Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Język C dla mikrokontrolerów AVR...

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Autor: 

Ocena:
   5/6  Opinie  (68)
Stron: 568 Stron (w wersji papierowej): 568
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Helion
Wydawca: Helion
Cena:
89,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 17,80 zł
71,20 zł 89,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
89,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
71,20 zł
89,00 zł

Sprawdź drugie i rozszerzone wydanie książki  >>Przedstawiamy przebojowy duet — język C i mikrokontroler AVR!

 • Poznaj budowę i podstawy programowania mikrokontrolerów
 • Dowiedz się, jak do swoich celów wykorzystać język C
 • Naucz się rozwiązywać rzeczywiste problemy i tworzyć praktyczne rozwiązania

Mikrokontrolery AVR firmy Atmel stanowią dynamicznie rozwijającą się rodzinę układów. Dzięki niskiej cenie, dużym możliwościom i dostępności darmowych narzędzi od lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród hobbystów i osób profesjonalnie zajmujących się programowaniem mikrokontrolerów.

Pewnym utrudnieniem dla polskich użytkowników AVR jest brak literatury na temat wykorzystania do ich programowania języków wysokiego poziomu, takich jak C. Niniejsza książka jest próbą wypełnienia tej luki. W sposób syntetyczny pokazuje różnice pomiędzy programowaniem w języku C komputerów klasy PC i mikrokontrolerów. Omawia programowanie peryferii dostępnych w mikrokontrolerach AVR w języku C, bibliotekę standardową oraz jej rozszerzenia znane jako AVR-libc. Dzięki temu nawet osoby w niewielkim stopniu znające podstawy języka C będą mogły bez problemów "przesiąść się" na programowanie mikrokontrolerów AVR. Z drugiej strony książka opisuje zaawansowane techniki programowania, związane z obsługą bootloadera, zabezpieczaniem i szyfrowaniem kodu aplikacji oraz realizacją najpowszechniej stosowanych protokołów wymiany danych pomiędzy urządzeniami opartymi na mikrokontrolerach i komputerami PC. Porusza także tematy związane ze specyfiką pisania aplikacji na mikrokontrolery oraz wyszukiwaniem i usuwaniem błędów.

Podstawy programowania mikrokontrolerów AVR

 • Warsztat pracy programisty AVR
 • Wprowadzenie do języka C na AVR
 • Budowa programu i jego części składowe
 • Korzystanie z zasobów sprzętowych mikrokontrolera
 • Używanie rejestrów i różnych rodzajów pamięci
 • Zastosowania przetwornika ADC
 • Obsługa wyświetlaczy LCD
 • Korzystanie z interfejsów
 • Zapewnianie bezpieczeństwa kodu

Programowanie mikrokontrolerów jeszcze nigdy nie było tak proste!

Wstęp (11)

 • Kody przykładów (12)
 • Schematy (12)
 • Wymagane części (12)
Rozdział 1. Instalacja środowiska i potrzebnych narzędzi (15)

 • Instalacja WinAVR (16)
 • Instalacja AVR Studio (17)
 • Systemy GNU/Linux (18)
 • AVR Studio (19)
  • Pierwsza aplikacja (21)
  • Dodawanie plików do projektu (25)
 • Programy narzędziowe (27)
  • Linker (27)
  • Program avr-size (31)
  • Program avr-nm (32)
  • Program avr-objcopy (33)
  • Program make (36)
  • Pliki wynikowe (43)
 • Biblioteki (46)
  • Projekt biblioteki (47)
  • Tworzenie biblioteki (48)
  • Dołączanie biblioteki do programu (49)
  • Funkcje "przestarzałe" (50)
  • Nadpisywanie funkcji bibliotecznych (50)
  • Usuwanie niepotrzebnych funkcji i danych (51)
Rozdział 2. Programowanie mikrokontrolera (53)

 • Podłączenie - uwagi ogólne (53)
  • Problemy (55)
 • Programatory ISP (55)
  • Budowa programatora (56)
  • Programator USBASP (59)
  • Kilka procesorów w jednym układzie (59)
 • Programatory JTAG (60)
  • Programator JTAGICE (61)
  • Programator JTAGICE mkII (62)
  • Kilka procesorów w jednym układzie (62)
  • AVR Dragon (63)
 • Programatory HW i równoległe (63)
 • Tryb TPI (64)
 • Programowanie procesora w AVR Studio (64)
 • Programowanie przy pomocy narzędzi dostarczonych przez firmę Atmel (65)
 • Program AVRDUDE (67)
 • Program PonyProg (70)
 • Fusebity i lockbity w AVR-libc (70)
  • Lockbity (71)
  • Fusebity (71)
 • Sygnatura (74)
 • Lockbity w AVR-libc (74)
 • Fusebity w AVR-libc (75)
Rozdział 3. Podstawy języka C na AVR (77)

