Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw

PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw

Autor: 

PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw
Ocena:
   5/6  Opinie  (54)
Stron: 784
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda)
Wydawca: Helion

Tworzenie dynamicznych witryn WWW
za pomocą technologii open source

 • Zainstaluj i skonfiguruj serwery oraz narzędzia
 • Połącz aplikację internetową z bazą danych
 • Napisz samodzielnie system zarządzania treścią witryny

PHP, Apache i MySQL to najpopularniejsze obecnie technologie służące do tworzenia i udostępniania w sieci dynamicznych witryn WWW. Łączy je jedna wspólna cecha -- wszystkie dostępne są na licencji open source, co oznacza, że korzystanie z nich nie wiąże się z żadnymi opłatami. PHP to język programowania służący do pisania aplikacji internetowych, MySQL to baza danych, która przechowuje informacje wyświetlane na stronach, a Apache to serwer WWW, dzięki któremu witryny te dostępne są w internecie. Za pomocą tych narzędzi tworzone są portale, sklepy internetowe, fora dyskusyjne i inne strony, z których codziennie korzystają dziesiątki tysięcy użytkowników sieci.

"PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw" to podręcznik dla tych użytkowników, którzy chcą poznać sposoby tworzenia dynamicznych witryn WWW w oparciu o te technologie. Przedstawia zasady pisania aplikacji internetowych, stosowania w nich formularzy z mechanizmem weryfikacji poprawności wpisanych danych, łączenia aplikacji z bazą danych i modyfikowania elementów graficznych za pomocą PHP. Opisano tu także sposoby przechowywania danych użytkownika w plikach cookie, mechanizmy wysyłania poczty elektronicznej, obsługi błędów i ograniczania dostępu do określonych obszarów witryny za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Każde zagadnienie zaprezentowano na rzeczywistych przykładach dynamicznych witryn WWW.

 • Instalacja i konfiguracja Apache, PHP i MySQL-a
 • Podstawowe elementy języka PHP
 • Komunikacja z bazą danych
 • Wyświetlanie oraz modyfikowanie danych
 • Obsługa formularzy i weryfikacja poprawności wpisów
 • Korzystanie z elementów graficznych i zastosowanie biblioteki GD
 • Obsługa błędów
 • Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej
 • Mechanizmy logowania i personalizacji serwisu
 • System zarządzania treścią serwisu WWW
 • Lista mailingowa i forum dyskusyjne
 • Elementy sklepu internetowego
 • Analiza ruchu w witrynie WWW za pomocą statystyk

