Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2015

Lauret zaufanych opinii
PHP i MySQL. Dla każdego. Wydani...

PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II

Autor: 

Ocena:
   5.5/6  Opinie  (11)
Stron: 656
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Cena:
89,00 zł
Cena:
69,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
89,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
69,90 zł

Dołącz do grona twórców dynamicznych serwisów WWW - poznaj najbardziej popularne technologie w branży!

 • Opanuj zasady programowania w języku PHP
 • Poznaj sposoby korzystania z bazy MySQL
 • Naucz się łączyć możliwości tych technologii
 • Dowiedz się, jak za ich pomocą tworzyć praktyczne rozwiązania

PHP i MySQL są w świecie nowoczesnych, dynamicznych serwisów nierozłączne niemal jak Bonnie i Clyde, jednak w przeciwieństwie do pary słynnych przestępców mają przed sobą wspaniałą przyszłość. To właśnie dzięki tym dwóm technologiom funkcjonuje większość rozbudowanych witryn internetowych, na nich też opiera się działanie wielu najbardziej popularnych systemów zarządzania treścią. Nic w tym dziwnego, bo duet składający się z PHP i MySQL-a zapewnia ogromne możliwości, dużą elastyczność i wysoką stabilność pracy. Ponadto wystarczy znaleźć odpowiednie źródło wiedzy, by łatwo i szybko poznać obydwa te rozwiązania oraz opanować sposoby stosowania ich w praktyce.

Źródłem takim jest książka "PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II" . Dzięki niej początkujący twórcy serwisów bez kompleksów mogą wkroczyć w świat nowoczesnych technologii internetowych i nauczyć się sprawnie używać bezpłatnych narzędzi do pisania, testowania czy wdrażania aplikacji WWW, a bardziej zaawansowani — usystematyzować i rozszerzyć posiadaną wiedzę. Podręcznik krok po kroku prezentuje sposoby instalacji i konfiguracji środowiska pracy, omawia składnię i możliwości języka PHP, a także wskazuje, jak poprawnie projektować i tworzyć bazy danych działające w oparciu o mechanizm MySQL. Z książki dowiesz się, jak posługiwać się językiem SQL oraz jak połączyć możliwości PHP i MySQL-a, a ponadto jak za ich pomocą tworzyć praktyczne serwisy WWW.

 • Instalacja niezbędnych narzędzi w różnych systemach operacyjnych i ich konfiguracja
 • Przegląd typów, stałych i operatorów języka PHP, tworzenie zmiennych i ich używanie
 • Instrukcje sterujące i pętle, budowa funkcji i korzystanie z nich
 • Tworzenie tablic i ich stosowanie, elementy programowania obiektowego w PHP
 • Nawigowanie w systemie plików, korzystanie z cookies i obsługa sesji
 • Zarządzanie bazami danych oraz kontami korzystających z nich użytkowników
 • Praktyczne przykłady serwisów WWW działających w oparciu o język PHP i bazę MySQL

Obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego początkującego twórcy serwisów WWW.