 • Arytmetyka (77)
  • Proste typy danych (77)
  • Arytmetyka stałopozycyjna (81)
  • Arytmetyka zmiennopozycyjna (87)
 • Operacje bitowe (95)
  • Reprezentacja binarna liczb (95)
  • Operacja iloczynu bitowego (96)
  • Operacja sumy bitowej (97)
  • Operacja sumy wyłączającej (98)
  • Operacja negacji bitowej (99)
  • Operacje przesunięć bitowych (100)
 • Zasięg zmiennych (100)
  • Zmienne globalne (101)
  • Zmienne lokalne (102)
  • Modyfikator const (103)
  • Wskaźniki (104)
  • Tablice (109)
 • Funkcje (112)
  • Przekazywanie parametrów przez wartość i referencję (114)
  • Wywołanie funkcji (114)
  • Rekurencyjne wywołania funkcji (115)
 • Słowa kluczowe (116)
  • Operatory (116)
  • Instrukcje sterujące (120)
 • Preprocesor (123)
  • Dyrektywa #include (124)
  • Dyrektywy kompilacji warunkowej (124)
  • Dyrektywa #define (126)
 • Pliki nagłówkowe i źródłowe (127)
  • Definicja a deklaracja (128)
  • Słowo kluczowe static (129)
  • Słowo kluczowe extern (130)
  • Dyrektywa inline (132)
  • Modyfikator register (136)
Rozdział 4. Sekcje programu (141)

 • Sekcje danych (142)
  • Sekcja .text (142)
  • Sekcja .data (142)
  • Sekcja .bss (143)
  • Sekcja .eeprom (143)
 • Sekcje zawierające kod programu (144)
  • Podsekcje .init[0-9] (144)
  • Podsekcje .fini[0-9] (145)
 • Sekcje specjalne (146)
 • Sekcje tworzone przez programistę (146)
 • Umieszczanie sekcji pod wskazanym adresem (147)
Rozdział 5. Kontrola rdzenia i zarządzanie poborem energii (149)

 • Źródła sygnału RESET (149)
  • Power-on Reset (150)
  • Zewnętrzny sygnał RESET (151)
  • Brown-out Detector (151)
  • Układ Watchdog (152)
 • Zarządzanie poborem energii (156)
  • Usypianie procesora (157)
  • Wyłączanie układu BOD (157)
  • Wyłączanie podsystemów procesora (158)
  • Preskaler zegara (159)
  • Inne sposoby minimalizowania poboru energii (160)
Rozdział 6. Dynamiczna alokacja pamięci (163)

 • Alokacja pamięci w bibliotece AVR-libc (164)
  • Funkcja malloc (166)
  • Funkcja calloc (166)
  • Funkcja realloc (166)
  • Funkcja free (168)
 • Wycieki pamięci i błędne użycie pamięci alokowanej dynamicznie (169)
 • Jak działa alokator (171)
 • Wykrywanie kolizji sterty i stosu (172)
  • Metoda I - własne funkcje alokujące pamięć (173)
  • Metoda II - sprawdzanie ilości dostępnej pamięci (173)
  • Metoda III - marker (173)
  • Metoda IV - wzór w pamięci (173)
  • Metoda V - wykorzystanie interfejsu JTAG (176)
Rozdział 7. Wbudowana pamięć EEPROM (177)

 • Zapobieganie uszkodzeniu zawartości pamięci EEPROM (178)
 • Kontrola odczytu i zapisu do pamięci EEPROM (179)
  • Odczyt zawartości komórki pamięci (180)
  • Zapis do komórki pamięci (180)
 • Dostęp do EEPROM z poziomu AVR-libc (181)
  • Deklaracje danych w pamięci EEPROM (182)
  • Funkcje realizujące dostęp do pamięci EEPROM (183)
  • Inne funkcje operujące na EEPROM (185)
 • Techniki wear leveling (186)
Rozdział 8. Dostęp do pamięci FLASH (189)

 • Typy danych związane z pamięcią FLASH (190)
 • Odczyt danych z pamięci FLASH (191)
 • Dostęp do pamięci FLASH ᡸ kB (192)
Rozdział 9. Interfejs XMEM (193)

 • Wykorzystanie zewnętrznej pamięci SRAM w programie (197)
  • Konfiguracja I - w pamięci zewnętrznej jest tylko sekcja specjalna (198)
  • Konfiguracja II - wszystkie sekcje w pamięci zewnętrznej, stos w pamięci wewnętrznej (199)
  • Konfiguracja III - w pamięci zewnętrznej umieszczona jest tylko sterta (201)
  • Konfiguracja IV - w pamięci zewnętrznej sterta i segment zdefiniowany przez programistę (202)
  • Konfiguracja V - w pamięci zewnętrznej znajduje się stos (208)
  • Pamięć ROM jako pamięć zewnętrzna (208)
Rozdział 10. Dostęp do 16-bitowych rejestrów IO (211)

 • Dostęp do 16-bitowego rejestru ADC (211)
 • Dostęp do 16-bitowych rejestrów timerów (213)
Rozdział 11. Opóźnienia (217)

Rozdział 12. Dostęp do portów IO procesora (221)

 • Konfiguracja pinu IO (221)
 • Manipulacje stanem pinów IO (225)
  • Zmiana stanu portu na przeciwny (225)
  • Ustawianie linii IO (226)
  • Zerowanie linii IO (226)
  • Makrodefinicja _BV() (227)
  • Użycie pól bitowych (227)
 • Synchronizator (228)
 • Przykłady praktyczne (230)
  • Sterowanie wyświetlaczem 7-segmentowym (230)
  • Podłączenie przycisków (232)
  • Enkoder obrotowy (237)
  • Klawiatura matrycowa (242)
Rozdział 13. Rejestry IO ogólnego przeznaczenia (245)

 • Wykorzystanie innych rejestrów jako GPIOR (246)
Rozdział 14. Przerwania (249)