Poznaj najnowsze technologie tworzenia dynamicznych witryn WWW

O autorach (11)
Część I Wstęp (13)
Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja (15)
 • Projekty zawarte w książce (15)
 • Krótkie wprowadzenie do PHP, Apache, MySQL-a i wolnego oprogramowania (16)
  • Krótka historia inicjatywy open source (16)
  • Dlaczego wolne oprogramowanie tak kusi? (17)
 • Jak współgrają ze sobą różne elementy systemu AMP? (17)
  • Apache (18)
  • PHP (19)
  • MySQL (19)
  • Instalacje AMP (20)
 • Konfiguracja serwera Apache (21)
  • Testowanie instalacji (21)
  • Dostosowanie instalacji (22)
 • Konfiguracja instalacji PHP (25)
  • Testowanie instalacji (26)
  • Dostosowanie instalacji (26)
  • Konfiguracja PHP5, aby używał MySQL-a (28)
 • Konfiguracja instalacji MySQL-a (28)
  • Testowanie instalacji (28)
  • Konfiguracja instalacji (30)
 • Gdzie szukać pomocy lub cennych zasobów? (36)
  • Pomoc związana z programami (37)
  • Źródłowe strony WWW (37)
 • Podsumowanie (37)
Część II Witryna recenzji filmów (39)
Rozdział 2. Tworzenie stron w PHP5 (41)
 • Omówienie struktury i składni języka PHP (42)
  • Jak kod PHP umieszcza się w kodzie HTML? (42)
  • Zasady składni języka PHP (42)
  • Techniki kodowania są niezmiernie ważne (43)
 • Pierwszy program (45)
 • Wykorzystanie HTML-a do uatrakcyjnienia stron (46)
  • Integracja HTML-a z PHP (47)
  • Rozważania na temat kodu HTML w sekcjach PHP (48)
 • Wykorzystanie zmiennych i stałych (49)
  • Stałe (49)
  • Zmienne (50)
 • Przekazywanie zmiennych między stronami (53)
  • Kilka słów na temat register_globals (53)
  • Przekazywanie zmiennych za pomocą adresu URL (54)
  • Przekazywanie zmiennych przy użyciu sesji (58)
  • Przekazywanie zmiennych za pomocą cookies (61)
  • Przekazywanie informacji za pomocą formularzy (64)
 • Instrukcja if-else (68)
  • Korzystanie z instrukcji if (69)
  • Wykorzystanie instrukcji if-else (71)
 • Dołączanie plików w celu zwiększenia elastyczności (72)
 • Wykorzystanie funkcji do zwiększenia efektywności kodu (74)
 • Wszystko o tablicach (78)
  • Składnia tablic (79)
  • Sortowanie tablic (80)
  • Konstrukcja foreach (81)
 • Pętla while (86)
 • Alternatywna składnia języka PHP (89)
  • Alternatywy dla znaczników <?php i ?> (89)
  • Alternatywy dla polecenia echo (89)
  • Alternatywa dla operatorów logicznych (90)
  • Alternatywy dla cudzysłowów - składnia heredoc (90)
  • Alternatywy dla inkrementacji i dekrementacji wartości (90)
 • Sny o programowaniu obiektowym (91)
  • Krótki przykład programowania obiektowego (91)
  • Dlaczego warto programować obiektowo? (93)
 • Podsumowanie (93)
 • Ćwiczenia (94)
Rozdział 3. Korzystanie z bazy danych z poziomu języka PHP (95)
 • Omówienie struktury i składni bazy danych MySQL (96)
  • Struktura MySQL-a (96)
  • Składnia i polecenia MySQL-a (103)
 • Jak PHP kontaktuje się z MySQL-em? (103)
 • Łączenie się z serwerem MySQL (104)
 • Spojrzenie na gotową bazę danych (105)
 • Odpytywanie bazy danych (110)
  • Klauzula WHERE (111)
  • Tablice danych w PHP - wykorzystanie konstrukcji foreach (113)
  • Łączenie tabel (116)
 • Użyteczne wskazówki i sugestie (120)
  • Dokumentacja (120)
  • Wykorzystanie systemu phpMyAdmin (120)
 • Podsumowanie (121)
 • Ćwiczenia (121)
Rozdział 4. Wyświetlanie danych w PHP (123)
 • Tworzenie tabeli HTML (123)
 • Wypełnienie tabeli (126)
 • Związek nadrzędny-podrzędny (132)
 • Odczytanie recenzji (140)
 • Podsumowanie (145)
 • Ćwiczenia (145)
Rozdział 5. Elementy formularzy - wprowadzanie danych przez użytkownika (147)
