznych, następnie przedstawienie problemu w przykładach, niestety czasami po przeczytaniu rozdziału można mieć wrażenie, że wiesz "na sucho" gdzie mógłbyś to wykorzystać, ale w praktyce nie bardzo wiedziałbyś od czego zaczynać. Jednakże większość problemów poruszanych we wcześniejszych rozdziałach jest także wyjaśnionych, przedstawionych w rozdziale 22, w którym tworzona jest mała aplikacja, występują w niej wszystkie wcześniej poruszane problemy, które są tym razem "wdrożone" w konkretnym projekcie, dzięki czemu to co nie do końca stało się jasne po lekturze wcześniejszych rozdziałów, teraz jest już banalne. Po trzecie książka ta zasługuje na wielkie uznanie, bo pomimo przedstawienia technicznych nowinek ze świata PHP to autorzy uczą również, jak należy przystępować do projektowania aplikacji, tzn. opisują jak najlepiej zorganizować pracę w zespole, autorzy uczą w nich jakie techniki programistyczne usprawnią pracę profesjonalnych projektantów. Pomimo iż książka zawiera błędy i jest wymagająca to polecam ją wszystkim, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę, pogłębić chyba do granic możliwości ;)
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Znam dosyć dobrze PHP, ale piszę strukturalnie, a nie obiektowo. Dopiero w czasie lektury tej książki zrozumiałem na czym polega programowanie obiektowe i idzie mi to coraz lepiej. Książka jest dobrze napisana, ale trzeba jej poświęcić dosyć dużo czasu, co jednak procentuje dosyć szybko. Książkę polecam wszystkim, którzy mają co najmniej średnie pojęcie o PHP. Początkujący niech kupią sobie coś innego. Średnio zaawansowani programiści na pewno docenią edukacyjną wartość tej książki. No i tłumaczenie z oryginału (mam wersję angielską tej książki) jest naprawdę dobre. Nie znalazłem nic w tłumaczeniu czego mógłbym się doczepić.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książka naprawdę dobra, znajdziemy w niej oprócz licznych przykładów i wskazówek dotyczących pisania obiektowego kodu php, także (co się rzadko zdarza) informacje na temat projektowania aplikacji, testowania oraz co może niektórych zdziwić rozmowy z klientami, pisania specyfikacji (te rozdziały najbardziej mi się podobały i wiele nauczyły) polecam ją szczególnie osobom, które mają już pojęcie o php, a chciałyby zgłębić wiedzę na temat tego języka.
  Ocena : 6 

Polecam wszystkim mającym podstawową wiedze o OOP, znakomicie wyjaśniony MVC i problematyka programowania obiektowego! Wszystkim gorąco polecam!
  Ocena : 6 

książka jest przeznaczona dla osób znających się na php, nie omawia w żadnym stopniu podstaw php, jedynie KRÓTKIE wprowadzenie do OOP. Wiele pożytecznych porad, każdy powinien ją mieć. Polecam
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka! Powinna się znaleźć na półce każdego programisty PHP. Warta swoich pieniędzy.
  Ocena : 6 

Książka idealna dla średnio oraz mocno zaawansowanych programistów. Mam na sumieniu kilka niemałych projektów, jak dotąd pisałem strukturalnie. (lub pakowałem w klasy kod quasi-obiektowy) Książka rozwinie umiejętności i otworzy nowe horyzonty tym, którzy biegle posługują się OOP w PHP, zaś tym którzy dopiero rozpoczynają przygodę z obiektówką pomoże w przystępny sposób szybko, łatwo i z przyjemnością tworzyć wielkie Projekty. Przez duże P. :) Polecam każdemu.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra i wybitna pozycja we wszystkich książkach o tematyce PHP. Przeznaczona głównie dla osób zajmujących się tą tematyką zawodowo oraz użytkowników mających już pojęcie o PHP. Stanowi świetne uzupełnienie dla pozycji "PHP4 Od podstaw" przeznaczonej dla początkujących. Książka "PHP4 Zaawansowane programowanie" napisana została w prosty i intuicyjny sposób oraz poparta wieloma pomocnymi przykładami. Poprzez typowy dla początkujących użytkowników wstęp, autorzy przechodzą wprost do sedna tematu i rozpoczynają rozważania na wiele nurtujących problemów. Osobiście gorąco polecam. W wielu przypadkach pomogła mi ona przejść wiele etapów programowania znacznie szybciej niż podobne pozycje.
  Ocena : 6 