Wstęp (11)
Część I. Skrypty PHP - dynamiczne generowanie stron internetowych (13)
Rozdział 1. Podstawy (15)
 • Czym jest PHP? (15)
 • Krótka historia PHP (16)
 • Niezbędne narzędzia (16)
 • Instalacja w systemie Windows (17)
  • Serwer WWW (18)
  • Środowisko PHP (21)
  • Testowanie instalacji (23)
 • Instalacja w Linuksie (23)
  • Instalacja przy użyciu pakietów (23)
 • Konfiguracja PHP (27)
 • Typowe problemy (27)
  • Brak połączenia z serwerem (27)
  • Serwer nie działa po instalacji PHP (28)
  • Serwer działa, ale nie obsługuje PHP (29)
 • Pierwszy skrypt (30)
 • Jak to działa? (31)
Rozdział 2. Znaczniki, zmienne i typy danych (33)
 • Umieszczanie skryptów w kodzie HTML (33)
  • Znaczniki kanoniczne (klasyczne) (33)
  • Znaczniki skryptów HTML (34)
  • Znaczniki typu SGML (34)
  • Znaczniki typu ASP (34)
 • Proste wyświetlanie danych (35)
 • Skrypty zewnętrzne (35)
  • Instrukcja include (36)
  • Instrukcja require (37)
  • Więcej o dołączaniu plików (38)
 • Komentarze w skryptach (39)
  • Komentarz blokowy (40)
  • Komentarz jednowierszowy (40)
  • Komentarz jednowierszowy uniksowy (41)
 • Typy danych (41)
  • Typy skalarne (42)
  • Typy złożone (46)
  • Typy specjalne (47)
 • Zmienne (47)
  • Zmienne w PHP (47)
  • Tworzenie zmiennych (48)
  • Jak wykryć typ zmiennej? (49)
  • Zmienne superglobalne (51)
 • Stałe (53)
  • Stałe w PHP (53)
  • Stałe predefiniowane (54)
 • Operatory (55)
  • Operatory arytmetyczne (55)
  • Operatory inkrementacji i dekrementacji (56)
  • Operatory bitowe (59)
  • Operatory logiczne (61)
  • Operatory relacyjne (63)
  • Operator łańcuchowy (63)
  • Operatory przypisania (64)
  • Operatory tablicowe (66)
  • Pozostałe operatory (67)
  • Priorytety operatorów (70)
 • Konwersje typów (70)
  • Zmiana typu zmiennej (70)
  • Rzutowanie typów (72)
  • Funkcje konwersji (73)
  • Zasady konwersji (75)
Rozdział 3. Instrukcje sterujące i funkcje (77)
 • Instrukcje warunkowe (77)
  • Instrukcja if...else (77)
  • Instrukcja if...else if (78)
  • Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych (80)
 • Wyrażenia warunkowe (84)
 • Operator warunkowy (85)
 • Instrukcja wyboru Switch (85)
 • Pętle (89)
  • Pętla typu for (89)
  • Pętla typu while (93)
  • Pętla typu do...while (95)
  • Pętla typu foreach (96)
 • Składnia alternatywna (98)
  • Instrukcje warunkowe (98)
  • Instrukcja switch (99)
  • Pętle (100)
 • Instrukcje break i continue (101)
  • Instrukcja break (101)
  • Instrukcja continue (103)
 • Funkcje (104)
  • Budowa funkcji (104)
  • Argumenty funkcji (105)
  • Zwracanie wartości (107)
  • Zasięg zmiennych (108)
  • Argumenty funkcji raz jeszcze (112)
Rozdział 4. Tablice (117)
 • Rodzaje tablic w PHP (117)
  • Tablice zwykłe (117)
  • Tablice asocjacyjne (120)
 • Tablice wielowymiarowe (124)
  • Tworzenie tablic wielowymiarowych (124)
  • Tablice nieregularne (129)
 • Operacje na tablicach (130)
  • Sortowanie tablic klasycznych (130)
  • Sortowanie tablic asocjacyjnych (133)
  • Implozja i eksplozja (135)
 • Operacje na elementach tablic (136)
  • Zmiana kolejności elementów (136)
  • Poruszanie się po tablicy (137)
  • Dodawanie i pobieranie elementów (139)
 • Liczba elementów tablicy (141)
Rozdział 5. Programowanie zorientowane obiektowo (143)
 • Podstawy programowania obiektowego (143)
  • Tworzenie klas (143)
  • Tworzenie obiektów (145)
  • Odwołania do składowych (146)
  • Wskazanie this (149)
 • Konstruktory i destruktory (150)
  • Budowa konstruktora (150)
  • Argumenty konstruktorów (152)
  • Destruktory (153)
 • Dziedziczenie (153)
  • Czym jest dziedziczenie? (153)
  • Przesłanianie składowych (157)
  • Konstruktory klas bazowych (159)
 • Modyfikatory dostępu (160)
 • Wyjątki (162)
  • Zgłaszanie wyjątków (163)
  • Przechwytywanie wyjątków (164)
  • Obsługa kilku wyjątków (165)
Rozdział 6. Przetwarzanie danych z przeglądarki (169)
 • Metoda GET (170)
 • Metoda POST (174)
 • Wysyłanie plików (upload) (176)
 • Odbieranie plików (download) (179)
  • Wysłanie pojedynczego pliku (180)
  • Wysyłanie pliku wybieranego z listy (181)
  • Automatyczne generowanie listy plików (184)
  • Lista plików przechowywana w pliku tekstowym (187)
Rozdział 7. Ciągi znaków, data i czas (193)
 • Ciągi znaków (193)