 • Pierwszy formularz (148)
  • Element FORM (150)
  • Element INPUT (151)
  • Przetwarzanie formularza (152)
 • Nakierowanie na właściwe odpowiedzi (153)
  • Pole przełącznika i lista rozwijana (156)
  • Jeden formularz, wiele wykonywanych działań (156)
  • Przyciski opcji (159)
  • Wiele przycisków wysyłania (160)
  • Proste testowanie danych wejściowych (160)
  • Dynamiczny tytuł strony (161)
  • Potraktowanie ciągu znaków jako tablicy w celu zmiany wielkości pierwszej litery tekstu (161)
  • Operator trójargumentowy (161)
 • Połączenie wszystkich elementów formularzy (162)
  • Główny skrypt (169)
  • Domyślna odpowiedź (169)
  • Dodawanie elementów (170)
 • Podsumowanie (171)
 • Ćwiczenia (171)
Rozdział 6. Umożliwienie użytkownikowi modyfikacji bazy danych (173)
 • Przygotowanie pola bitwy (174)
 • Wstawienie prostego rekordu za pomocą systemu phpMyAdmin (176)
 • Wstawianie rekordu w relacyjnej bazie danych (179)
 • Usuwanie rekordu (185)
 • Edycja danych rekordu (190)
 • Podsumowanie (197)
 • Ćwiczenie (197)
Rozdział 7. Praca z obrazami (199)
 • Korzystanie z biblioteki GD (199)
  • Jakie typy plików obsługuje tandem GD i PHP? (200)
  • Kompilacja PHP z obsługą GD (200)
 • Umożliwienie umieszczania obrazów na serwerze WWW przez użytkowników (201)
 • Konwersja obrazu na inny format (208)
 • Czerń i biel (213)
 • Dodanie napisów (220)
 • Dodawanie znaków wodnych i łączenie obrazów (223)
 • Tworzenie miniaturek (225)
 • Podsumowanie (229)
 • Ćwiczenia (230)
Rozdział 8. Walidacja danych użytkownika (231)
 • Użytkownicy są tylko użytkownikami (231)
 • Zastosowanie walidacji na witrynie z recenzjami filmów (232)
 • Zapominalscy (233)
 • Sprawdzanie błędów w formacie (241)
 • Podsumowanie (252)
 • Ćwiczenie (252)
Rozdział 9. Unikanie błędów i ich obsługa (253)
 • W jaki sposób serwer Apache radzi sobie z błędami? (253)
  • Dyrektywa ErrorDocument serwera Apache (254)
  • Dyrektywa ErrorDocument - zaawansowane strony błędów (258)
 • Obsługa błędów i tworzenie stron obsługi błędów w PHP (261)
  • Rodzaje błędów w języku PHP (261)
  • Generowanie błędów PHP (262)
 • Inne sposoby obsługi błędów (269)
  • Wyjątki (270)
  • Niespełnienie warunków (271)
  • Błędy składniowe (272)
 • Podsumowanie (273)
 • Ćwiczenia (273)
Część III Witryna fanów komiksów (275)
Rozdział 10. Projektowanie i tworzenie bazy danych (277)
 • Zaczynamy (277)
  • Czym jest relacyjna baza danych? (278)
  • Klucze (279)
  • Związki (280)
  • Integralność więzów referencyjnych (280)
  • Normalizacja (281)
 • Projektowanie bazy danych (281)
  • Wykonanie pierwszej tabeli (281)
  • Dlaczego właśnie postacie normalne? (285)
  • Standaryzacja (286)
  • Uszczegółowienie projektu bazy danych (287)
 • Utworzenie bazy danych w MySQL-u (288)
 • Tworzenie aplikacji postaci komiksowych (292)
 • Podsumowanie (323)
 • Ćwiczenia (324)
Rozdział 11. Wysyłanie listów email (325)
 • Ustawienie PHP do obsługi listów email (325)
 • Wysyłanie listów email (326)
 • Umieszczanie w listach kodu HTML (331)
  • Wiadomości wieloczęściowe (334)
 • Przechowywanie obrazków (337)
 • Uzyskiwanie potwierdzenia (339)
 • Tworzenie użytecznej klasy wysyłania listów email (353)
 • Podsumowanie (360)
 • Ćwiczenia (360)
Rozdział 12. Logowanie, profile i personalizacja (361)
 • Najprostszy sposób ochrony plików (362)
 • Bardziej przyjazne uwierzytelnianie z wykorzystaniem sesji PHP i cookies (365)
 • Rozwiązanie bazujące na bazie danych (369)
  • Wykorzystanie cookies w PHP (390)
  • Panel administracyjny (393)
 • Podsumowanie (402)
