Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Linux. Bezpieczeństwo. Receptury

Linux. Bezpieczeństwo. Receptury

Autorzy: , ,

Linux. Bezpieczeństwo. Receptury
Ocena:
   5/6  Opinie  (6)
Stron: 352
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion
Cena:
54,90 zł

Poznaj narzędzia i techniki w zabezpieczeniach systemów linuksowych

Zabezpieczanie systemu komputerowego to proces złożony. Nie trzeba jednak od razu wprowadzać złożonych mechanizmów ochrony systemu. Znajomość podstawowych procedur pomaga dostatecznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Czy chcesz szybko dowiedzieć się, jak wysyłać zaszyfrowane listy elektroniczne z programu Emacs? Jak ograniczyć dostęp do usług sieciowych w określonych porach dnia? Jak zabezpieczyć serwer WWW zaporą sieciową? Skonfigurować uwierzytelnianie z użyciem klucza publicznego przez SSH?

Książka "Linux. Bezpieczeństwo. Przewodnik encyklopedyczny" nauczy Cię, jakie polecenia należy wykonać i co wpisać w plikach konfiguracyjnych, by poprawić bezpieczeństwo Twojego systemu. Nie jest to klasyczny podręcznik; nie znajdziesz tu teorii, lecz rozwiązania konkretnych problemów i sposoby łatania typowych luk w zabezpieczeniach. Dzięki książce nie będziesz tracić cennego czasu, poszukując właściwej składni poleceń. Przeznaczona jest dla średnio zaawansowanych użytkowników i administratorów systemów Linux.

 • Kontrola dostępu do systemu na różnych poziomach - od zapory sieciowej aż po poszczególne usługi; programy: iptables, ipchains, xinetd, inetd i wiele innych.
 • Monitorowanie sieci programami: ethereal, dsniff, netstat i innymi.
 • Ochrona połączeń sieciowych technologiami SSH i SSL.
 • Wykrywanie włamań programami: tripwire, snort, tcpdump, logwatch i innymi.
 • Zabezpieczanie uwierzytelniania za pomocą kluczy kryptograficznych, technologii Kerberos, oprogramowania PAM; autoryzacja przywilejów administratora programem sudo.
 • Szyfrowanie plików i wiadomości e-mail oprogramowaniem GnuPG.
 • Sondowanie zabezpieczeń własnego systemu programami do łamania haseł, narzędziem nmap i skryptami pomocniczymi.

Jeśli administrujesz systemami linuksowymi, receptury przedstawione w niniejszej książce pozwolą zwiększyć wydajność Twojej pracy: osiągniesz więcej poświęcając mniej czasu. Zdobędziesz pewność, że zastosujesz właściwe rozwiązania gdy pojawiają się konkretne zagrożenia.