Bezsprzecznie najlepszy podręcznik do PHP na polskim rynku.
  Ocena : 6 

Świetna, napisana w bardzo prosty sposób, książka przeznaczona dla ludzi posiadających podstawową wiedzę o php. W książce zawarta jest również podstawowa wiedza o UML i projektowaniu aplikacji.
  Ocena : 6 

Książka jest po prostu świetna! Wszytskie zawarte w niej informacje są rzetelne i warte poświęcenia uwagi - po przeczytaniu tej książki można śmiało nazwać się "programistą php". Książka ta jest świetną kontynuacją "PHP4 Od podstaw", tego samego wydawnictwa. Polecam ją wszytskim znającym już podstawy php. Oprócz samego php w książce są również opisane takie rzeczy, jak np: - Usługi katalogowae - XML - MySQL i PostgreSQL oraz ODBC - Obsługa poczty - GTK, czyli programowanie aplikacji nieserwerowych (tworzenie programów z graficznym interfejsem, które nie wymagają do działania przeglądarki internetowej i serwera). Polecam ją bardzo! Jest warta swojej ceny - najlepiej zamówić przez internet.
  Ocena : 6 

Książka jest przeznaczona dla zaawansowanych programistów – jak sugeruje tytuł książki. Aby jej używać w celach poznawczych trzeba już mieć za sobą kilka (dobrych) stron wykonanych w PHP. Książka jest pomocna w programowaniu i bardzo dobra, ale też nie pozbawiona błędów. W opisach nawet nie zwraca się uwagi, lecz w przykładach to trochę drażniące. Jednak, kto zna trochę PHP to jest w stanie znaleźć i poprawić te błędy w druku. Jednak są poważniejsze uchybienia autorów - brak opisów niektórych wbudowanych funkcji PHP. Trzeba wtedy korzystać ze strony PHP.
Kolejne uchybienie to brak płyty CD i jakość papieru. Pomimo tych błędów - uchybień, treść merytoryczna książki jest wysoka i jest bardzo pomocna. Polecam tę książkę mimo wysokiej ceny, ale tylko zaawansowanym. Dla początkujących najlepszą książką jest PHP i MySQL.
  Ocena : 6 

W tej książce jest powiedziane praktycznie wszystko co można powiedzieć o PHP. Jest ona ukierunkowana nie tylko na zaawansowane możliwości języka, ale także na jego praktyczne wykorzystanie, zwłaszcza jeśli chodzi o programowanie zorientowane obiektowo (mamy jeden 40-stronowy rozdział o OOP, zresztą można go ściągnąć, bo to jest ten przykładowy) i dwie analizy systemowe programów oraz wzorców projektowych napisanych obiektowo, w tym jedna w WAP. Przedstawia ona także inne "aspekty życia programisty", takie jak: bardzo poważnie potraktowana optymalizacja aplikacji internetowych, bazy danych itp., równie dobre rozdziały o bezpieczeństwie aplikacji, ich debuggowaniu, wyrażeniach regularnych (tego nie znajdziemy w stu kilkunastu stronicowych "Ćwiczeniach praktycznych", sesjach, projektowaniu wielowarstwowym i analiza systemowa oparta na tym rozdziale, bazach danych (MySQL, PostgreSQL, ODBC, będziemy też wiedzieli, jak obsłużyć inne bazy danych, a także projektowanie warstwy abstrakcji bazy danych) oraz internacjonalizacji aplikacji (odmiany fleksyjne, GNU Gettext, własne systemy i18n itp.). Mamy także wiele rozbudowanych rozdziałów o możliwościach, a dokładniej funkcjach PHP, takich jak: obsługa plików, baz danych, przetwarzanie i zapis XML (jedyne, co pominięto, to XML-RPC, bo mamy nawet XSLT), e-mail i newsy (bardzo rozbudowane dwa rozdziały, oczywiście nie ograniczamy się do "biednej" funkcji mail() ), TCP/IP (także NIS, DNS, SNMP), LDAP, programowanie aplikacji nieserwerowych (nie tylko linia poleceń, ale omówiono także GUI PHP-GTK), a także - niestety, zdawkowo potraktowane - rozszerzenia PHP (w 28-iu stronach upchano dynamiczną generację: PDF, Flash, obrazków, stron WML, omówiono wszystko, chociaż pobieżnie, nie prezentowano funkcji, tylko same przykłady). Nie zabrakło także rozdziałów o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości PHP, jego instalacji (m. in. na Mac OS X!). Ze względu na to, że zamieszczono w książce także podstawy języka PHP i jego struktury kontrolne, mogą po nią sięgnąć także programiści nie mający zielonego pojęcia o aplikacjach internetowych, jednak muszą oni w takim razie koniecznie posiadać przynajmniej średnie doświadczenie programistyczne (powinni znać jakiś język programowania, a przynajmniej być biegli w teorii programowania). Rozpoczęcie nauki PHP (a także najprawdopodobniej jej zakończenie) od tej książki nie jest więc złym pomysłem, jeśli chcemy tylko opanować PHP jako nową umiejętność programistyczną. Jeżeli takiego doświadczenia nie posiadamy i wychodzimy do tej książki nie z np. C++, Javy, TP, Delphi czy czegoś tam innego, a raczej z HTML i ew. JavaScriptu, to polecam najpierw zabrać się za lekturę równie znakomitej książki „PHP4. Od podstaw", a potem kontynuować naukę z tej książki.
Ponieważ inaczej oskarżono by mnie o nieszczerość, to dodam, że oczywiście, książka ma swoje słabe strony. Są nimi: pobieżnie potraktowane rozszerzenia PHP; bardzo duża ilość błędów w książce (średnio 1 byk co 10 stron (serio)), niestety, błędy te występują prawie wyłącznie w kodzie.