 • Ćwiczenia (402)
Rozdział 13. Zarządzanie zawartością (403)
 • Co zrobić, by użytkownik wrócił? (403)
  • Zawartość (403)
  • Zarządzanie (404)
  • System (404)
  • Połączenie wszystkiego w jedną całość (404)
 • Przygotowanie bazy danych (405)
 • Tworzenie skryptów wielokrotnego użytku (410)
 • Strony transakcji (420)
 • Interfejs użytkownika (432)
  • Zadania ogólne (432)
  • Zarządzanie użytkownikami (441)
  • Publikacja artykułu (445)
  • Dodatkowe elementy systemu CMS (457)
 • Podsumowanie (464)
 • Ćwiczenia (465)
Rozdział 14. Listy mailingowe (467)
 • Co chciałbyś dziś wysłać? (467)
 • Aplikacja administracyjna (468)
 • Chcę się zapisać! (482)
 • Etyka list mailingowych (498)
  • Spam (498)
  • Domyślność subskrypcji (499)
 • Podsumowanie (500)
 • Ćwiczenia (500)
Rozdział 15. Sklep internetowy (501)
 • Dodanie sprzedaży przez internet do witryny postaci komiksowych (502)
  • Coś na sprzedaż (502)
  • Koszyk na zakupy (503)
 • Różne wskazówki dotyczące sprzedaży przez internet (540)
  • Informacja jest wszystkim (542)
  • Zaufanie (542)
  • Profesjonalny wygląd (544)
  • Łatwa nawigacja (544)
  • Konkurencyjne ceny (545)
  • Odpowiednie produkty (545)
  • Dostawa na czas (545)
  • Komunikacja (545)
  • Opinie od klientów (546)
 • Podsumowanie (546)
 • Ćwiczenia (547)
Rozdział 16. Forum dyskusyjne (549)
 • Własne forum dyskusyjne (549)
 • Przygotowanie bazy danych (551)
 • Wielokrotnie wykorzystywany kod (559)
  • Podział na podstrony (568)
  • Okruszki chleba (572)
  • Ostatnie spojrzenie na uwierzytelnianie użytkowników (574)
 • Strony transakcji (575)
 • Funkcjonalność konta (586)
  • Zarządzanie użytkownikami (598)
 • Funkcjonalność forum (599)
  • Administracja systemem (603)
  • Administracja forum (604)
  • Administracja kodami BBcode (604)
  • Wyszukiwanie (617)
 • Dodatkowe pomysły (619)
 • Podsumowanie (619)
 • Ćwiczenia (620)
Rozdział 17. Zdobywanie informacji na temat użytkowników witryny (621)
 • Znajdowanie dzienników zdarzeń (622)
  • Serwer Apache (622)
  • PHP (624)
  • Serwer MySQL (624)
 • Analiza danych z dzienników (627)
  • Webalizer (627)
  • Analog (628)
  • AWStats (629)
  • HTTP Analyze (630)
 • Analiza uzyskanych statystyk (630)
  • Zdrowie witryny (631)
  • Preferencje użytkowników (631)
  • Liczba żądań i liczba wyświetleń stron (631)
  • Zmiana trendów w czasie (632)
  • Witryny, z których przybył użytkownik (632)
 • Podsumowanie (632)
Rozdział 18. Rozwiązywanie problemów (633)
 • Problemy przy instalacji (633)
 • Błędy analizy składniowej (634)
  • Błąd w wierszu 26... miałem na myśli wiersz 94. (634)
  • Pamiętaj o podstawach (634)
 • Puste zmienne (635)
  • Przekazywanie zmiennych z formularzy (635)
  • Jednolite i poprawne nazwy zmiennych (636)
  • Otwórz nowe okno przeglądarki (637)
 • Błąd "Headers already Sent" (637)
 • Ogólne uwagi na temat testowania skryptów (638)
  • Wykorzystanie instrukcji echo (638)
  • Dziel i rządź (639)
  • Testowanie, testowanie i raz jeszcze testowanie (639)
 • Gdzie szukać pomocy? (640)
  • PHPBuilder.com (640)
  • Witryny twórców aplikacji (640)
  • Wyszukiwarki (641)
  • Kanały IRC (641)
 • Podsumowanie (641)
Dodatki (643)
A Rozwiązania ćwiczeń (645)
B Skrót składni języka PHP (685)
C Funkcje języka PHP5 (689)
D Typy danych MySQL (725)
E Skrót składni języka bazy danych MySQL (729)
F Porównanie edytorów tekstów (733)
G Wybór firmy obsługującej serwer WWW (735)
H Wprowadzenie do PEAR (739)
I Instalacja Apache, PHP i MySQL-a (747)
Skorowidz (755)
6
(27)
5
(19)
4
(6)
3
(0)
2
(0)
1
(2)