  • Formatowanie ciągów (195)
  • Porównywanie ciągów (204)
  • Przeszukiwanie ciągów (206)
  • Przetwarzanie ciągów (208)
 • Data i czas (212)
  • Funkcja checkdate (212)
  • Funkcja date (213)
  • Funkcja getdate (215)
  • Funkcja gmdate (216)
  • Funkcja localtime (217)
  • Funkcja microtime (218)
  • Funkcja mktime (218)
  • Funkcja strftime (218)
  • Funkcja strtotime (221)
  • Funkcja time (221)
Rozdział 8. System plików (223)
 • Obsługa struktury plików i katalogów (223)
  • Odczyt zawartości katalogu (223)
  • Tworzenie i usuwanie katalogów (227)
  • Zmiana katalogu bieżącego (228)
  • Odczytywanie informacji o plikach (228)
  • Miejsce na dysku (230)
  • Usuwanie zawartości katalogu (231)
  • Nawigacja po katalogach (232)
 • Obsługa plików (235)
  • Otwieranie i zamykanie plików (235)
  • Odczyt danych (237)
  • Zapis danych (243)
  • Poruszanie się po danych w pliku (247)
  • Synchronizacja dostępu (248)
 • Wykorzystanie plików do przechowywania danych (249)
  • Zwykły licznik tekstowy (250)
  • Licznik graficzny (252)
  • Głosowanie (254)
  • Prosty system logowania (260)
  • Generowanie listy odnośników (263)
Rozdział 9. Cookies i sesje (265)
 • Krótko o cookies (265)
 • Zapis i odczyt cookies (265)
  • Jak zapisać cookie? (265)
  • Jak odczytać cookie? (268)
  • Jak usunąć cookie? (268)
 • Korzystanie z cookies (269)
 • Mechanizm sesji (271)
 • Obsługa sesji (272)
  • Rozpoczynanie sesji (272)
  • Kończenie sesji (273)
  • Konfiguracja sesji (273)
  • Zmienne sesji (275)
 • Implementacja sesji (276)
  • Uwierzytelnianie z wykorzystaniem mechanizmu sesji (278)
  • Śledzenie użytkownika (284)
Część II. Tworzenie baz danych w MySQL (287)
Rozdział 10. Podstawy MySQL (289)
 • Czym jest MySQL? (289)
 • Instalacja i konfiguracja (289)
  • Instalacja w systemie Windows (290)
  • Konfiguracja w systemie Windows (293)
  • Instalacja w systemie Linux (294)
 • Zarządzanie serwerem (297)
  • Uruchamianie serwera (297)
  • Kończenie pracy serwera (298)
 • Koncepcja relacyjnych baz danych (300)
  • Tabele (300)
  • Klucze (300)
  • Relacje (301)
 • Jak projektować tabele bazy? (304)
  • Określenie celu (304)
  • Duplikowanie danych (informacje nadmiarowe) (305)
  • Informacje atomowe (306)
  • Puste pola (307)
  • Jednoznaczna identyfikacja rekordów (308)
 • Tworzenie i usuwanie baz (308)
  • Łączenie z serwerem (308)
  • Tworzenie i usuwanie baz (310)
 • Zarządzanie kontami użytkowników (311)
  • Tworzenie kont użytkowników (311)
  • Nadawanie uprawnień (311)
  • Nazwy użytkowników (314)
  • Odbieranie praw (316)
  • Zmiana nazwy konta użytkownika (316)
  • Usuwanie kont użytkowników (317)
  • Sprawdzanie przywilejów (317)
 • Inne czynności zarządzające (318)
  • Praca z wieloma bazami (318)
  • Pobieranie listy baz i tabel (318)
  • Kodowanie znaków (319)
  • Wczytywanie poleceń z plików zewnętrznych (322)
Rozdział 11. Podstawy SQL (323)
 • Czym jest SQL? (323)
 • Typy danych w kolumnach (324)
  • Typy liczbowe (324)
  • Typy daty i czasu (327)
  • Typy łańcuchowe (329)
 • Obsługa tabel (331)
  • Tworzenie tabel (331)
  • Pobranie struktury tabeli (334)
  • Modyfikacja tabel (335)
  • Usuwanie tabel (337)
 • Zapytania wprowadzające dane (337)
  • Pierwsza postać instrukcji INSERT (338)
  • Druga postać instrukcji INSERT (339)
  • Wstawianie wielu wierszy (340)
 • Zapytania pobierające dane (341)
  • Pobieranie zawartości całej tabeli (342)
  • Sortowanie wyników (342)
  • Pobieranie zawartości wybranych kolumn (344)
  • Zmiana nazw kolumn w wynikach zapytania (345)
  • Selektywne pobieranie danych (345)
  • Ograniczanie liczby wierszy w wynikach zapytania (351)
 • Zapytania modyfikujące dane (351)
 • Zapytania usuwające dane (353)
 • Wstawianie specjalne (354)
Rozdział 12. Więcej o SQL (357)
 • Pobieranie danych z wielu tabel (357)
  • Złączenia (357)
  • Typy złączeń (359)
 • Agregacja (grupowanie) danych (363)
  • Funkcje statystyczne (363)
  • Grupowanie wyników zapytań (367)
  • Warunki grupowania (369)
  • Funkcje agregujące w złączeniach (370)
 • Typy tabel (374)
 • Indeksy (374)
 • Więzy integralności - klucze obce (377)
  • Tworzenie ograniczeń (377)
  • Dodawanie i usuwanie ograniczeń w istniejących tabelach (379)
 • Podzapytania (380)
  • Podzapytania proste (381)