Mimo wszystko książce daję 6, gdyż jest to najlepsza i najpełniejsza publikacja dot. języka PHP4, jaka ukazała się na rynku. Teraz czekam już tylko na „PHP5. Zaawansowane programowanie"
  Ocena : 6 

Książka niewątpliwie jest wybitna. Autorzy zwięźle lecz klarownie i w przystępny sposób tłumaczą zaawansowane zagadnienia dotyczące programowania w PHP5. Pozycja ta jest przeznaczona dla osób znających już język PHP oraz pragnących poszerzyć swoje horyzonty i nauczyć się pisać w nim bardziej rozbudowane aplikacje zgodne z paradygmatem obiektowym. Doskonałym wstępem jest rozdział wprowadzający do modelowania danych w języku UML a na deser zaprezentowano sposób zarządzania projektami informatycznymi. W książce omówiono najpopularniejsze wzorce projektowe oraz sposoby ich zastosowania. Materiał został bogato "zilustrowany" kodem źródłowym.

Polecam tę doskonałą książkę wszystkim osobom zainteresowanym używaniem PHP do czegoś więcej niż pisania prostych skryptów wyświetlających datę na stronie www.

  Ocena : 6 

Świetna książka, jestem całkowicie zadowolony z zakupu. Dobrze wydana, świetna zawartość. Jakby wszystkie takie były :D
  Ocena : 6 

Świetna pozycja dla każdego kto chce przejść na kolejny poziom wtajemniczenia w programowaniu PHP. Jedna z niewielu pozycji, w której czytelnik nie odnajdzie powtarzanego po raz setny opisu funkcji i typów zmiennych, przydatnych głównie dla początkujących. Po prostu książka dla tych, którzy chcą czegoś więcej. Autorzy rzeczowo i profesjonalnie przedstawiają korzyści wynikające z podejścia obiektowego, nie stronią też od dobrych przykładów. Pozycja pisana przez praktyków prowadzi do wielu ciekawych wniosków, nawet jeśli czytelnik do tej pory zajmował się jedynie średnimi lub małymi projektami. Pierwsza aplikacja jaką napisałem po zapoznaniu się z książką czerpała z niej pomysły z garściami i to się opłaciło. Gorąco polecam!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książka wybitna. Nie polecam nikomu bo za dużo można się z niej nauczyć :P. Rzadko kiedy zdarza się, aby ktoś zdołał zmieścić tyle cennych informacji w takiej książce. Traktuje wyłącznie o rzeczach zaawansowanych, żadnych podstaw i bzdetów.
  Ocena : 6 