Liczba ocen: 54

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Była to moja pierwsza książka o PHP. Idealna, dla ludzi chcących się czegoś nauczyć. Dodatkowo pomoc w konfiguracji PHP, mySQL, i Apache. Bardzo pomocne (nawet po przeczytaniu tej pozycji) są dodatki na końcu. Ogromnie ułatwiają pracę :)
  Ocena : 6 

Książka dla każdego... Moim zdaniem najlepsza pozycja na rynku. POLECAM!
  Ocena : 6 

rewelacja dla znających trochę php i chcących nauczyć się mySQL
  Ocena : 6 

Też bardzo ją polecam i nie żałuję wydanych pieniędzy :)
  Ocena : 6 

Znałem język HTML i CSS, ale z PHP trzeba było jakoś zacząć. Przeczytałem książkę i jestem naprawdę zadowolony, można z nią napisać dużo podstawowych skryptów (Choćby i przepisując), ale zawsze dużo pozostanie w pamięci. Książka nie nadaje się jednak dla osób, które nie mają żadnego pojęcia o tworzeniu stron internetowych, lepiej zacząć od postaw, od początku.
  Ocena : 6 

Książka jest pozycją wartościową, ale w pewnością nie jest ona przeznaczona dla zupełnych nowicjuszy w programowaniu.
  Ocena : 6 

Wszystkim którzy nie preferują oddzielnego instalowania Apache, MySQL oraz PHP polecam AppServ. Jeden instalator, kilka minut i bezproblemowo działający serwer gotowy. Jak dla mnie bije na głowę Krasnala i spółkę. Dostępny dla PHP i MySQL w wersjach 5 oraz 6 a także niższych.
  Ocena : 6 

Książka znakomicie pokazuje jak budować strony od podstaw, jednakże dla początkujących dużą barierą może być brak omówienia na początku składni (ale jest to w dodatku). Nie znalazłem żadnych wad w książce, pod koniec każdego rozdziału są ćwiczenia, dodatkowo spis wszystkich funkcji PHP przyda się każdemu - tego nie ma nawet w tablicach! Polecam książkę.
  Ocena : 6 

Nie no super książka, tak właściwie ta książka zaszczepiła we mnie chęć do programowania.
  Ocena : 6 

Nic dodać nic ująć :) Doskonała, łatwa i szybka nauka pisania poważniejszych skryptów; wspaniały humor i kontakt z czytelnikiem. Doskonała zarówno dla początkujących jak i średnio zaawansowanych w dziedzinie PHP i MySQL :)
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

rewelacja!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Super książka dla amatorów:)
  Ocena : 6 

Jest w niej zawarte wszystko w co każdej, dobrej, informatycznej książce być powinno. Polecam!
  Ocena : 6 

Powiem szczerze - nie byłem pewny czy ta książka okaże się dobrym wyborem - jest przecież wiele innych pozycji, dlaczego akurat ta? Jednak nie żałuję ani trochę - "PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw" jest dokładnie tym, czego chciałem. Książkę czytało się łatwo i przyjemnie, polecane przez autorów oprogramowanie wgrało się bez problemów (wbrew temu co ktoś napisał w swojej ocenie). Nie przeczytałem jej jednak do końca - zdobyta wiedza w pewnym momencie wydała mi się wystarczająca do rozpoczęcia własnych eksperymentów. Jeśli nie miałeś do czynienia z PHP, MySQL i Apache, to ta książka będzie dla ciebie idealna!
  Ocena : 6 

Jest bardzo dobra polecam.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka.Wszystko jest krok po kroku opisane gorąco polecam.
  Ocena : 6 

Bomba!!! Nie spodziewałem się tak wiele po tej książce - po przerobieniu kilku innych byłem trochę sceptycznie nastawiony, ale już po kilkunastu stronach wiedziałem, że to jest to na co czekałem (nie jestem człowiekiem, który wpisuje się gdzie tylko można, jednak jeśli jesteś początkującym programistą, albo jakiś czas już się bawisz php i wciąż ci czegoś brakuje to na pewno tego). Tak, wiem, myślisz, że mam coś z tego, że tak piszę - nie interesuje mnie to, ale jeśli skorzystasz z tej pozycji dopisz się :) pozdrawiam
  Ocena : 6 