 • Obsługa przerwań (251)
  • sei()/cli() (254)
  • Atrybut naked i obsługa przerwań w asemblerze (254)
  • Modyfikator volatile (257)
  • Atomowość dostępu do danych (263)
  • Funkcje reentrant (266)
 • Przykłady praktyczne (268)
  • Wyświetlanie multipleksowane (268)
  • Wyświetlanie multipleksowane z regulacją jasności wyświetlacza (272)
  • Obsługa przycisków (276)
  • Obsługa enkodera (279)
  • Klawiatura matrycowa (280)
Rozdział 15. Przetwornik analogowo-cyfrowy (283)

 • Wybór napięcia referencyjnego (284)
 • Multiplekser (285)
 • Przetwornik ADC (285)
  • Tryb pojedynczej konwersji (286)
  • Tryb ciągłej konwersji (287)
 • Wejścia pojedyncze i różnicowe (287)
 • Wynik (288)
 • Wyzwalacze (288)
 • Blokowanie wejść cyfrowych (289)
 • Przerwania ADC (289)
 • Precyzyjne pomiary przy pomocy ADC (290)
 • Nadpróbkowanie (291)
  • Uśrednianie (292)
  • Decymacja i interpolacja (292)
 • Przykłady (292)
  • Termometr analogowy LM35 (293)
  • Klawisze (295)
Rozdział 16. Komparator analogowy (301)

 • Funkcje dodatkowe (302)
  • Blokowanie pinów (302)
  • Wyzwalanie zdarzeń timera (302)
  • Wybór wejścia komparatora (302)
  • Wyzwalanie przetwornika ADC (303)
Rozdział 17. Timery (305)

 • Sygnał taktujący (306)
  • Wewnętrzny sygnał taktujący (306)
  • Zewnętrzny sygnał taktujący (308)
 • Licznik (308)
 • Układ porównywania danych (309)
  • Wpływ na piny IO (309)
 • Moduł przechwytywania zdarzeń zewnętrznych (310)
  • Eliminacja szumów (311)
  • Komparator jako wyzwalacz zdarzenia ICP (311)
 • Tryby pracy timera (312)
  • Tryb prosty (312)
  • Tryb CTC (315)
  • Tryby PWM (316)
  • Układ ochronny (321)
  • Modulator sygnału wyjściowego (322)
 • Miernik częstotliwości i wypełnienia (323)
 • Realizacja RTC przy pomocy timera (326)
  • Realizacja sprzętowa (327)
  • Realizacja programowa (328)
Rozdział 18. Obsługa wyświetlaczy LCD (331)

 • Obsługa wyświetlaczy alfanumerycznych (332)
  • Funkcje biblioteczne (337)
  • Definiowanie własnych znaków (342)
  • Przykład - menu (345)
 • Obsługa wyświetlaczy graficznych (354)
Rozdział 19. Interfejs USART (367)

 • Interfejsy szeregowe (367)
 • Interfejs USART (368)
  • Interfejs USART mikrokontrolera AVR (371)
 • Przykłady (375)
  • Połączenie mikrokontroler - komputer PC (375)
  • RS485 (383)
Rozdział 20. Interfejs SPI (391)

 • Inicjalizacja interfejsu (394)
  • Ustawienie pinów IO (395)
  • Zegar taktujący (396)
  • Procesor w trybie Master SPI (396)
  • Procesor w trybie slave SPI (397)
 • Przykłady (397)
  • Połączenie AVR-AVR (397)
  • Połączenie AVR - rejestr szeregowy (403)
 • Interfejs USART w trybie SPI (408)
  • Taktowanie magistrali SPI (409)
  • Tryb pracy SPI (409)
  • Format ramki danych (409)
  • Konfiguracja interfejsu (410)
Rozdział 21. Interfejs TWI (413)

 • Tryb multimaster (416)
 • Inicjalizacja interfejsu (417)
 • Procesor w trybie I2C master (417)
  • Bity START i STOP (417)
  • Podstawowe funkcje do współpracy z I2C (418)
  • Współpraca z zewnętrzną pamięcią EEPROM (422)
  • Współpraca z zewnętrzną pamięcią FRAM (427)
  • Umieszczanie zmiennych w zewnętrznej pamięci EEPROM (427)
  • Współpraca z zegarem RTC (431)
  • Obsługa ekspandera IO PCF8574 (436)
 • Procesor w trybie I2C slave (437)
  • Przykład (440)
Rozdział 22. Interfejs USI (447)

 • 4-bitowy licznik i zegar (447)
 • Przerwania USI (448)
 • Zmiana pozycji pinów (449)
 • Wykorzystanie interfejsu USI w trybie SPI (449)
  • Tryb SPI master (451)
  • Tryb SPI slave (452)
Rozdział 23. Interfejs USB (453)

 • Zasilanie (454)
 • Sygnały danych (455)
 • VID i PID (456)
 • Interfejs USB realizowany przy pomocy konwertera (458)
 • Interfejs USB realizowany programowo (459)
  • Połączenie elektryczne (460)
  • Dostęp na PC (460)
  • Programowy interfejs USB na AVR (461)
 • Sprzętowy interfejs USB (464)
Rozdział 24. Interfejs 1-wire (465)

 • Realizacja master 1-wire na AVR (469)
  • Realizacja master 1-wire przy pomocy pinów IO (469)
  • Realizacja master 1-wire przy pomocy interfejsu USART (472)
  • Wysokopoziomowe funkcje obsługi 1-wire (477)
 • Termometr cyfrowy DS1820 (480)
Rozdział 25. Bootloader (483)