Ciężko znaleźć dla tej książki konkurencję, no może poza dość już leciwą "PHP. Aplikacje". Jedyna książka (PHP), która traktuje o rzeczy niezwykle ważnej w programowaniu, nawet w tak "prostym" języku jak PHP. W myśl zasady, „czym skorupka za młodu nasiąknie..." książka uczy jak pisać naprawdę dobry kod, do którego i nawet po roku, będzie można wrócić i w miarę szybko zorientować się w jego strukturze (co jest przydatne przede wszystkim dla początkujących i nie wiedzieć czemu, w niewielu książkach o tym piszą). Sam przekonałem się, że zły styl programowania, może mieć spore konsekwencje, jeśli z pozoru prosty i niewinny skrypt zarządzający małą stroną, powoli przemienia się w dość pokaźnych rozmiarów "potworka". Napisałem "potworka”, ponieważ późniejsze poprawki w takim rozrośniętym programie to istna mordęga. To zagadnienie to oczywiście tylko część tego, co oferuje ta książka, wszystkiego jeszcze nie przerobiłem, zresztą nie przewiduje też, aby każde zagadnienie omawiane w tej książce przydało mi się w najbliższym czasie, ale wcześniej czy później pewnie będę musiał się także z tym zmierzyć. Ogólnie w książce nie ma ani grama niepotrzebnej wiedzy, można by rzec - "sama esencja", dlatego też osobom, które są "tylko" dość dobrze obeznane z PHP, lub też powracają do PHP po dłuższym czasie "abstynencji", polecam jej lekturę wraz z inną książką do PHP, choćby leksykonem kieszonkowym, lub manualem PHP. Istotnym udogodnieniem spotykanym chyba we wszystkich książkach z serii "Vademecum profesjonalisty" jest twarda oprawa oraz to, że książka jest zszywana, a co za tym idzie, nie zamyka się i co ciekawe, ma ładną "wstążkę" (spotykaną w dawnych grubych książkach), która idealnie sprawuje się jako zakładka.
  Ocena : 6 

Fakt - vademecum profesjonalisty (tu stwierdzenie jest w pełni uzasadnione w przeciwieństwie do książki "PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW [...]" Wellinga i Thomson). Oceniam na 6 mimo pewnych małych wpadek edytorskich. Szczerze polecam, ja jestem bardzo zadowolony z zakupu! Dostawa i płatności bez problemów.
  Ocena : 6 

Znakomita książka! Doskonała kontynuacja serii. Technicznie i merytorycznie doskonała (brakuje mi jedynie wykorzystania biblioteki PHP - Flash)!
  Ocena : 6 

Tytuł tej książki idealnie do niej pasuje i nie jest żadnym przekłamaniem. Najlepsza pozycja dot. PHP, z jaką się dotąd spotkałem.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Wiele książek aspirowało już do miana pozycji dla doświadczonych programistów PHP. Dotychczas jedynie „PHP4. Aplikacje” można było za taka książkę uznać, chociaż nie brakowało jej wad. „PHP. Zaawansowane programowanie” jest dokładnie tym, na co wskazuje jej tytuł. Ani linijki tekstu przekopiowanej z manuala, samo mięso. Konkretne rozwiązania w kwestii wydajności, buforowania i szeroko pojętego tworzenia aplikacji webowych pod katem wysokiego obciążenia. Do tego trzy wspaniale rozdziały o tworzeniu rozszerzeń PHP - wszystko przygotowane pod zmiany wprowadzone w PHP5. Jeśli myślisz, że o PHP wiesz już wszystko, to tym bardziej powinieneś kupić tę książkę - nauczy cię pokory :)
  Ocena : 6 

W stosunku do innych pozycji na temat PHP jest to książka która w 100% odpowiada temu co jest napisane na okładce. Po raz pierwszy czytam książkę do PHP, która nie ma ani linijki kopii manuala. Autor wprowadza nas w świat profesjonalnego programowania zaczynając od bezcennych wskazówek na temat stylu kodowania, zarządzania rozwojem aplikacji. Ciekawe i naprawdę dogłębnie poruszone aspekty to buforowanie, aplikacje rozproszone i co najważniejsze (jak dla mnie), możliwości rozszerzania PHP. Wszystkie przykłady są z życia wzięte i nadają się do wykorzystania we własnych projektach. Więcej takich pozycji. Pozdrawiam
  Ocena : 6 

nagle okazuje sie jak malo wiesz na temat zaawansowanego programowania w php hehe:)
  Ocena : 6 

