Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2014

Lauret zaufanych opinii
PHP i MySQL. Dla każdego. Wydani...

PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II

Autor: 

Ocena:
   5.5/6  Opinie  (0)
Stron: 656
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Cena:
89,00 zł
Cena:
69,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
89,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
69,90 zł

Dołącz do grona twórców dynamicznych serwisów WWW - poznaj najbardziej popularne technologie w branży!

 • Opanuj zasady programowania w języku PHP
 • Poznaj sposoby korzystania z bazy MySQL
 • Naucz się łączyć możliwości tych technologii
 • Dowiedz się, jak za ich pomocą tworzyć praktyczne rozwiązania

PHP i MySQL są w świecie nowoczesnych, dynamicznych serwisów nierozłączne niemal jak Bonnie i Clyde, jednak w przeciwieństwie do pary słynnych przestępców mają przed sobą wspaniałą przyszłość. To właśnie dzięki tym dwóm technologiom funkcjonuje większość rozbudowanych witryn internetowych, na nich też opiera się działanie wielu najbardziej popularnych systemów zarządzania treścią. Nic w tym dziwnego, bo duet składający się z PHP i MySQL-a zapewnia ogromne możliwości, dużą elastyczność i wysoką stabilność pracy. Ponadto wystarczy znaleźć odpowiednie źródło wiedzy, by łatwo i szybko poznać obydwa te rozwiązania oraz opanować sposoby stosowania ich w praktyce.

Źródłem takim jest książka "PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II" . Dzięki niej początkujący twórcy serwisów bez kompleksów mogą wkroczyć w świat nowoczesnych technologii internetowych i nauczyć się sprawnie używać bezpłatnych narzędzi do pisania, testowania czy wdrażania aplikacji WWW, a bardziej zaawansowani — usystematyzować i rozszerzyć posiadaną wiedzę. Podręcznik krok po kroku prezentuje sposoby instalacji i konfiguracji środowiska pracy, omawia składnię i możliwości języka PHP, a także wskazuje, jak poprawnie projektować i tworzyć bazy danych działające w oparciu o mechanizm MySQL. Z książki dowiesz się, jak posługiwać się językiem SQL oraz jak połączyć możliwości PHP i MySQL-a, a ponadto jak za ich pomocą tworzyć praktyczne serwisy WWW.

 • Instalacja niezbędnych narzędzi w różnych systemach operacyjnych i ich konfiguracja
 • Przegląd typów, stałych i operatorów języka PHP, tworzenie zmiennych i ich używanie
 • Instrukcje sterujące i pętle, budowa funkcji i korzystanie z nich
 • Tworzenie tablic i ich stosowanie, elementy programowania obiektowego w PHP
 • Nawigowanie w systemie plików, korzystanie z cookies i obsługa sesji
 • Zarządzanie bazami danych oraz kontami korzystających z nich użytkowników
 • Praktyczne przykłady serwisów WWW działających w oparciu o język PHP i bazę MySQL

Obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego początkującego twórcy serwisów WWW.