 • Pamięć NRWW i RWW (483)
 • Bity konfiguracyjne bootloadera (485)
  • Konfiguracja lockbitów z poziomu aplikacji (486)
 • Programowanie pamięci FLASH (487)
 • Wykorzystanie przerwań w kodzie bootloadera (489)
  • Usuwanie tablicy wektorów przerwań (490)
  • Skrócenie tablicy wektorów przerwań (491)
 • Start bootloadera (496)
  • Wykorzystanie dodatkowego przycisku/zworki (496)
  • Wykorzystanie markerów w pamięci EEPROM (497)
  • Oczekiwanie na specjalny znak w wybranym kanale komunikacji (498)
  • Start aplikacji (499)
 • Współdzielenie kodu aplikacji i bootloadera (499)
  • Wywoływanie funkcji bootloadera w procesorach ATMega256x (501)
  • Wywoływanie funkcji obsługi przerwań zawartych w kodzie bootloadera (505)
  • Współdzielenie zmiennych pomiędzy aplikacją a bootloaderem (505)
 • Mikrokontrolery AVR z wbudowanym bootloaderem (507)
Rozdział 26. Kontrola integralności programu (509)

 • Suma kontrolna (509)
 • CRC (511)
 • Automatyczne generowanie CRC (514)
Rozdział 27. Bezpieczeństwo kodu (517)

 • Metody łamania zabezpieczeń (517)
 • Bezpieczne uaktualnianie aplikacji (518)
 • Nota AVR231 - AES Bootloader (519)
  • Ustawienie bitów konfiguracyjnych (524)
  • Przygotowanie aplikacji (526)
  • Wczytywanie uaktualnienia (527)
Rozdział 28. Łączenie kodu w C i asemblerze (529)

 • Słowo kluczowe asm (530)
  • Typy operandów (531)
  • Dostęp do portów IO (533)
  • Dostęp do danych wielobajtowych (533)
  • Dostęp do wskaźników (534)
  • Lista modyfikowanych rejestrów (535)
  • Wielokrotne użycie wstawki asemblerowej (535)
 • Pliki .S (536)
  • Wykorzystanie rejestrów w asemblerze (537)
  • Przykłady (541)
Rozdział 29. Optymalizacja i debugowanie programu (543)

 • Optymalizacja programu (543)
  • Opcje kompilatora związane z optymalizacją (545)
  • Atrybuty optymalizacji (548)
 • Debugowanie programu (551)
  • Rozpoczęcie sesji debugera (553)
  • Zaawansowane sterowanie przebiegiem wykonywanej aplikacji (556)
Skorowidz (559)

Najczęściej kupowane razem ebooki:
Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji plus AVR. Układy peryferyjne plus Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji. Wydanie II
Cena zestawu: 243,95 zł 287,00 zł
Oszczędzasz: 43,05 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
6
(24)
5
(23)
4
(12)
3
(7)
2
(1)
1
(1)

Liczba ocen: 68

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Doskonała książka do nauki programowania AVR. Żaden internetowy kurs tego nie zastąpi. Przede wszystkim jest w niej kompletnie wszystko, co o AVR należy wiedzieć. Jeśli ktoś chce rozpocząć zabawę w mikrokontrolerami to jest to pozycja obowiązkowa. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne książki na ten temat
  Ocena : 6 

Świetna książka bijąca na głowę książkę niebieską konkurencji a zdecydowanie tą śmieszną wersję za 126zł konkurencji (gdzie autor wyraźnie powiela sample opracowane przez Chińczyków i przypisuje sobie autorstwo - baaa, chełpi się tym na lewo i prawo na elektrodzie, a z książki na książkę odkłada skończenie opisu różnych istotnych kwestii - czekajcie a w 4-tym albo 5-tym wydaniu dokończę). POLECAM WSZYSTKIM KTÓRZY SZUKAJĄ WIEDZY A NIE DAJĄ SIĘ OGŁUPIAĆ KRAMARCZENIEM INFORMACJI.
  Ocena : 6 

Kupiłem tę książkę ponad dwa lata temu. Przez ten czas nic nie straciła na swojej aktualności. Opisy przedstawione przez autora są bardzo profesjonalne, ukazując gruntowną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Gorąco polecam tę książkę wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej o AVRach niż tylko korzystać z gotowych bibliotek Arduino. W książce podanych jest wiele przykładów. Nie wiem jednak gdzie można je znaleźć na internecie, aby nie wpisywać kodu ręcznie.
  Ocena : 6 

To prawda, że ci najbardziej początkujący mogą się pogubić, ponieważ książka napisana przez fachowca i czasami tok myślenia autora może okazać się abstrakcją dla tej grupy. Jednak mając już jakieś podstawy można potraktować książki T.Francuza jak trylogię, albo 3 tomową encyklopedię - pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników AVR. Konkurencja (ta od blubuków i grinbuków) wypada blado zarówno w treści jak i podejściu do czytelnika. Dlatego, że jest natawiona wyłącznie na zysk - swoje programatory, książki oparte o drogie zestawy edukacyjne, poszerzone kody dostępne wyłącznie z książką, albo odpłatnie. Do tego jeszcze połowa książki to jakieś prywatne wywody, nie wiem, facet bawi się w psychologa z kompleksami. U Tomasza tego wszystkiego nie doświadczymy, a niskim kosztem zdobędziemy kawał wiedzy.
  Ocena : 6 

Książka bardzo fajnie wprowadza w świat mikrokontrolerów AVR. Dużo przykładów z gotowym kodem.
  Ocena : 6 