Chyba jedna z najlepszych książek o PHP jakie powstały, skierowana raczej do użytkowników chcących zacząć bawić się w programowanie obiektowe, naprawdę żadna inna polska książka tego tak dobrze nie tłumaczy. Chcesz zabrać się poważnie za programowanie w PHP? Musisz przeczytać tą pozycje. Czyta się wyjątkowo miło i łatwo, przykłady są po prostu super a informacje rzetelne i trafne. POLECAM
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka. Ogólnie wrox ma dobrze napisane książki. Dużo się z niej nauczyłem. Dobre wprowadzenie do OOP.
  Ocena : 5 

Książka ta pomimo, że jest przeznaczona dla "zaawansowanych" użytkowników tłumaczy tak podstawowe kwestie, jak instalacja PHP zarówno w Ms Windows jak i Linux/UNIX. Poza tym, zawiera ona również rozdzialy poswiecone podstawowym kwestiom programowania, jak składnia języka, struktury danych, czy tez obiekty. Wyjasnia w jaki sposob napisac w php niewielką bazę danych z użyciem min. Mysql'a, PostgreSQL'a lub też ODBC, jak rownież pokazuje współpracę PHP z podstawowymi usługami, jakimi sa np.: FTP, MAIL, NEWS... Oczywiscie nie zabrakło tu rownież, zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz optymalizacją. Każzde opisane zagadnienie zawiera obszerne fragmenty kodu zródłowego, który jest dobrze skomentowany i wyróżniony od tekstu poszczególnych akapitow, co znacznie ułatwia zrozumienie go. Jak dla mnie jest to jedno z podstawowych wydawnictw, które musi się znaleźć na półce każdej z osob zajmujących się PHP.
  Ocena : 5 

Ksiażka ta jest podstawą pozycją dla Webmastera pragnącego poszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane metody programowania w jezyku skryptowym PHP. Omówniono w niej wiele, niekiedy bardzo istotnych zagadnień i problemów,z jakimi współczesny "artysta PHP" może sie spotkać. Po jej przeczytaniu dowiesz sie, co to są aplikacje i systemy skryptowe. Bedziesz w stanie bezproblemowo napisac własny sklep internetowy oraz wieli innych udogodnień. Ksiażka jest warta swej ceny i każdemu ją gorąco polecam.
  Ocena : 5 

Posiadam ksiązkę tylko w wersji angielskiej. Polecam!
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka do php! polecam ;) Szkoda tylko, że posiada masę literówek w kodzie :(
  Ocena : 5 

Ksiażka ta jest podstawą pozycją dla Webmastera pragnącego poszerzyć swoją wiedze o zaawansowane metody programowania w jezyku skryptowym PHP. Omówniono w niej wiele, niekiedy bardzo istotnych zagadnień i problemów, z jakimi współczesny "artysta PHP" może sie spotkać. Po jej przeczytaniu dowiesz sie, co to są aplikacje i systemy skryptowe. Bedziesz w stanie bezproblemowo napisac własny sklep internetowy oraz wieli innych udogodnień. Ksiażka jest warta swej ceny i każdemu ją gorąco polecam.
  Ocena : 5 

Bardzo ciekawie napisana książka. Niewiele w niej zbędnych tematów w stylu "jak powstało php?" etc. Treść pozwala doszlifować swoją wiedzę na temat PHP.
  Ocena : 5 

Podpisuję się pod opiniami, które już zostały wyrażone. Książkę kupiłam po przeczytaniu tych komentarzy i nie zawiodłam się. Nikt niczego nie przerysował :). Zdecydowanie polecam ją tym, którzy już co nieco wiedzą o PHP i chcieliby rozwijać swoje obiektowe możliwości;). Posiadam także "PHP zaawansowane programowanie" George Schlossnagle, którą też polecam wszystkim.
  Ocena : 5 

Książka bardzo ciężka i trudna, ale wg mnie to nie wada lecz ogromna zaleta. Zmusza do wysiłku intelektualnego i myślowej analizy treści często po kilka razy, wymaga także ciągłego skupienia. W sam raz dla osób, które książkę: "PHP & MySQL Tworzenie stron WWW. cz.3" mają w małym palcu :) łącznie z podstawami OOP. Liczne, czasami rażące w oczy błędy troszkę irytują przez co traci ona na walorach, ale sądzę, że to jedyny jej minus... jest warta każdych wydanych na nią pieniędzy.
  Ocena : 5 