Przedmowa (9)
Rozdział 1. Tripwire i migawki systemu (17)
 • 1.0. Wprowadzenie (17)
 • 1.1. Konfiguracja Tripwire (20)
 • 1.2. Wyświetlanie założeń i konfiguracji (22)
 • 1.3. Modyfikacja założeń i konfiguracji (22)
 • 1.4. Podstawowe sprawdzanie spójności (24)
 • 1.5. Sprawdzanie spójności w trybie tylko do odczytu (25)
 • 1.6. Zdalne sprawdzanie spójności (26)
 • 1.7. Superskrupulatne sprawdzanie spójności (28)
 • 1.8. Drogie i superskrupulatne sprawdzanie spójności (30)
 • 1.9. Automatyczne sprawdzanie spójności (30)
 • 1.10. Odczytywanie najnowszego raportu Tripwire (31)
 • 1.11. Uaktualnianie bazy danych (32)
 • 1.12. Dodawanie plików do bazy danych (33)
 • 1.13. Usuwanie plików z bazy danych (35)
 • 1.14. Sprawdzanie systemów plików Windows VFAT (35)
 • 1.15. Sprawdzanie plików zainstalowanych za pomocą menedżera pakietów RPM (36)
 • 1.16. Sprawdzanie spójności za pomocą programu rsync (37)
 • 1.17. Ręczne sprawdzanie spójności (38)
Rozdział 2. Zapory sieciowe: oprogramowanie iptables i ipchains (41)
 • 2.0. Wprowadzenie (41)
 • 2.1. Weryfikacja adresu źródłowego (43)
 • 2.2. Blokowanie sfałszowanych adresów (45)
 • 2.3. Blokowanie całego ruchu sieciowego (47)
 • 2.4. Blokowanie ruchu przychodzącego (48)
 • 2.5. Blokowanie ruchu wychodzącego (49)
 • 2.6. Blokowanie przychodzących żądań usług (50)
 • 2.7. Blokowanie dostępu z określonego hosta zdalnego (51)
 • 2.8. Blokowanie dostępu do określonego hosta zdalnego (52)
 • 2.9. Blokowanie dostępu do wszystkich serwerów WWW określonej zdalnej sieci (53)
 • 2.10. Blokowanie połączeń z komputerów zdalnych, zezwalanie na lokalne (54)
 • 2.11. Kontrola dostępu na podstawie adresów MAC (55)
 • 2.12. Zezwalanie wyłącznie na dostęp SSH (56)
 • 2.13. Blokowanie wychodzących połączeń Telnet (57)
 • 2.14. Zabezpieczanie wydzielonego serwera (58)
 • 2.15. Blokowanie pingów (59)
 • 2.16. Wyświetlanie reguł zapory sieciowej (60)
 • 2.17. Usuwanie reguł zapory sieciowej (61)
 • 2.18. Wstawianie reguł zapory sieciowej (62)
 • 2.19. Zapisywanie konfiguracji zapory sieciowej (63)
 • 2.20. Ładowanie konfiguracji zapory sieciowej (64)
 • 2.21. Testowanie konfiguracji zapory sieciowej (66)
 • 2.22. Budowanie złożonych drzew reguł (67)
 • 2.23. Uproszczone rejestrowanie (69)
Rozdział 3. Kontrola dostępu do sieci (71)
 • 3.0. Wprowadzenie (71)
 • 3.1. Wyświetlanie interfejsów sieciowych (74)
 • 3.2. Włączanie i wyłączanie interfejsu sieciowego (75)
 • 3.3. Włączanie i wyłączanie usługi (xinetd) (76)
 • 3.4. Włączanie i wyłączanie usługi (inetd) (77)
 • 3.5. Dodawanie nowej usługi (xinetd) (78)
 • 3.6. Dodawanie nowej usługi (inetd) (79)
 • 3.7. Ograniczanie dostępu zdalnym użytkownikom (80)
 • 3.8. Ograniczanie dostępu zdalnym hostom (xinetd) (82)
 • 3.9. Ograniczanie dostępu zdalnym hostom (xinetd z biblioteką libwrap) (83)
 • 3.10. Ograniczanie dostępu zdalnym hostom (xinetd w połączeniu z tcpd) (84)
 • 3.11. Ograniczanie dostępu zdalnym hostom (inetd) (85)
 • 3.12. Ograniczanie dostępu o określonych porach dnia (86)
 • 3.13. Ograniczanie określonym hostom dostępu do serwera SSH (88)
 • 3.14. Ograniczanie dostępu do serwera SSH w zależności od konta systemowego (89)
 • 3.15. Ograniczanie zasobów usług do określonych katalogów systemu plików (90)
 • 3.16. Zapobieganie atakom powodującym odmowę obsługi (92)
 • 3.17. Przekierowanie do innego gniazda (93)
 • 3.18. Rejestrowanie przypadków korzystania z usług (94)
 • 3.19. Uniemożliwianie logowania się przez terminal jako root (96)
Rozdział 4. Techniki i infrastruktury uwierzytelniania (97)
 • 4.0. Wprowadzenie (97)
 • 4.1. Tworzenie aplikacji obsługującej infrastrukturę PAM (100)
 • 4.2. Wymuszanie stosowania silnych haseł za pomocą oprogramowania PAM (101)
 • 4.3. Tworzenie list kontroli dostępu za pomocą oprogramowania PAM (102)
 • 4.4. Sprawdzanie poprawności certyfikatu SSL (104)
 • 4.5. Odkodowywanie certyfikatu SSL (105)
 • 4.6. Instalowanie nowego certyfikatu SSL (106)
 • 4.7. Generowanie żądania podpisania certyfikatu SSL (CSR) (107)
 • 4.8. Tworzenie samopodpisanego certyfikatu SSL (109)
 • 4.9. Tworzenie organu certyfikującego (110)
 • 4.10. Konwertowanie certyfikatów SSL z formatu DER do formatu PEM (113)