Co tu dużo pisać... Książka świetna...
  Ocena : 6 

Książka rewelacyjna!!! Podchodząc do jej analizy nie wiedziałem o php i mysql praktycznie nic (poza paroma funkcjami typu include)! Teraz (mija jakieś 2 miesiące od moich początków z lekturą) piszę sam poważniejszy skrypt! I to nie byle jaki bo cały portal piłkarski zintegrowany bezpośrednio z relacyjną bazą danych! Jeśli zaczynasz z php i chcesz się czegoś nauczyć ta książka jest dla Ciebie! Co prawda nie widziałem innych - jest to moja pierwsza i jak na razie jedyna książka na ten temat, ale nie zamieniłbym ją na żadną inną! POLECAM!!!
  Ocena : 6 

Nic dodać, nic ująć. Książka rewelacyjna najpierw teoria, później masa praktyki. A to ważne. Polecam.
  Ocena : 6 

Wybierając tę książkę sugerowałem się opiniami innych czytelników i jako osoba stawiająca pierwsze kroki w PHP mySQL ryzykowałem sporą kwotę na pierwszą książkę o tej tematyce. Teraz mogę powiedzieć, że jest to dobra inwestycja dla osób, które chcą dobrze od podstaw zrozumieć zasady tworzenia (poprawnych) stron internetowych rozbudowanych o bazy danych itp. Chcę otworzyć własny, niewielki sklep internetowy i potrzebuję wiedzy, zrozumienia i praktyki w tworzeniu oprogramowania e-commerce. Jest w tej książce sporo kwestii, które musiałem samodzielnie rozwiązać na własną rękę ale z czystym sumieniem mogę polecić tę książkę jako podstawa do zrozumienia działania PHP, mySQL niezależnie od celów dla jakich chcesz je wykorzystać. Dla osób, które wystawiły słabe noty wydaje mi się, że niewystarczająco postarały się znaleźć odpowiedzi na problemy napotkane na początku lektury. Też miałem problemy z instalacją nowszych wersji Apache i PHP5 niż te opisane w książce ale odpowiedzi są w samym internecie na forach. Chcesz być dobrym programistą pamiętaj, że to zależy jak dużo zagadnień i problemów potrafisz rozwiązać samodzielnie. W książce znajdziesz pełno sugestii jak sobie poradzić niemal z każdym zagadnieniem.
  Ocena : 6 

Najlepsza książka o PHP jaką kiedykolwiek miałem możliwość czytać. Książka już od samego wstępu porusza dużo istotnej praktyki (co jest bardzo ważne dla początkującego programisty. Książka jednocześnie uczy dobrych nawyków programistycznych. Jeszcze nikt tak czytelnie i ciekawie nie przedstawił tego języka, brakuje mi tu tylko za małego podejścia do programowania obiektowego. Pozdrawiam autorów, kawał dobrej roboty!
  Ocena : 6 

Bardzo dobre podjęcie problemu wszystko prosto łatwo i przyjemnie wytłumaczone po prostu super.
  Ocena : 6 

Nie spodziewałem się aż tyle po takiej książce. Podział na 2 części jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowany: - w pierwszej części uczymy się podstaw php, MySQL, - a w drugiej od podstaw:) budujemy bazę danych i całą stronke, tak żeby wszystko działało jak należy (możliwość rozbudowy, itp.) W ćwiczeniach dowiadujemy się naprawdę jak dużo już potrafimy, są one bardzo dobrze skonstruowane. Bardzo przyjemnie się je rozwiązuje. Można odczuć, że ta książka jest pisana przez wiele osób poprzez to, że w jednym rozdziale listingi wyglądają inaczej niż w drugim (każdy autor ma swój własny styl, trochę inaczej nazywa zmienne służące to połączenia z serwerem MySQL, i takie detale, które mogą wprowadzić zamieszanie, ale może tak chcieli autorzy ;)). Książkę bardzo fajnie się czyta, a fakt, że nie ma dołączonej płytki CD-ROM to żaden minus, ponieważ oparta jest ona na oprogramowaniu open source, które często jest aktualizowane, a używanie wersji nieaktualnych jest co najmniej bezmyślne. Polecam, naprawdę dobra książka wprowadzająca czytelnika w podstawy tworzenia stron internetowych opartych o PHP i bazy danych.
  Ocena : 6 