Książka porusza bardzo ciekawe tematy z dziedziny programowania obiektowego w php5. Pomogła mi rozwiązać wiele ciekawych problemów, z jakimi spotykałem się do tej pory i muszę szczerze przyznać, że na trudno na polskim rynku znaleźć konkurenta dla niej. Główne plusy to: - ciekawy dobór zagadnień - możliwość łatwego przeniesienia rozwiązań do prawdziwych aplikacji Niestety książka ma też poważne minusy: - jest niespójna. Pisało ją kilku autorów i w każdym rozdziale jest pisana innym stylem - raz tłumaczy proste zagadnienia, innym razem ogranicza się tylko do prezentacji kodu. Dodatkowo zamieszczone listingi z poszczególnych rozdziałów mają przyjętą inną konwencje kodowania. - w książce jest sporo błędów w kodzie i trzeba trochę wiedzy/czasu aby odkryć poprawne rozwiązania - beznadziejnie rozwiązano organizację kodu źródłowego. Do każdego rozdziału dołączono 20-30 plików z liczbami jako nazwy a w książce nie ma korespondującej numeracji. Także jeśli chce się otworzyć kod danej klasy, trzeba szukać go na ślepo w kilku/kilkunastu plikach. - część rozdziałów jest napisana raczej kiepsko i pozostawia sporo niedomówień Mimo wszystko daję tej książce ocenę 5 na 6, gdyż tematyka i przedstawione rozwiązania są na prawdę warte przeczytania. PS. Książka jest raczej dla osób, które dość dobrze radzą sobie z php i programowaniem obiektowym - nie jest to poradnik step-by-step a raczej jak sama nazwa mówi "zaawansowane" wybrane aspekty. PS2. Książka nie korzysta z MySQL jako bazy danych, a z PostgreSQL
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra. Nie polecam dla początkujących gdyż solidne podstawy programowania obiektowego są niezbędne dla zrozumienia treści książki. Pozycja ta skupia się na zaawansowanych aspektach programowania: projektowaniu aplikacji i wzorcach projektowych. Pomimo, że wydana została kilka lat temu jest to jedna z niewielu książek na polskim rynku tak profesjonalnie traktująca zagadnienie programowania w PHP.
  Ocena : 4 

Książka jest dobra, ale... no właśnie jest parę błędów w źródłach oraz czasami czytając wydaje mi się, że osoba która to tłumaczyła sama nie rozumiała co tłumaczy. Jeśli jesteś początkujący nie łap się za nią, zdecydowanie książka dla zaawansowanych, którzy poradzą sobie z występującymi błędami oraz ciężkością treści w paru miejscach.
  Ocena : 4 

Książka w niektórych momentach stawia przed programista wysoka poprzeczkę, natomiast z drugiej strony niektóre jej części wydają się nieadekwatne do tytułu "Zaawansowane programowanie", chodzi mi przede wszystkim o opis instalacji oraz prezentacje instrukcji, pętli itd. Osobiście, jako osobie która nie miała do tej pory do czynienia ani z C++ ani z Java, kłopot sprawia cześć poświecona programowaniu obiektowemu... Ogólnie na 4.
  Ocena : 4 

Książka zdecydowanie dla zaawansowanych użytkowników. Całość prezentowanych przykładów to programowanie zorientowane obiektowo. W sumie ciekawa pozycja ale i wymagająca. Zwłaszcza dla tych którzy OOP mieli by się uczyć z tej właśnie książki. Książkę polecam wszystkim, którzy chcieliby się zając PHP na poważnie. W książce nie brak błędów (co gorsza bugi są także w plikach z kodem na ftp helionu)...
  Ocena : 4 

Książka zawiera kompletne przykłady, czasem wydały mi się przekombinowane, czasem ciężko było mi zrozumieć tok myślenia jaki obierał autor opisując przykłady, książka pod tym względem (logika) napisana niezbyt przyjaznym językiem, można się czasem pogubić. Myślę że książkę i tak warto kupić, dowiedziałem się z niej wiele istotnych rzeczy :), aczkolwiek mogła być napisana lepiej.
  Ocena : 4 