 • 4.11. Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem Kerberos (114)
 • 4.12. Dodawanie użytkowników do domeny Kerberos (119)
 • 4.13. Dodawanie hostów do domeny Kerberos (120)
 • 4.14. Korzystanie z uwierzytelniania Kerberos w usłudze SSH (121)
 • 4.15. Korzystanie z uwierzytelniania Kerberos w usłudze Telnet (124)
 • 4.16. Zabezpieczanie usługi IMAP technologią Kerberos (126)
 • 4.17. Uwierzytelnianie użytkowników w systemie z użyciem technologii Kerberos i PAM (127)
Rozdział 5. Mechanizmy autoryzacji (131)
 • 5.0. Wprowadzenie (131)
 • 5.1. Logowanie do powłoki z przywilejami roota (133)
 • 5.2. Uruchamianie programów X z przywilejami roota (134)
 • 5.3. Uruchamianie poleceń jako inny użytkownik przez program sudo (135)
 • 5.4. Jak obejść uwierzytelnianie hasłem w programie sudo (136)
 • 5.5. Wymuszanie uwierzytelniania hasłem w sudo (138)
 • 5.6. Autoryzacja w sudo z uwzględnieniem nazwy hosta (138)
 • 5.7. Przydzielanie przywilejów grupie przez program sudo (140)
 • 5.8. Uruchamianie przez sudo dowolnego programu w katalogu (140)
 • 5.9. Blokowanie argumentów poleceń w sudo (141)
 • 5.10. Współużytkowanie plików z użyciem grup (142)
 • 5.11. Zezwalanie przez sudo na dostęp do współużytkowanego pliku w trybie tylko do odczytu (143)
 • 5.12. Autoryzacja zmian haseł przez sudo (144)
 • 5.13. Uruchamianie-zatrzymywanie demonów przez sudo (145)
 • 5.14. Ograniczenie przywilejów roota za pomocą sudo (145)
 • 5.15. Zabijanie procesów przez sudo (146)
 • 5.16. Wyświetlanie prób wywołania programu sudo (148)
 • 5.17. Zdalny dziennik sudo (148)
 • 5.18. Udostępnianie przywilejów roota przez SSH (149)
 • 5.19. Uruchamianie poleceń roota przez SSH (151)
 • 5.20. Udostępnianie przywilejów roota przez Kerberos su (152)
Rozdział 6. Ochrona wychodzących połączeń sieciowych (155)
 • 6.0 Wprowadzenie (155)
 • 6.1. Logowanie do zdalnego hosta (156)
 • 6.2. Uruchamianie zdalnych programów (157)
 • 6.3. Zdalne kopiowanie plików (158)
 • 6.4. Uwierzytelnianie za pomocą klucza publicznego (OpenSSH) (161)
 • 6.5. Uwierzytelnianie z użyciem klucza publicznego (Klient OpenSSH, serwer SSH2, klucz OpenSSH) (163)
 • 6.6. Uwierzytelnianie z użyciem klucza publicznego (Klient OpenSSH, serwer SSH2, klucz SSH2) (165)
 • 6.7. Uwierzytelnianie z użyciem klucza publicznego (Klient SSH2, serwer OpenSSH) (166)
 • 6.8. Uwierzytelnianie przez mechanizm wiarygodnego hosta (167)
 • 6.9. Uwierzytelnianie bez hasła (interaktywne) (171)
 • 6.10. Uwierzytelnianie w zadaniach cron (173)
 • 6.11. Wyłączanie agenta SSH po wylogowaniu (175)
 • 6.12. Dostosowanie działania klienta SSH do poszczególnych hostów (175)
 • 6.13. Zmiana domyślnych ustawień klienta SSH (176)
 • 6.14. Tunelowanie innej sesji TCP przez SSH (178)
 • 6.15. Panowanie nad hasłami (179)
Rozdział 7. Ochrona plików (181)
 • 7.0. Wprowadzenie (181)
 • 7.1. Stosowanie prawa dostępu do plików (182)
 • 7.2. Zabezpieczanie współużytkowanego katalogu (183)
 • 7.3. Blokowanie wyświetlania zawartości katalogu (184)
 • 7.4. Szyfrowanie plików z użyciem hasła (185)
 • 7.5. Rozszyfrowywanie plików (186)
 • 7.6. Przygotowanie oprogramowania GnuPG do szyfrowania z użyciem klucza publicznego (187)
 • 7.7. Wyświetlanie zawartości zbioru kluczy (189)
 • 7.8. Ustawianie klucza domyślnego (190)
 • 7.9. Udostępnianie kluczy publicznych (191)
 • 7.10. Dodawanie kluczy do zbioru (192)
 • 7.11. Szyfrowanie plików w celu wysłania innym (193)
 • 7.12. Podpisywanie pliku tekstowego (194)
 • 7.13. Podpisywanie i szyfrowanie plików (195)
 • 7.14. Składanie podpisu w oddzielnym pliku (195)
 • 7.15. Sprawdzanie sygnatury (196)
 • 7.16. Zademonstrowanie kluczy publicznych (197)
 • 7.17. Tworzenie kopii zapasowej klucza prywatnego (198)
 • 7.18. Szyfrowanie katalogów (200)
 • 7.19. Dodawanie klucza do serwera kluczy (200)
 • 7.20. Wysyłanie nowych sygnatur na serwer kluczy (201)
 • 7.21. Uzyskiwanie kluczy z serwera kluczy (201)
 • 7.22. Anulowanie klucza (204)
 • 7.23. Zarządzanie zaszyfrowanymi plikami za pomocą programu Emacs (205)
 • 7.24. Zarządzanie zaszyfrowanymi plikami za pomocą programu vim (206)
 • 7.25. Szyfrowanie kopii zapasowych (208)