Wstęp (11)
Część I. Skrypty PHP - dynamiczne generowanie stron internetowych (13)
Rozdział 1. Podstawy (15)
 • Czym jest PHP? (15)
 • Krótka historia PHP (16)
 • Niezbędne narzędzia (16)
 • Instalacja w systemie Windows (17)
  • Serwer WWW (18)
  • Środowisko PHP (21)
  • Testowanie instalacji (23)
 • Instalacja w Linuksie (23)
  • Instalacja przy użyciu pakietów (23)
 • Konfiguracja PHP (27)
 • Typowe problemy (27)
  • Brak połączenia z serwerem (27)
  • Serwer nie działa po instalacji PHP (28)
  • Serwer działa, ale nie obsługuje PHP (29)
 • Pierwszy skrypt (30)
 • Jak to działa? (31)
Rozdział 2. Znaczniki, zmienne i typy danych (33)
 • Znaczniki kanoniczne (klasyczne) (33)
 • Znaczniki skryptów HTML (34)
 • Znaczniki typu SGML (34)
 • Znaczniki typu ASP (34)
 • Proste wyświetlanie danych (35)
 • Skrypty zewnętrzne (35)
  • Instrukcja include (36)
  • Instrukcja require (37)
  • Więcej o dołączaniu plików (38)
 • Komentarze w skryptach (39)
  • Komentarz blokowy (40)
  • Komentarz jednowierszowy (40)
  • Komentarz jednowierszowy uniksowy (41)
 • Typy danych (41)
  • Typy skalarne (42)
  • Typy złożone (46)
  • Typy specjalne (47)
 • Zmienne (47)
  • Zmienne w PHP (47)
  • Tworzenie zmiennych (48)
  • Jak wykryć typ zmiennej? (49)
  • Zmienne superglobalne (51)
 • Stałe (53)
  • Stałe w PHP (53)
  • Stałe predefiniowane (54)
 • Operatory (55)
  • Operatory arytmetyczne (55)
  • Operatory inkrementacji i dekrementacji (56)
  • Operatory bitowe (59)
  • Operatory logiczne (61)
  • Operatory relacyjne (63)
  • Operator łańcuchowy (63)
  • Operatory przypisania (64)
  • Operatory tablicowe (66)
  • Pozostałe operatory (67)
  • Priorytety operatorów (70)
 • Konwersje typów (70)
  • Zmiana typu zmiennej (70)
  • Rzutowanie typów (72)
  • Funkcje konwersji (73)
  • Zasady konwersji (75)
  Rozdział 3. Instrukcje sterujące i funkcje (77)
  • Instrukcje warunkowe (77)
   • Instrukcja if...else (77)
   • Instrukcja if...else if (78)
   • Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych (80)
  • Wyrażenia warunkowe (84)
  • Operator warunkowy (85)
  • Instrukcja wyboru Switch (85)
  • Pętle (89)
   • Pętla typu for (89)
   • Pętla typu while (93)
   • Pętla typu do...while (95)
   • Pętla typu foreach (96)
  • Składnia alternatywna (98)
   • Instrukcje warunkowe (98)
   • Instrukcja switch (99)
   • Pętle (100)
  • Instrukcje break i continue (101)
   • Instrukcja break (101)
   • Instrukcja continue (103)
  • Funkcje (104)
   • Budowa funkcji (104)
   • Argumenty funkcji (105)
   • Zwracanie wartości (107)
   • Zasięg zmiennych (108)
   • Argumenty funkcji raz jeszcze (112)
  Rozdział 4. Tablice (117)
  • Rodzaje tablic w PHP (117)
   • Tablice zwykłe (117)
   • Tablice asocjacyjne (120)
  • Tablice wielowymiarowe (124)
   • Tworzenie tablic wielowymiarowych (124)
   • Tablice nieregularne (129)
  • Operacje na tablicach (130)
   • Sortowanie tablic klasycznych (130)
   • Sortowanie tablic asocjacyjnych (133)
   • Implozja i eksplozja (135)
  • Operacje na elementach tablic (136)
   • Zmiana kolejności elementów (136)
   • Poruszanie się po tablicy (137)
   • Dodawanie i pobieranie elementów (139)
  • Liczba elementów tablicy (141)