Na pierwszy rzut oka książka wydaje się sprawiać wrażenie bardzo ciekawej i pełnej innowacji. Jednak po dłuższej lekturze okazuje się, że tematy najważniejsze (MVC lub Singleton) zostały potraktowane po macoszemu. Niemniej jednak jest to pozycja godna polecenia tym programistom PHP, którzy znają podstawy programowania obiektowego w PHP oraz posiadają pewne podstawy w UML.
  Ocena : 4 

Raczej dla ludzi mających nieco pojęcie o OOP, jak również naprawdę dobre podstawy PHP.
  Ocena : 4 

Generalnie książka jest niczego sobie. Każdy kto potrafi co nieco napisać w PHP znajdzie tu coś dla siebie, pomoże mu rozwinąć skrzydła. Ogólny wizerunek psują niestety literówki i inne drobne błędy edytorskie. Poza tym widać że książka nie jest napisana przez 1 autora - objawia się (poza okładką :]) chociażby niekonsekwencją wobec ustawienia register_globals. Z jednej strony autorzy skryptów zakładają, że jest ono włączone, a z drugiej kładzie się nacisk na to, że nie należy tak robić bo to niebezpieczne.
  Ocena : 4 

Książka omawia niektóre ciekawe możliwości PHP, takie jak np. caching, ale niestety zawiera też sporo błędów niewybaczalnych takich jak wywołanie metody magicznej clone w sposób bezpośredni.
  Ocena : 4 

Książka niewątpliwie porusza wiele zagadnień związanych z programowaniem w obiektowym PHP5, jednak w żadnym wypadku nie poleciłabym jej początkującym. Wiele przykładów przekombinowanych, część zagadnień potraktowana "po łebkach", opisy kodu lakoniczne, za to treści dodatkowej stanowczo za dużo. Denerwujące są stwierdzenia, że nie trzeba danego kodu rozumieć, bo będzie wykorzystany później i wystarczy go skopiować. Po to kupuję książkę, żeby właśnie poszerzać wiedzę. Poza tym w książce panuje chaos - brak ciągłości, widać, że pisało ją wiele osób i chyba żadna z nich nie sprawdzała, o czym pisali pozostali. Autorzy wprowadzają przykłady, poświęcają strony na niepotrzebne dublowanie kodu, a potem jakby zapominali, co przed chwilą pisali - zaczynają od nowa na innym przykładzie i w zupełnie inny sposób. Rozdział o MVC i szablonach to porażka - równie dobrze mogłoby go nie być. Jestem w połowie książki, a właściwie przydał mi się do tej pory tylko jeden rozdział - ten o bazie danych. Odradzam osobom, które chcą się dopiero nauczyć programować obiektowo.
  Ocena : 3 

Widać, że to dziełko zbiorowe, ponieważ książka jest bardzo nierówna. Są rozdziały interesujące, przedstawiające rozwiązania na poziomie, ale są też takie, które właściwie można pominąć w całości, bo nie wnoszą nic ponad to, co znaleźć można w dokumentacji. Dla tych kilku interesujących rozdziałów warto ją kupić, o ile gotowi jesteśmy wyrzucić 99PLN za tę garść informacji.
  Ocena : 3 

Książka ciekawa ale opisy niektórych zagadnień lakoniczne. Plusem a nie minusem jak niektórzy tu uważają jest oparcie przykładów o bazę PostgreSQL a nie bazkę mySQL. Oparcie przykładów o PostgreSQL było dla mnie czynnikiem decydującym o zakupie. Największą jednak wadą książki są błędy w źródłach w przykładach z ftp i w książce. Przykładowy rozdział to rozdział z własnym mechanizmem sesji (nota bene jeden z bardziej interesujących mnie). Może zamiast tłumaczyć źródła pozostawiać je w oryginale? Drugi dzień męczę się z uruchomieniem przykładów z przedefiniowaną obsługą sesji z użyciem bazy. Może kogoś bawią "Warningi" na pół strony ale ja takiego kodu nie akceptuje. Szukałem nawet gdzieś oryginalnych źródeł ale niestety bez skutku. Szczerze mówiąc jestem wkurzony bo to jedna z tych rzeczy, która mnie najbardziej interesowała. Nota niska bo jak nie ma na czym przetestować wiedzy zawartej w niej (przykładowe źródła z błędami) to po co taka książka?
  Ocena : 3 