 • 7.26. Korzystanie z kluczy PGP w programie GnuPG (209)
Rozdział 8. Ochrona poczty elektronicznej (211)
 • 8.0. Wprowadzenie (211)
 • 8.1. Szyfrowanie poczty elektronicznej w Emacsie (212)
 • 8.2. Szyfrowanie poczty elektronicznej w vimie (214)
 • 8.3. Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Pine (214)
 • 8.4. Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Mozilla (216)
 • 8.5. Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie Evolution (217)
 • 8.6. Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie mutt (218)
 • 8.7. Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie elm (219)
 • 8.8. Szyfrowanie poczty elektronicznej w programie MH (220)
 • 8.9. Udostępnianie serwera pocztowego POP/IMAP z obsługą SSL (220)
 • 8.10. Testowanie połączenia pocztowego przez SSL (225)
 • 8.11. Zabezpieczanie transmisji POP/IMAP przez protokół SSL w programie Pine (226)
 • 8.12. Zabezpieczanie transmisji POP/IMAP przez protokół SSL w programie mutt (228)
 • 8.13. Zabezpieczanie transmisji POP/IMAP przez protokół SSL w programie Evolution (229)
 • 8.14. Zabezpieczanie transmisji POP/IMAP przez program stunnel i protokół SSL (230)
 • 8.15. Zabezpieczanie transmisji POP/IMAP za pomocą SSH (231)
 • 8.16. Zabezpieczanie transmisji POP/IMAP za pomocą programów SSH i Pine (233)
 • 8.17. Otrzymywanie poczty elektronicznej bez udostępniania serwera (235)
 • 8.18. Udostępnienie serwera SMTP różnym klientom (237)
Rozdział 9. Testowanie i kontrolowanie (241)
 • 9.0. Wprowadzenie (241)
 • 9.1. Testowanie haseł kont (program John the Ripper) (242)
 • 9.2. Testowanie haseł kont (CrackLib) (244)
 • 9.3. Wyszukiwanie kont bez haseł (246)
 • 9.4. Wyszukiwanie kont superużytkowników (246)
 • 9.5. Sprawdzanie podejrzanych zachowań dotyczących kont (247)
 • 9.6. Sprawdzanie podejrzanych zachowań dotyczących kont w wielu systemach (249)
 • 9.7. Testowanie ścieżki wyszukiwania (251)
 • 9.8. Efektywne przeszukiwanie systemów plików (253)
 • 9.9. Wyszukiwanie programów z bitami setuid lub setgid (256)
 • 9.10. Zabezpieczanie specjalnych plików urządzeń (258)
 • 9.11. Poszukiwanie plików pozwalających na zapis (259)
 • 9.12. Poszukiwanie rootkitów (261)
 • 9.13. Poszukiwanie otwartych portów (262)
 • 9.14. Badanie aktywności sieci w komputerze lokalnym (268)
 • 9.15. Śledzenie procesów (274)
 • 9.16. Obserwacja ruchu sieciowego (276)
 • 9.17. Obserwacja ruchu sieciowego (z interfejsem graficznym) (282)
 • 9.18. Wyszukiwanie łańcuchów w ruchu sieciowym (284)
 • 9.19. Wykrywanie niezabezpieczonych protokołów sieciowych (287)
 • 9.20. Rozpoczęcie pracy z programem Snort (293)
 • 9.21. Podsłuchiwanie pakietów programem Snort (294)
 • 9.22. Wykrywanie włamań programem Snort (295)
 • 9.23. Rozkodowywanie komunikatów alarmowych programu Snort (298)
 • 9.24. Rejestrowanie z użyciem programu Snort (300)
 • 9.25. Dzielenie dzienników programu Snort na różne pliki (301)
 • 9.26. Uaktualnianie i dostrajanie reguł programu Snort (302)
 • 9.27. Przekierowanie komunikatów systemowych do dzienników (syslog) (304)
 • 9.28. Testowanie konfiguracji syslog (308)
 • 9.29. Rejestrowanie zdalne (309)
 • 9.30. Rotacja plików dziennika (310)
 • 9.31. Wysyłanie komunikatów do systemu rejestrującego (311)
 • 9.32. Zapisywanie komunikatów w dziennikach ze skryptów powłoki (313)
 • 9.33. Zapisywanie komunikatów w dziennikach z programów w Perlu (315)
 • 9.34. Zapisywanie komunikatów w dziennikach z programów w C (316)
 • 9.35. Łączenie plików dziennika (317)
 • 9.36. Tworzenie raportów z dzienników: program logwatch (319)
 • 9.37. Definiowanie filtra logwatch (320)
 • 9.38. Nadzorowanie wszystkich wykonywanych poleceń (322)
 • 9.39. Wyświetlanie wszystkich wykonywanych poleceń (324)
 • 9.40. Przetwarzanie dziennika z księgowania procesów (326)
 • 9.41. Odtwarzanie po włamaniu (328)
 • 9.42. Zgłaszanie faktu włamania (329)
Skorowidz (333)
Najczęściej kupowane razem:
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Cena: 59,00 zł
Cena: 39,90 zł
ABC systemu Windows 10 PL
Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
Cena: 39,90 zł
Cena: 34,90 zł
6
(0)
5
(5)
4
(1)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 6