Dobrze napisana
  Ocena : 6 

To jest książka, która w bardzo szerokim zakresie omawia mikrokontrolery AVR i aktualnie żadna inna nie może się z nią równać. Jeżeli ktoś oczekuje książki na poziomie przedszkolaka z bezsensownymi dłużyznami, to powinien zakupić te z konkurencyjnych wydawnictw. Tomasz Francuz napisał książkę tak, jak powinna być napisana dla licealistów i studentów. Nie ma w niej zbędnych słowotoków i wynurzeń prywatnych autorów. I co najważniejsze, nie jest to książka przypisana do jakiegoś gotowego zestawu, jak to promują inne wydawnictwa. Tutaj naprawdę tanio i szybko można się nauczyć używać mikrokontrolerów AVR. Dzięki autorze!
  Ocena : 6 

Świetna pozycja, pozwala dogłębnie poznać AVR-y. Autor nie pokazuje tylko co programista powinien zrobić, ale tłumaczy również jak zachowuje się mikrokontroler wewnątrz. Autor jest dostępny na forach internetowych, a na portalu http://mikrokontrolery.blogspot.com znajdują się jego liczne artykuły (za darmo), które uzupełniają pozycję. Polecam wszystkim, którzy chcą poważnie podejść do programowania mikrokontrolerów!
  Ocena : 6 

Prosto i przejrzyście. Super!
  Ocena : 6 

Bardzo ciekawy i bardzo dobrze sprawdza się na uczelni.
  Ocena : 6 

Nie wiem jak by wyglądała moja przyszłość, gdyby nie ta książka. Autor to geniusz a nie człowiek.
  Ocena : 6 

Nie rozumiem głosów krytykujących autora za brak umiejętności przekazywania wiedzy. Rzeczywiście książka nie jest dla zupełnie początkujących, co zresztą sam autor zaznacza: "Należy pamiętać, że książka ta nie ma na celu nauki programowania w języku C (...) Jej celem jest pokazanie, jak w możliwie najefektywniejszy sposób pisać programy w języku C na mikrokontrolery". Dlatego ja, równolegle z tą pozycją studiuję książkę Stephena Praty. Zdania tworzone przez T. Francuza, nawet te najbardziej rozbudowane, wielokrotnie złożone, czyta się bardzo naturalnie. A, co najważniejsze, niemal każde zdanie niesie jakąś istotną informację. Czytając choćby wstęp, nie odnosi się wrażenia, że autor pisze po to, żeby "było grubiej". Pozwolę sobie tutaj na porównanie z przywołaną przez poprzednika, Rafała Informatyka, książką wydawnictwa Atnel. Miałem obie ich pozycje - niebieską i zieloną. I jeżeli szanowny Rafał pisze o książce T. Francuza: "ponieważ tak chaotycznie napisanej książki jeszcze nie czytałem", "Czytanie tej książki to istna męka, przypomina mi to szkolne podręczniki do programowania", to niech ponownie rozważy swoją myśl "wygląda na to że muszę kupić niebieską książke od ATNELa". A może lepiej niech sobie kupi, choćby ze względu na wspieranie polskich firm, przeczyta i porówna, ale radzę pozostawić na półce Francuza - nie odsprzedawać;)
  Ocena : 6 

Rewelacyjna pozycja, każda osoba która chce rozpocząć przygodę z mikrokontrolerami AVR. Po przeczytaniu jej można zrobić wszystko! Polecam.
  Ocena : 6 

Jestem początkujący w mikrokontrolerach. Kupiłem książkę i to jest to czego szukałem. Dziękuję Panie Tomaszu!
  Ocena : 6 

Świetna książka, szczególnie dla osób mających pierwsze kroki już za sobą i chcących poszerzyć wiedzę. Dużo rzeczy, które trudno znaleźć w necie.
  Ocena : 6 

Bardzo polecam, choć czasem trzeba niektóre fragmenty analizować wielokrotnie.
  Ocena : 6 

Na razie najlepsza na rynku książka dot Avr :). Ta niebieska konkurencyjna się chowa. No i nikt nie faworyzuje jednego zestawu, i super pro progsów "własnego" autorstwa ułatwiających pracę. Dużo teorii, dobrze zmieszanej z praktyką. Niektóre rzeczy ciężko znaleźć wprost w internecie, o niektórych nie śniłem ;). A tu na tacy. Okładka i papier też super, to nie pismo ze zdjęciami fotograficznymi że papier ślizgi musi być. Warto było wydać pieniądze, gdybym miał polegać na tej konkurencyjnej, to bym siedział i płakał że nic nie idzie. Panie Tomku, jak stworzy Pan kolejną książkę, i będzie jeszcze lepsza od tej - to kupię bez najmniejszego zawahania.
  Ocena : 6 

Świetna książka zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z mikrokontrolerami, jak i dla osób, które posiadają większe doświadczenie w tej dziedzinie.
  Ocena : 6 

Jest to naprawdę mała encyklopedia jeśli chodzi o programowanie mikrokontrolerów AVR w C. Oprócz samego języka omówione zostały narzędzia, chyba wszystkie peryferia występujące w opisywanej rodzinie procesorów oraz sposoby na współpracę z innymi urządzeniami przy okazji wyjaśniając drobne niuanse i problemy na jakie można się natknąć. Książka naprawdę warta swojej ceny. Jedyna minus za sposób wydania. Ten tytuł zdecydowanie zasłużył na lepszą oprawę. Prawie 600 stron trzeba brutalnie rozginać obiema rękami, a o położeniu książki otwartej na biurku można po prostu zapomnieć.
  Ocena : 6 