  Rozdział 5. Programowanie zorientowane obiektowo (143)
  • Podstawy programowania obiektowego (143)
   • Tworzenie klas (143)
   • Tworzenie obiektów (145)
   • Odwołania do składowych (146)
   • Wskazanie this (149)
  • Konstruktory i destruktory (150)
   • Budowa konstruktora (150)
   • Argumenty konstruktorów (152)
   • Destruktory (153)
  • Dziedziczenie (153)
   • Czym jest dziedziczenie? (153)
   • Przesłanianie składowych (157)
   • Konstruktory klas bazowych (159)
  • Modyfikatory dostępu (160)
  • Wyjątki (162)
   • Zgłaszanie wyjątków (163)
   • Przechwytywanie wyjątków (164)
   • Obsługa kilku wyjątków (165)
  Rozdział 6. Przetwarzanie danych z przeglądarki (169)
  • Metoda GET (170)
  • Metoda POST (174)
  • Wysyłanie plików (upload) (176)
  • Odbieranie plików (download) (179)
   • Wysłanie pojedynczego pliku (180)
   • Wysyłanie pliku wybieranego z listy (181)
   • Automatyczne generowanie listy plików (184)
   • Lista plików przechowywana w pliku tekstowym (187)
  Rozdział 7. Ciągi znaków, data i czas (193)
  • Ciągi znaków (193)
   • Formatowanie ciągów (195)
   • Porównywanie ciągów (204)
   • Przeszukiwanie ciągów (206)
   • Przetwarzanie ciągów (208)
  • Data i czas (212)
   • Funkcja checkdate (212)
   • Funkcja date (213)
   • Funkcja getdate (215)
   • Funkcja gmdate (216)
   • Funkcja localtime (217)
   • Funkcja microtime (218)
   • Funkcja mktime (218)
   • Funkcja strftime (218)
   • Funkcja strtotime (221)
   • Funkcja time (221)
  Rozdział 8. System plików (223)
  • Obsługa struktury plików i katalogów (223)
   • Odczyt zawartości katalogu (223)
   • Tworzenie i usuwanie katalogów (227)
   • Zmiana katalogu bieżącego (228)
   • Odczytywanie informacji o plikach (228)
   • Miejsce na dysku (230)
   • Usuwanie zawartości katalogu (231)
   • Nawigacja po katalogach (232)
  • Obsługa plików (235)
   • Otwieranie i zamykanie plików (235)
   • Odczyt danych (237)
   • Zapis danych (243)
   • Poruszanie się po danych w pliku (247)
   • Synchronizacja dostępu (248)
  • Wykorzystanie plików do przechowywania danych (249)
   • Zwykły licznik tekstowy (250)
   • Licznik graficzny (252)
   • Głosowanie (254)
   • Prosty system logowania (260)
   • Generowanie listy odnośników (263)
  Rozdział 9. Cookies i sesje (265)
  • Krótko o cookies (265)
  • Zapis i odczyt cookies (265)
   • Jak zapisać cookie? (265)
   • Jak odczytać cookie? (268)
   • Jak usunąć cookie? (268)
  • Korzystanie z cookies (269)
  • Mechanizm sesji (271)
  • Obsługa sesji (272)
   • Rozpoczynanie sesji (272)
   • Kończenie sesji (273)
   • Konfiguracja sesji (273)
   • Zmienne sesji (275)
  • Implementacja sesji (276)
   • Uwierzytelnianie z wykorzystaniem mechanizmu sesji (278)
   • Śledzenie użytkownika (284)
  Część II. Tworzenie baz danych w MySQL (287)
  Rozdział 10. Podstawy MySQL (289)
  • Czym jest MySQL? (289)
  • Instalacja i konfiguracja (289)
   • Instalacja w systemie Windows (290)
   • Konfiguracja w systemie Windows (293)
   • Instalacja w systemie Linux (294)
  • Zarządzanie serwerem (297)
   • Uruchamianie serwera (297)
   • Kończenie pracy serwera (298)
  • Koncepcja relacyjnych baz danych (300)
   • Tabele (300)
   • Klucze (300)
   • Relacje (301)