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 5 

Naprawdę dobra książka. Jak na te 300 stron gość przedstawił maks. konkretów, zero ściem i lania wody. Wręcz niebywale.
  Ocena : 5 

W dostępny sposób wyjaśniony temat bezpieczeństwa. Nawet opisano sposób programowania z użycie PAM ! Co prawda w Internecie jest dużo na ten temat, jednak zebranie, a przede wszystkim wydrukowanie na mojej atramentówce w sumie przewyższyło by cenę książki :)
Polecam
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka, treściwe receptury od razu do zastosowania co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu na googlach, no i nawet można je stosować nie siedząc w ogóle w temacie, chociaż potem ciekawość i tak każe nadrabiać braki. A to z kolei ułatwiają adresy www w każdej recepturze i odsyłacze do mana. Brakuje mi trochę przykładów na iptables, ale OTOH komu by się chciało przepisywać całe firewalle, i tak pełno tego w sieci. Polecam książkę początkującym jako punkt zaczepienia do rozpoczęcia nauki o linuksie i bezpieczeństwie i średnio zaawansowanym jako streszczenie i wykaz rzeczy, których mają dopilnować przy stawianiu czystego systemu (albo uszczelnianiu ustniejacego jeśli jeszcze jest co uszczelniać ;]) do rozdziału 9.36 dodałbym adnotacje: http://www.derkeiler.com/Mailing-Lists/securityfocus/bugtraq/2005-01/0295.html
  Ocena : 5 

Kolejna udana pozycja z tej serii książek. Konkretna wiedza, bez nieprzydatnego balastu. Pozwala na uporządkowanie wiedzy i bezbolesne zrozumienie poszczególnych tematów - wystarczające do późniejszego samodzielnego zgłębiania poruszonych problemów. Jedyne czego mogę się 'doczepić' to pewne błędy w treści niektórych receptur. Chyba zabrakło trochę wiedzy osobom dokonującym kontroli podczas przygotowania książki do wydania. Ale myślę, że każdy uważny czytelnik je samodzielnie wyłowi i odpowiednio skoryguje. Szczerze polecam tą pozycję i czekam na kolejne tłumaczenia książek wydawnictwa O'Reilly - szczególnie te poświęcone Linuksowi.
  Ocena : 5 

Książka dokładnie przedstawia kwestie zabezpieczenia swojego systemu bez zawiłych opisów. Może nie dla początkujących w temacie, ale warto wydać pieniądze na jej kupno.
  Ocena : 4 

Całkiem niezła książka z kilkoma gotowymi rozwiązaniami - tak do poczytania na 2 godzinki.