Merytorycznie, bardzo dobra książka, polecam początkującym i zaawansowanym programistom. Wydanie kiepskie. Za tą cenę to chyba brak szacunku do klienta. Autorowi w razie pomysłu na 2 wydanie polecam poszukać innego wydawcy. Marka już jest więc... Pozdrawiam
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Moim zdaniem ta książka to rewelacja. Wszystko opisane ze szczegółami. Ja kupiłem tą książkę, aby poznać język C, a w praktyce okazało się, że książka zawiera bardzo dużo informacji, które ułatwiły mi programowanie w asemblerze. Niuanse, które są zwykle pomijane w innych książkach tutaj są dokładnie omówione co umożliwia uniknięcie wielu pułapek podczas programowania. Np dotyczy to opisu fusebitów, sposobów konfiguracji oprogramowania czy też różnic pomiędzy mikrokontrolerami. Książka nie nadaje się dla osób, które nie znają podstaw języka C tak jak ja ale za szczegółowość i przystępny sposób opisów polecam ją wszystkim maniakom AVRów.
  Ocena : 6 

Fantastyczna pozycja. Czekam na kolejny tom czyli, "Język C w zastosowaniach AVR XMEGA" Moim skromnym zdaniem przyszłość będzie należała do procesorów DSP i takich mikrokontrolerów jak XMEGA.
  Ocena : 6 

Zdecydowanie polecam. Z tej książki dowiedziałem się o wielu rzeczach o których nigdzie nie piszą w polskojęzycznych wydaniach. Czekam na kolejne książki tego autora.
  Ocena : 5 

Książka w miarę prosta i zrozumiała. Język zrozumiały dla czytelnika więc +++ dla autora. Wydanie straszne - po połowie książka się rozkleja, papier słabej jakości!
  Ocena : 5 

Bardzo fajna książka, jednak nie jestem przekonany czy jest to na pewno książka dla początkujących. Zawiera bardzo dużo teorii która jest ważna i przydatna, jednak nie koniecznie potrzebna osobie która uczy się podłączyć i zaświecić diodę. Moim zdaniem jest to super książka jeśli ma się już jakieś pojęcie na temat AVR, można dzięki temu poznać je od wewnątrz. Mi osobiście źle się czyta elementy gdzie są kody źródłowe programów (można by im trochę więcej uwagi poświęcić) Ogólnie bardzo polecam książkę, jeśli ktoś już nie jest "zielony" w temacie.
  Ocena : 5 

Zdecydowanie nie jest to pozycja dla "zielonych", choć tytuł może wprowadzać w błąd. Niemniej jednak zawiera wiele cennych informacji, których próżno doszukiwać się w kursach internetowych (od których polecam zaczynać). Należy jeszcze dodać ubogość komentarzy do kodu oraz pominięcie niektórych kwestii. Wystarczy tych negatywnych opinii. Książka zawiera wiele ciekawych projektów, wszystkie przykłady są tak skonstruowana, aby czytelnik bez większych wysiłków mógł stworzyć sobie małe stanowisko pracy, przy niedużym budżecie. Jednym słowem zawiera wszystko co potrzebne raczkującym w dziedzinie mikrokontrolerów rodziny 8-bit AVR, oczywiście znających podstawy samego języka C oraz orientujących się w architekturze i zasadzie działania innych procesorów. Dla mnie "piąteczka"
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka. W porównaniu z konkurencyjnymi pozycjami wiedza przekazana bardzo gruntownie, a przy tym zagadnienia omówione przystępnie.
  Ocena : 5 

Polecam książkę wszystkim którzy chcą się nauczyć programowania AVR w języku c :)
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobrze wprowadza w środowisko AVR'ów oraz C++, nie ma problemów z korzystaniem z innych środowisk programistycznych niż zalecane przez autora. Język przystępny, jeśli zrozumiemy materiał, który się tu znajduje, faktycznie można się już z mikrokontrolerami pobawić. Polecam początkującym, jak i osobom, które już co nieco pisały.
  Ocena : 5 

Jako osoba z pewnym doświadczeniem w programowaniu mikrokontrolerów AVR w Basicu, ale zerowym doświadczeniem w programowaniu w C oceniam tę książkę bardzo wysoko. Uważam, że jest naprawdę świetna. Natomiast mam wielkie zastrzeżenia do kiepskiej jakości papieru i miękkiej okładki. Niestety korzystanie z tej książki nie sprawia przyjemności. Za te pieniądze można oczekiwać dużo więcej.
  Ocena : 5 

Polecam. Ciekawie napisana książka (jak każda pozycja tego autora). Każdy znajdzie w niej coś ciekawgo, zarówno początkujący jak i profesjonalista.
  Ocena : 5 

Świetna książka. Jedynym minusem jest klejony grzbiet, który sprawia że jest bardzo sztywna.
  Ocena : 5 

Merytorycznie książka bardzo dobra. Problemem jest jedynie słaby papier, na którym książka została wydana oraz marnej jakości obrazki, niektóre bardzo nieczytelne, co mocno pogarsza odbiór książki.
  Ocena : 5 

AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji", "AVR. Praktyczne projekty" oraz "AVR. Układy peryferyjne" uważam za absolutne "musisz to mieć" dla tych, którzy chcą się bawić się układami AVR.
  Ocena : 5 