  • Jak projektować tabele bazy? (304)
   • Określenie celu (304)
   • Duplikowanie danych (informacje nadmiarowe) (305)
   • Informacje atomowe (306)
   • Puste pola (307)
   • Jednoznaczna identyfikacja rekordów (308)
  • Tworzenie i usuwanie baz (308)
   • Łączenie z serwerem (308)
   • Tworzenie i usuwanie baz (310)
  • Zarządzanie kontami użytkowników (311)
   • Tworzenie kont użytkowników (311)
   • Nadawanie uprawnień (311)
   • Nazwy użytkowników (314)
   • Odbieranie praw (316)
   • Zmiana nazwy konta użytkownika (316)
   • Usuwanie kont użytkowników (317)
   • Sprawdzanie przywilejów (317)
  • Inne czynności zarządzające (318)
   • Praca z wieloma bazami (318)
   • Pobieranie listy baz i tabel (318)
   • Kodowanie znaków (319)
   • Wczytywanie poleceń z plików zewnętrznych (322)
  Rozdział 11. Podstawy SQL (323)
  • Czym jest SQL? (323)
  • Typy danych w kolumnach (324)
   • Typy liczbowe (324)
   • Typy daty i czasu (327)
   • Typy łańcuchowe (329)
  • Obsługa tabel (331)
   • Tworzenie tabel (331)
   • Pobranie struktury tabeli (334)
   • Modyfikacja tabel (335)
   • Usuwanie tabel (337)
  • Zapytania wprowadzające dane (337)
   • Pierwsza postać instrukcji INSERT (338)
   • Druga postać instrukcji INSERT (339)
   • Wstawianie wielu wierszy (340)
  • Zapytania pobierające dane (341)
   • Pobieranie zawartości całej tabeli (342)
   • Sortowanie wyników (342)
   • Pobieranie zawartości wybranych kolumn (344)
   • Zmiana nazw kolumn w wynikach zapytania (345)
   • Selektywne pobieranie danych (345)
   • Ograniczanie liczby wierszy w wynikach zapytania (351)
  • Zapytania modyfikujące dane (351)
  • Zapytania usuwające dane (353)
  • Wstawianie specjalne (354)
  Rozdział 12. Więcej o SQL (357)
  • Pobieranie danych z wielu tabel (357)
   • Złączenia (357)
   • Typy złączeń (359)
  • Agregacja (grupowanie) danych (363)
   • Funkcje statystyczne (363)
   • Grupowanie wyników zapytań (367)
   • Warunki grupowania (369)
   • Funkcje agregujące w złączeniach (370)
  • Typy tabel (374)
  • Indeksy (374)
  • Więzy integralności - klucze obce (377)
   • Tworzenie ograniczeń (377)
   • Dodawanie i usuwanie ograniczeń w istniejących tabelach (379)
  • Podzapytania (380)
   • Podzapytania proste (381)
   • Podzapytania skorelowane (382)
   • Podzapytania w klauzuli FROM (384)
   • Podzapytania w instrukcjach INSERT, UPDATE, DELETE (385)
  Rozdział 13. Tworzenie bazy w praktyce (389)
  • Założenia (389)
  • Diagramy tabel (390)
  • Tworzenie tabel (393)
  • Indeksy i więzy integralności (402)
  • Baza w praktyce (406)
  Rozdział 14. Współpraca PHP i MySQL (413)
  • Konfiguracja PHP (414)
  • Obsługa bazy za pomocą mysqli (interfejs proceduralny) (415)
   • Łączenie z bazą danych (415)
   • Kończenie połączenia z bazą danych (416)
   • Zmiana domyślnej bazy danych (417)
   • Testowanie połączenia z bazą (417)
  • Obsługa bazy za pomocą mysqli (interfejs obiektowy) (418)
   • Łączenie z bazą danych (418)
   • Kończenie połączenia z bazą danych (418)
   • Zmiana domyślnej bazy danych (419)
   • Testowanie połączenia z bazą (419)
  • Obsługa bazy za pomocą PDO (420)
   • Nawiązywanie połączenia (420)
   • Zamykanie połączenia (420)
   • Testowanie połączenia z bazą (421)