Rewelacja!
  Ocena : 5 

Książka napisana bardzo przejrzyście i zrozumiale. W sześcio punktowej skali daję 5 punktów. Minus jeden punkt za drobne błędy składniowe.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka. Polecam, każdemu początkującemu programiście
  Ocena : 5 

Przyznaję, "PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw" bardzo dobrze wprowadza do PHP. W stosunku do innych książek o tej tematyce jej dużym plusem są informacje również o Apache i MySQL. Wiedza o podstawach programowania jest przydatna, ale nie konieczna. Tytuł zawiera bardzo dużo przykładów, opis instalacji wszystkich elementów w systemie, spis poleceń języka i wiele innych przydatnych rzeczy. Po przerobieniu pierwszych rozdziałów i ogólnym zrozumieniu PHP i baz danych można skakać od tematu do tematu i czerpać wiedzę tak jak się chce. Obecnie, po niecałych dwóch miesiącach korzystania z książki i minimalnej wcześniejszej wiedzy programistycznej piszę forum ;) Może to nie PhpBB ale i tak jestem bardzo zadowolony z nabytej wiedzy. Książkę serdecznie polecam.
  Ocena : 5 

Świetna książka! Najlepsza na rynku moim zdaniem...
  Ocena : 5 

Witam, tworząc bazę danych z tą książką spostrzegłem pewną nieprawidłowość, nie wiem czy to jest wynik mojego wcześniejszego błędu czy błędu w druku. Na stronie 126 u samego dołu tekstu strony znajduje się znacznik "/table" (druga linijka u dołu), pozostawiając go tak jak jest w książce, nie wyświetla mi poprawnie tabela z danymi pobranymi z bazy, usuwając ten znacznik wszystko wygląda tak jak na obrazku. Czy to jest błąd w druku, czy wcześniej coś źle zrobiłem?
  Ocena : 5 

Jeśli ta książka nie nauczy cię PHP i MySQL to nic tego nie zrobi! Po przeczytaniu pierwszego rozdziału i spisu treści śmiało mogę powiedzieć, że zakres wiedzy jest imponujący. Nie jest to "suchy" opis składni języka PHP czy MySQL. Jest to czyste informacyjne złoto poparte przykładami gotowymi do użycia. Jeśli chcesz zająć się PHP i MySQL na poważnie to czym prędzej powinieneś przeczytać tę książkę!
  Ocena : 5 

Książkę dopiero zacząłem czytać, ale już wydaje mi się bardzo dobrą pozycją na rynku, znam trochę php4 i znalazłem już kilka błędów [literówki] typu: echo "Tekst;", ale wiadomo każdemu może się zdarzyć ;) Serdecznie POLECAM!
P.S
Jak znajdziecie w księgarni to bierzcie bez zastanowienia :)
  Ocena : 5 

Książka mile mnie zaskoczyła, nie myślałem że można w tak przystępny sposób przedstawić zagadnienia związane z PHP, Apache i MySQL, a dodatkowo książka zawiera ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Nie daje maksymalnej noty, gdyż zabrakło w tej książce płyty CD. Gorąco polecam tę książkę, nie zawiodłem się na niej.
  Ocena : 5 

Ja również jestem mile zaskoczony sposobem przedstawienia tematu. Nie żałuję wydanych pieniędzy. Polecam.
  Ocena : 5 

Książka jest naprawdę warta swej ceny. Prosto i logicznie tłumaczy podstawowe aspekty języka PHP i wprowadza w świat programowania. Wystawiam "tylko" 5, ponieważ podczas tłumaczenia nie uniknięto literówek oraz tłumaczenie treści witryn tworzonych razem z książką w niektórych miejscach jest trochę zbyt dosłowne, ale tego typu błędy są zapewne poprawiane na bieżąco.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Byłem w pełni amatorem w dziedzinie programowania w języku php. Ale już po pierwszych dniach użytkowania oto tej książki moja wiedzy na temat php wzrosła o naprawdę dużo już na początku znalem podstawowe składnie języka i potrafiłem pisać najprostsze skrypty co bardzo mnie zadowoliło. I jestem pełen optymizmu co będzie, gdy przestudiuję tę książkę w całości.
  Ocena : 5 