Niestety tej pozycji do poziomu wybitnej trochę brakuje, przez masę niedopatrzeń zespołu wydawniczego. Poziom przedstawianej wiedzy jest na bardzo dobrym poziomie, autor zrezygnował z przykładów migania diody LED i od razu wprowadza w zagadnienia bardziej przydatne, a nie dużo bardziej zaawansowane. Książka omawia wiele zagadnień dotyczących układów AVR, dowiadujemy się czegoś na temat praktycznie każdego podzespołu występującego w AVRach. Autor nie odsyła na każdym kroku do noty katalogowej, co bardzo cieszy. Prezentowane przykłady nie są trudne, jednakże kod bywa czasem niejasny w zrozumieniu. Pociesza fakt, że autor wskazuje dobre praktyki w programowaniu w C na mikrokontrolery, gdyż nie są to informacje tak łatwo dostępne. Niestety nie obyło się bez błędów, które są widoczne na pierwszy rzut oka. Niestety grafiki nie trzymają równego poziomu, niektóre układy wyglądają bardzo dobrze z opisem elementów, a inne wyglądają jakby były namalowane w Microsoft Word lub zostały tam zedytowane po wklejeniu z noty. W książce zdarzają się akapity, których tytuły nie pasują do ich treści, co gorsza kolejność rozdziałów jest pomylona. Przykładem może być to, że wg. tego co pisze autor najpierw miał nastąpić rozdział o wyświetlaczach LCD, a potem o ADC lub najpierw o TWI, a potem o SPI. Tego typu błędy może nie są dużym utrudnieniem w czytaniu, ponieważ odniesienia nie powodują niezrozumienia treści, jednakże takie błędy nie powinny być widoczne w ostatecznym papierowym wydaniu dla czytelnika, wygląda to tak jakby nikt nie przeczytał całości przed wydaniem. Niestety opis kodu przykładów mógłby być lepszy, przydało by się aby zaznaczone w kodzie komentarze były następnie w opisie szerzej rozwinięte. Ostatnim mi nusem, biorąc pod uwagę całokształt książki jest jej wysoka cena, sądziłem że skoro wykorzystuje się tańszy papier to książka powinna być tańsza, jednak aktualna cena jest stosunkowo wysoka, a biorąc pod uwagę słabą jakość całościowego wydania książki, które psuje efekt pożądanie przekazanej wiedzy, cena jest zbyt wysoka.
  Ocena : 5 

Najlepsza pozycja do nauki C pod AVR, nie jest co prawda dla całkiem początkującego, ale nie wiele trzeba wiedzieć by zacząć się z niej uczyć. Bardzo dużo konkretów i ciekawostek. Po za tym treść i jeszcze raz treść.
  Ocena : 5 

Książka godna polecenia - autor rzeczywiście szczegółowo i krok po kroku wprowadza czytelnika w świat mikrokontrolerów AVR i programowania w C. Można znaleźć wiele praktycznych porad i przykładów przydatnych nie tylko początkującym, ale i doświadczonym projektantom. Dużym plusem są również poruszone tematy sprzętowe, elektroniczne, schematy, a nie tylko kwestie oprogramowania. Dzięki temu książka wg mnie wkracza na wyższy, interdyscyplinarny poziom. Chciałbym, aby na rynku można było znaleźć więcej książek napisanych w takim stylu. Z minusów - w książce jest trochę błędów, gdzie w jednym miejscu napisane jest jedno, a parę linijek dalej napisane jest co innego. Mimo tych niedoskonałości mogę gorąco polecić tę pozycję zarówno początkującym adeptom mikrokontrolerów jak i doświadczonym projektantom.
  Ocena : 5 

Najlepsza książka o programowaniu AVR na polskim rynku (jeśli nie szuka się podręcznika "od zera"). Autor porusza tematy, które w innych publikacjach są praktycznie pomijane (sekcje pamięci, dynamiczna alokacja, łączenie kodu w C i asm, zagadnienia związane z bootloader'em i bezpieczeństwem kodu). Od czytelnika wymagana jest jednak podstawowa wiedza o programowaniu mikrokontrolerów w C. Tak jak wspomniałem - to nie jest (dzięki Bogu) kolejna pozycja wprowadzająca w język C od początku. Jeśli dla kogoś książka jest chaotyczna i niezrozumiała to cóż... powinien zacząć od "prostszej" lektury. Gwarantuję jednak, że potem doceni informacje przekazywane przez T. Francuza.
  Ocena : 5 

Książka nie jest dla osoby która nie ma zielonego pojęcia o "C" i AVR. Trzeba znać podstawy zanim się sięgnie po tę książkę. Zdecydowanie zbyt mało przykładów.
  Ocena : 5 

Bardzo duża porcja wiedzy, lecz nie jest ona moim zdaniem dla bardzo początkujących. Warto mieć już jakieś podstawy i małe doświadczenie z uP AVR wtedy można szybko wykorzystać zawarte informacje.
  Ocena : 5 