  • Podzapytania skorelowane (382)
  • Podzapytania w klauzuli FROM (384)
  • Podzapytania w instrukcjach INSERT, UPDATE, DELETE (385)
Rozdział 13. Tworzenie bazy w praktyce (389)
 • Założenia (389)
 • Diagramy tabel (390)
 • Tworzenie tabel (393)
 • Indeksy i więzy integralności (402)
 • Baza w praktyce (406)
Rozdział 14. Współpraca PHP i MySQL (413)
 • Konfiguracja PHP (414)
 • Obsługa bazy za pomocą mysqli (interfejs proceduralny) (415)
  • Łączenie z bazą danych (415)
  • Kończenie połączenia z bazą danych (416)
  • Zmiana domyślnej bazy danych (417)
  • Testowanie połączenia z bazą (417)
 • Obsługa bazy za pomocą mysqli (interfejs obiektowy) (418)
  • Łączenie z bazą danych (418)
  • Kończenie połączenia z bazą danych (418)
  • Zmiana domyślnej bazy danych (419)
  • Testowanie połączenia z bazą (419)
 • Obsługa bazy za pomocą PDO (420)
  • Nawiązywanie połączenia (420)
  • Zamykanie połączenia (420)
  • Testowanie połączenia z bazą (421)
 • Wykonywanie zapytań pobierających dane (421)
  • Styl proceduralny - mysqli (421)
  • Styl obiektowy - mysqli (429)
  • Styl obiektowy - PDO (432)
 • Zapytania typu INSERT, UPDATE, DELETE (437)
  • Styl proceduralny - mysqli (437)
  • Styl obiektowy - mysqli (443)
  • Styl obiektowy - PDO (445)
 • Wybór sposobu obsługi (448)
 • Problem polskich liter (449)
Część III. PHP i MySQL w praktyce (453)
Rozdział 15. Autoryzacje (455)
 • Proste uwierzytelnianie (455)
 • Zasady logowania (459)
 • Uwierzytelnianie z wykorzystaniem sesji (461)
 • Rejestracja nowych użytkowników (467)
Rozdział 16. Generowanie statystyk w portalu (479)
 • Wstępne założenia i struktura danych (479)
 • Struktura portalu (481)
 • Funkcje pomocnicze (484)
 • Jak rozpoznać przeglądarkę i system operacyjny? (488)
 • Zapisywanie historii odwiedzin (489)
 • Liczba użytkowników na stronie (491)
 • Część główna (494)
 • Obsługa logowania (497)
 • Generowanie statystyk (505)
Rozdział 17. Zarządzanie kontami użytkowników (515)
 • Modyfikacja bazy danych (516)
 • Struktura części administracyjnej (517)
 • Obsługa logowania (522)
 • Sterowanie skryptem zarządzania (527)
 • Wyświetlanie listy użytkowników (531)
 • Dodawanie i modyfikacje rekordów (535)
 • Wyszukiwanie użytkowników (544)
 • Usuwanie danych (549)
Rozdział 18. System news (551)
 • Ogólna struktura serwisu i bazy danych (552)
 • Newsy w części frontowej (554)
 • Rozbudowa systemu przywilejów (561)
 • Zarządzanie nowościami w części administracyjnej (565)
 • Wyświetlanie listy wiadomości (568)
 • Dodawanie i edycja wiadomości (571)
 • Wyszukiwanie wiadomości (579)
 • Usuwanie wiadomości i kody powrotów (584)
Rozdział 19. Subskrypcje (587)
 • Struktura bazy danych (587)
 • Subskrypcje w części frontowej (589)
 • Struktura części administracyjnej (595)
 • Moduł zarządzania subskrypcjami (598)
Rozdział 20. Tworzenie sklepu internetowego (603)
 • Główna część serwisu (603)
 • Logowanie i wylogowanie (609)
 • Rejestracja nowych użytkowników (614)
 • Wyszukiwanie danych (621)
 • Prezentacja szczegółowych danych książki (627)
 • Obsługa koszyka (629)
  • Struktura koszyka (629)
  • Dodawanie książek do koszyka (630)
  • Wyświetlanie zawartości (632)
  • Modyfikacja (636)
  • Integracja koszyka ze sklepem (637)
 • Obsługa zamówień (638)
  • Podsumowanie zamówienia (639)
  • Zapisanie zamówienia w systemie (640)
Skorowidz (645)
Najczęściej kupowane razem:
PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II plus AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki plus Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki
Cena zestawu: 137,53 zł 161,80 zł
Oszczędzasz: 24,27 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Node.js w akcji
Mike Cantelon, Marc Harter, TJ Holowaychuk, Nathan Rajlich
Cena: 69,00 zł
Programowanie w JavaScript. Rusz głową!
Eric T. Freeman, Elisabeth Robson
Cena: 97,00 zł
AngularJS
Brad Green, Shyam Seshadri
Cena: 39,90 zł
Cena: 49,00 zł
Cena: 39,00 zł
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
AngularJS
Brad Green, Shyam Seshadri
Cena: 31,99 zł
Cena: 39,00 zł
Node.js w akcji
Mike Cantelon, Marc Harter, TJ Holowaychuk, Nathan Rajlich
Cena: 54,99 zł
Cena: 79,00 zł
6
(8)
5
(2)
4
(0)
3
(1)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 11