Ja się wyłamię z szeregu entuzjastów - moim zdaniem ta książka jest kiepskim wyborem zarówno dla początkującego programisty, jak i kogoś kto chce się dowiedzieć czegoś więcej.
Całkowicie niepotrzebne moim zdaniem są rozdziały dotyczące pisania własnych rozszerzeń oraz uruchamiania PHP jako CLI. Pierwszy może być traktowany wyłącznie jako ciekawostka - żaden hosting nie dopuści do uruchomienia nieznanego kodu. Z kolei CLI opisano w kontekście komunikacji międzyprocesowej - litości, równie dobrze i z takim samym pożytkiem możnaby poświęcić rozdział obsłudze IRC-a (równie pasujące do idei tego języka przeznaczenie). Do tego jeśli ktoś decyduje się na stosowanie IPC, to ma o tym jakaś wiedzę i opisywanie podstaw tym mija się trochę z celem, bo jeden rozdział to za mało na to zagadnienie. Ten sam problem jest z wzorcami projektowymi - ważny temat, a opisany krótko i BARDZO chaotycznie.
W całej książce jest napisane zdecydowanie za mało (i również strasznie chaotycznie) o obiektowości (co jest w końcu najważniejszą cechą PHP5!). Na plus można zaliczyć opis szablonów Smarty, na kolejny minus rozdział o CVS zamiast o SVN (po co się cofać?). Polecić mogę jedynie ostatnie rozdziały - środowisko rozproszone, usługi sieciowe i wydajność.
Podsumowując - tę książkę warto kupić jedynie dla tych kilku wspomnianych przeze mnie zalet. We wszystkich pozostałych przypadkach znacznie lepiej zdecydować się na inną pozycję, których jest bardzo dużo na rynku.
  Ocena : 3 

Niestety kolejny raz rozczarowałem się. Tytuł sugeruje, że książka przeznaczona jest dla programistów znających podstawy języka, sposoby instalacji i współpracę z bazami danych. Tymczasem już przeczytanie spisu treści zadziwia. Przynajmniej połowa rozdziałów powiela schematy innych książek dla początkujących. Prośba do wydawców - pomyślcie Państwo poważnie o dużej grupie zaawansowanych programistów.
  Ocena : 1 

beznadziejna, trudna pozycja,, większość pozytywnych opinii nie wiem dlaczego,,, to pozycja dla kogoś kto chce chyba doszlifować umiejętności z OOP,,, dla kogoś kto zaczyna OOP większa część książki do wyrzucenia,, nie wiem do kogo adresowana ta pozycja? Bo dla kogoś kto chce nauczyć się programowania obiektowego, na pewno NIE! kasa wyrzucona w błoto
  Ocena : 1 

  Ocena : 1 

Dziwi mnie taka ilość pozytywnych ocen odnośnie tej książki. Pozycja jest po prostu TRAGICZNA, moje chyba najgorzej wydane pieniądze w życiu!!! Przykłady ściągnięte z ftp helionu zawierają błędy, opisy do przykładów są wręcz szczątkowe. Autor kilka razy też mija się z prawdą gloryfikując nad miarę OOP. Nie od dziś wiadomo że programy pisane obiektowo są wolniejsze, zabierają więcej pamięci RAM i używają więcej ramek stosu niż ich proceduralne odpowiedniki, autor zaś pisze w książce że programy napisane w OOP są.. szybsze. Takie bzdury może pisać leszczom dla których jest to trzecia książka o programowaniu w życiu. Miej również na uwadze że będziesz musiał również zainstalować PostgreSQL żeby przetestować przykłady - autorzy nie używają MySQL. Ponadto książka jest napisana językiem akademickim - miejscami czytając ją miałem wrażenie że czytam pracę uczniaka skierowaną do profesora, a nie książkę skierowaną do czytelnika. Ponadto książka nic nie wnosi do nauki programowania - uczy tylko korzystania z klas w bardziej zawiły i zakręcony sposób niż większość programistów robi to na co dzień.. Bracia powiadam wam, makulatura - ale decyzja o zakupie zawsze pozostaje do czytelnika. Pozdrawiam