Szczerze polecam każdej początkującej (i nie tylko) osobie, która chce poznać PHP.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Na wstępie zaznaczam, że mam za sobą dopiero 150 stron :) Książka naprawdę fajna, początek raczej przebiegał bez większych problemów. Jest tylko kilka drobiazgów, które mogą lekko irytować początkujących (takich jak ja). W momencie, gdy zaczyna się zabawa z MySQLem jest w kodzie kilka pętli i funkcji, które ani wcześniej ani na obecnych stronach nie były jakoś specjalnie omawiane, a nagle się pojawiają. O ile spora większość kodu jest w zasadzie zrozumiała, to jednak są fragmenty gdzie drapię się po głowie i zastanawiam się jak to działa i dlaczego tak jest. Na szczęście jest tego malutko (jak na razie :)). Jak doczytam resztę stron to dam znać. pozdrawiam
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Książka w sam raz dla osób zaczynających przygodę z PHP, jednak, niestety, nie mówi nic o obiektach...
  Ocena : 5 

Książka dobra, jednak nie jest ona wbrew tytułowi przeznaczona dla zupełnie początkujących. Osoby znające np. język C, świetnie dadzą sobie radę, osoby nie znające żadnego z języków programowania, już niekoniecznie.
  Ocena : 4 

Książka ogólnie niezła, daję 4 za pomniejsze niezrozumiałe linijki, które nigdy nie były omawiane ale są no i za błędy w kodach przykładów, ja jestem początkujący więc spędziłem nad paroma trochę czasu. Po jakimś czasie wszystko nawet zielony załapie.
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

Książka opisuje PHP, Apache i MySQL naprawdę od podstaw, ale konieczna jest wcześniejsza znajomość HTML-a oraz chociaż podstaw SQL-a i programowania w języku C-podobnym. Daję tylko 4 za sposób, w jaki prezentowane są przykłady. Najpierw jest podany kod, a potem jego wyjaśnienie. Czytając kod nic się nie rozumie, o co chodziło programiście, który go pisał. Dopiero gdy się cały przepisze, przetestuje i przeczyta potem opis "Jak to działa", to wszystko się zaczyna rozjaśniać. No ale nie tak powinno być. Najpierw przed każdym dłuższym kodem powinien być umieszczony jakiś krótki opis "do czego dążymy". Jakiś minimalny koncepcyjny projekt, żeby po prostu osoba czytając kod wiedziała, dlaczego tak jest coś zrobione, a nie inaczej. Na przykład czytam sobie jakiś fragment kodu, i tam jest switch i trzy case'y "case 1:..", "case 2:..", "default:..". No i jak ja mam wiedzieć, po co są te case'y i do czego się odnoszą, skoro nikt nie raczył tego wyjaśnić PRZED tym kodem?
  Ocena : 4 

Książka bardzo dobra
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

Bardzo fajna i praktyczna książka dla początkujących webmasterów. Są lepsze, ale autorzy dali radę, bo jest przejrzysta i treściwa.
  Ocena : 1 

Książki nie polecam, jest napisana bardzo chaotycznie, coś wspominają jednym zdaniem, w drugim już piszą o czymś innym. Zaczynają od nauki przesyłania danych między stronami, zamiast zacząć od czegoś prostego, niestety musiałem przerzucić się na inne książki. Książka zdecydowanie nie nadaje się dla początkujących.
  Ocena : 1 

Książka rewelacyjna, jedyny mankament to błąd techniczny w składzie kolejności stron od strony 83 do 96. Zasadniczo brak rzetelnej informacji jak zainstalować serwer Apache, siedzę 6 godzin, ściągam to nowe polecane przez autorów kity serwery itp. i żaden nie chce zadziałać tak jak powinien mianowicie obsługując php5. I bez względu co zawiera dalsza część książki (i jest ona dobra ale...) tak być nie może żeby wypuszczać jakiś tytuł o bądź co bądź programowaniu bez dołączonego na pewno łatwo konfiguralnego softwaru o odpowiedniej wersji. PHP to nie java z tym są problemy.