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Książka bardzo dobrze pokazuje nam krok po kroku co to jest PHP. Co i jak wykorzystać. Bardzo dużo przykładów. Brawa dla Pana Marcina L. Oby więcej takich książek. Pozdrawiam Antek M.
  Ocena : 6 

Naprawdę bardzo dobra książka. Proste tłumaczenie, dużo przykładów. Mogę powiedzieć świetny wstęp dla programisty php!
  Ocena : 6 

Przeczytałem w życiu kilka książek o php i mysql - tą zdecydowanie polecam. Jeśli ktoś lubi ład skład i porządek w zestawieniu informacji to ta książka jest dla niego. W porównaniu do php i mysql vademecum profesjonalisty Luke Welling, Laura Thomson którą również polecam php i mysql dla każdego przedstawia kod bardziej obiektowo co jest niezmiernie istotne w nauce.
  Ocena : 6 

Żałuję, że nie zacząłem nauki PHP od tej książki - nie musiałbym teraz układać z jej pomocą bałaganu jaki powstał wcześniej.
  Ocena : 6 

Genialna książka !! Wszystko bardzo dobrze i prosto wytłumaczone !!
  Ocena : 6 

Napisana przez polaka. Najbardziej użyteczna książka którą mam. Doskonale zorganizowana, konkretna i sensowna, dobry index to wszystko sprawia ze szuka się w niej szybko i zrozumiale. Miła alternatywa dla google
  Ocena : 6 

Świetna książka do nauki tworzenia serwisów internetowych.
  Ocena : 6 

Płyta dołączona bez użyteczna, ale książka zrozumiale pisana wygodniejsza od wikibook. Mocne 6. Mam ją zawsze pod ręką i do niej wracam. zapłaciłem 67zł więc chyba podrożała
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka. Polecam.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka. Dużo ciekawych przykładów.
  Ocena : 3 

Książka nie jest dla każdego, tylko dla osób, które jako takie pojęcie o programowaniu już mają. Powinno być w tytule - dla każdego, kto miał styczność z programowaniem. Fatalnie zrobione są w książce znaki interpunkcyjne (kropki i przecinki, powinny się zdecydowanie wyróżniać co jest czym, a przecinek ma tak króciutką odnogę, że z odległości 30cm wygląda jak kropka. Trzeba nos w książkę wkładać, żeby zobaczyć, czy jest kropka, czy przecinek). Tutorial z rozdziału 16 odnośnie miniportalu z logowaniem i statystykami nie działa poprawnie. Najpierw przepisałem go sam, potem wrzuciłem pliki dołączone do książki na serwer. W obu przypadkach błędy. Co prawda nie robiłem na własnym serwerze, tylko na wykupionym hostingu, ale to bez różnicy w tym przypadku, wszystko było odpowiednio podmienione w plikach). Książka zawiera wiele wartościowej wiedzy i na pewno kupienie jej nie jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto, ale gdybym miał cofnąć czas, spróbowałbym innej, chyba że ta byłaby jakieś 40 zł tańsza. Za granicą stosuje się praktykę, że książki na takie tematy ("dla każdego") przeglądają laicy i dają swoje uwagi, autor poprawia, żeby książka była zrozumiała nawet dla kompletnych laików i wtedy jest publikowana. Doskonałym przykładem jest książka "Javascript i Jquery - nieoficjalny podręcznik" McFarlanda. Tutaj nawet w tytule nie ma, że "dla każdego", ale każdy bez problemu sobie poradzi z tym, nawet największy laik.