  • Wykonywanie zapytań pobierających dane (421)
   • Styl proceduralny - mysqli (421)
   • Styl obiektowy - mysqli (429)
   • Styl obiektowy - PDO (432)
  • Zapytania typu INSERT, UPDATE, DELETE (437)
   • Styl proceduralny - mysqli (437)
   • Styl obiektowy - mysqli (443)
   • Styl obiektowy - PDO (445)
  • Wybór sposobu obsługi (448)
  • Problem polskich liter (449)
  Część III. PHP i MySQL w praktyce (453)
  Rozdział 15. Autoryzacje (455)
  • Proste uwierzytelnianie (455)
  • Zasady logowania (459)
  • Uwierzytelnianie z wykorzystaniem sesji (461)
  • Rejestracja nowych użytkowników (467)
  Rozdział 16. Generowanie statystyk w portalu (479)
  • Wstępne założenia i struktura danych (479)
  • Struktura portalu (481)
  • Funkcje pomocnicze (484)
  • Jak rozpoznać przeglądarkę i system operacyjny? (488)
  • Zapisywanie historii odwiedzin (489)
  • Liczba użytkowników na stronie (491)
  • Część główna (494)
  • Obsługa logowania (497)
  • Generowanie statystyk (505)
  Rozdział 17. Zarządzanie kontami użytkowników (515)
  • Modyfikacja bazy danych (516)
  • Struktura części administracyjnej (517)
  • Obsługa logowania (522)
  • Sterowanie skryptem zarządzania (527)
  • Wyświetlanie listy użytkowników (531)
  • Dodawanie i modyfikacje rekordów (535)
  • Wyszukiwanie użytkowników (544)
  • Usuwanie danych (549)
  Rozdział 18. System news (551)
  • Ogólna struktura serwisu i bazy danych (552)
  • Newsy w części frontowej (554)
  • Rozbudowa systemu przywilejów (561)
  • Zarządzanie nowościami w części administracyjnej (565)
  • Wyświetlanie listy wiadomości (568)
  • Dodawanie i edycja wiadomości (571)
  • Wyszukiwanie wiadomości (579)
  • Usuwanie wiadomości i kody powrotów (584)
  Rozdział 19. Subskrypcje (587)
  • Struktura bazy danych (587)
  • Subskrypcje w części frontowej (589)
  • Struktura części administracyjnej (595)
  • Moduł zarządzania subskrypcjami (598)
  Rozdział 20. Tworzenie sklepu internetowego (603)
  • Główna część serwisu (603)
  • Logowanie i wylogowanie (609)
  • Rejestracja nowych użytkowników (614)
  • Wyszukiwanie danych (621)
  • Prezentacja szczegółowych danych książki (627)
  • Obsługa koszyka (629)
   • Struktura koszyka (629)
   • Dodawanie książek do koszyka (630)
   • Wyświetlanie zawartości (632)
   • Modyfikacja (636)
   • Integracja koszyka ze sklepem (637)
  • Obsługa zamówień (638)
   • Podsumowanie zamówienia (639)
   • Zapisanie zamówienia w systemie (640)
  Skorowidz (645)
  Najczęściej kupowane razem:
  PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II plus AngularJS plus Samba 4. Przewodnik administratora
  Cena zestawu: 116,27 zł 136,79 zł
  Oszczędzasz: 20,52 zł (15%)
  Dodaj do koszyka
  zestaw0 PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II
  Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
  Cena: 104,00 zł
  Cena: 69,00 zł
  AngularJS
  Brad Green, Shyam Seshadri
  Cena: 39,90 zł
  Cena: 39,90 zł
  Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
  AngularJS
  Brad Green, Shyam Seshadri
  Cena: 31,99 zł
  Apache. Receptury. Wydanie II
  Rich Bowen, Ken Coar
  Cena: 39,00 zł
  Cena: 23,90 zł
  JavaScript. Wzorce
  Stoyan Stefanov
  Cena: 31,99 zł
  Treść

  Książka jest typowym wprowadzeniem do języka PHP jak i MySQLa. O ile do „dla każdego” mógłbym się przyczepić (patrz podsumowanie recenzji), to zdecydowanie jest to książka dla początkujących.

  Książka podzielona jest na 3 części. Pierwsza tyczy się stricte PHP, druga MySQLa, a trzecia łączenia wcześniej wymienionych.

  Tak więc w przypadku PHP mamy spory rozdział o instalacji, potem o zmiennych, poprzez instrukcje sterujące itd. Znalazło się także miejsce na rozdział o programowaniu obiektowym (który jest 2 razy krótszy niż rozdział o instrukcjach warunkowych). Po opisaniu podstaw PHP przychodzi czas na opisanie podstaw MySQLa. No i ponownie mamy instalację, następnie czytamy o tym czym są tabele, jak je obsługiwać i jak dodawać, pobierać dane. Część trzecia opisuje na podstawowych przykładach, jak łączyć wspomniane technologie na przykładzie takich rzeczy jak system newsów czy też generowanie statystyk.

  Po zapoznaniu się z książka stwierdzam, co następuje – 2/3 książki to tak naprawdę przeredagowany manual dla PHP i MySQLa wydrukowany na papierze, z tym że z większą liczbą przykładów. Co nie znaczy, że to coś złego. Ciężko powiedzieć coś więcej – nie zauważyłem jakiś błędów merytorycznych, aczkolwiek mam kilka uwag:

  - z niektórych rozdziałów bym zrezygnował – skoro to dla poczatkujących to zostawmy programowanie obiektowe w spokoju, tym bardziej, że jest potraktowane mocno po łebkach,
  - ksiażka jest z roku 2013, a o PHP 5.4 ani słowa – aczkolwiek, może to być kwestia procesu wydawniczego,
  - umieszczanie w tekście określen „implozja i eksplozja” nie wydaje się mi pomysłem trafnym ;),
  - w ksiażce w jednym miejscu znajduje sie kawałek kodu w JS (do walidacji formularza), który jest moim zdaniem totalnie zbędny,
  - w przypadku ksiażki dla początkujących polecałbym instalację środkowiska za pomocą gotowego pakietu, np. XAMPa, a nie od zera, ale to tylko moja osobista opinia,
  - w rozdziale na temat współpracy PHP z MySQLem przykłady podawane są w 3 formach: mysqli proceduralny i obiektowy oraz PDO (tutaj wielki plus za porzucenie mysql_*), natomiast moim zdaniem w ksiażce dla początkujących jedna forma wystarczy – osobiście wybrałbym PDO,
  - spaghetti code – niestety, ksiażka prezentuje mocno zaawansowany „spaghetti code” – uważam, że wprowadzenie do prostego systemu szablonów nie jest czymś, z czym początkujący programista sobie nie poradzi

  Jakość wydania

  Książka wydana została w miękkiej oprawie i NIE pochodzi z wydania „eko”. Zawartość zmieszczono na ponad 600 stronach stosunkowo grubego papieru o wysokiej białości. Formatowanie jest bardzo dobre, ważne rzeczy odpowiednio wyróżnione, kod w przykładach drukowany czcionką o stałej szerokości z pogrubionymi słowami kluczowymi. Jeśli chodzi o język kodu, to tak jak nie znoszę listingów w innym języku niż angielski, w ksiażce dla początkujących mogę przymknąć oko.

  Jednak na fakt tego, że raz listingi są po polsku a raz po angielsku, to oka już nie przymykam.
  Podsumowanie

  Mam problem z takimi książkami.. Mianowicie, chodzi mi o człon „Dla każdego”. No i tutaj jest problem. Programowanie nie jest dla każdego. I nie, jestem daleki od wywyższania się. Bo tak samo nie dla każdego jest śpiewanie, malowanie, gotowanie czy też praca z klientem.

  Nie wiem, czy to parcie marketingowców, ale takie określenia moim zdaniem są jeszcze gorsze niż sławetne „[wstaw język programowania] w [jak najniższa liczba][jednostka czasu]„. Tak wiec na zakończenie – programowanie nie jest dla każdego i nie da się nauczyć nowego języka w 24h czy też tydzień.

  blog.rbenkel.me 2013-02-03