Książka wartościowa z dużą ilością przykładów, jednak nie polecam jej początkującym samoukom. Zbyt mało wyjaśnień co do kodów nie pozwoli na łatwe wchłonięcie wiedzy.Mimo, że jestem elektronikiem i pisałeś pracę dyplomową z mikrokontrolerów a ich zasada działania jest mi znana, to rozszyfrowanie niektórych linii kodu sprawiło mi trudność. Co do zawartości merytorycznej jest rewelacyjne, bo zawiera informacje na temat ATXmega. Polecam ją przede wszystkim zaawansowanym czytelnikom.
  Ocena : 5 

tylko dla potrafiących dobrze programować, np pierwsze 50 stron można sobie darować bo do niczego nie poprowadzą, nie umiesz programować to niczego się z niej podobnie jak z BB innych polskich podręczników nie nauczę. Brak przykładów i odniesień, wszędzie znajdziesz to samo- definicje bez odniesień - szkoda czasu na "gcc -Os -fdata-sections -ffunction-sections test.c -o test.elf -Wl,--gc-sections " nawet nie wiem gdzie to wpisać :)- ktoś chce kupić ??
  Ocena : 5 

Kolejna z ostatnio pojawiających się rewelacyjnych książek o zastosowaniu języka C do programowania mikrokontrolerów AVR. Fenomenalne źródło skondensowanej wiedzy - bardzo trudno dostępnej lub wręcz niedostępnej gdzie indziej. Dla mnie - ale to bardzo subiektywne- jedyny mankament to trochę chaotycznie opisany kod przykładów. Może to być problemem dla rozpoczynających "przygodę z mikrokontrolerami". Jednak wobec całej rewelacyjnej zawartości to szczegół choć może pomocny na przyszłość. Gratulacje i wielkie podziękowania dla autora i wydawnictwa. Więcej takich pozycji!!!
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra, traktuje o zaawansowanych kwestiach związanych z programowaniem mikrokontrolerów. Mimo wszystko to raczej pozycja nie przeznaczona dla początkujących szukających możliwie przystępnie wytłumaczonych absolutnych podstaw. Za to jest to ciekawa pozycja dla osób znających już C dla rodziny AVR, a pragnących poszerzyć swoją wiedzę o zakamarki, do których nigdy nie zaglądali. Ogólnie: Informacje: 5,5 Przystępność: 4,5 Przydatność praktyce: 5,5
  Ocena : 5 

Ksiazka bardzo dobra merytorycznie, natomiast mam zastrzezenia dotyczace wykonania, a mianowicie w tej cenie powinna byc szyta a nie klejona, juz po miesiecznym uzytkowaniu niektore kartki musza byc doklejane.
  Ocena : 5 

dużo przydatnych informacji które trudno znaleźć nawet w internecie, bardzo rzeczowe oraz konkretne przykłady.
  Ocena : 4 

UWAGA nie polecam książki dla zupełnie zielonych. Przerabiając kolejno rozdziały nagle natykamy się na hasła dla zielonego w zupełności nieznane i nigdzie wcześniej nie wytłumaczone. Pierwsze ćwiczenia praktyczne są od razu specjalnie bardziej zaawansowane. Brak prostych przykładów już takich bardziej praktycznych.
  Ocena : 4 

Całkiem, całkiem, ale absolutnie nie dla zupełnie początkujących.
  Ocena : 4 

Dobra książka, jednak nie polecam jej początkującym moim zdaniem stanowi znakomite dopełnienie książki Pawła Borkowskiego którą polecam na początek Dopiero po przejściu kursu Borkowskiego mogłem zasięgnąć do pozycji Francuza
  Ocena : 4 

Dobra książka poświęcona programowaniu mikrokontrolerów od podstaw. Jednakże czytelnik musi posiadać podstawową wiedzę o samych mikrokontrolerach. Polecam dla początkujących, dużo informacji w jednym miejscu
  Ocena : 4 

Chciałbym wpisać 6, ale niestety nie będzie to możliwe. Książka ma wg mnie złą kolejność działów. Przez wiele stron używane są pojęcia, które są wyjaśnione dopiero później. Trzeba przeskakiwać, doczytywać coś, co jest dalej i wracać do poprzednio czytanego rozdziału. Nie poleciłbym jej dla laika, choć można się z niej nauczyć bez problemu (z utrudnieniem, o którym wspomniałem wyżej).
  Ocena : 4 

Jako osoba, która zaczynała z C od zera została mi polecona ta książka i po jej zakupie myślałem, że trafi mnie szlak, bo nie ma najmniejszych szans, żeby nowicjusz mógł "ogarnąć" takie przekazywanie wiedzy bez pełnych przykładów zastosowań. WAŻNE!!! Przerobiłem darmowy kurs internetowy forbot kurs c i mogę szczerze powiedzieć, że po tym kursie dopiero można zasiąść do lektury Pana Tomasza Francuza, która dopiero teraz jest dla mnie cennym źródłem wiedzy, ponieważ wcześniej nie miałem podstaw, a podstawy trzeba mieć zanim zacznie się czytać tą książkę. Podsumowując, książka bardzo dobra, ale żeby do niej zasiąść polecam przerobienie kursu forbot C
  Ocena : 4 

Gdzie jest schemat połączenia układu potrzebnego do pracy?
  Ocena : 4 

Dość dobrze wydaje się być napisana, czyli dla Autora ocena co najmniej 5, natomiast wydawca ma ocenę 2. Papier bardzo słabej jakości, klejona a przy tylu stronach nie da się jej utrzymać otwartej bez użycia obydwu rąk a nie używa się jej czytając w łóżku tylko przy programowaniu procesorów, dłonie zatem są zajęte. Tak się wydaje książki za 10 zł, ta kosztuje 89zł, więc to raczej pazerność wydawcy i brak szacunku dla czytelników.
  Ocena : 4 

Merytorycznie książka jest bardzo dobra, jednak wrażenie psują niezwykle liczne drobne błędy. Przed wydaniem należałoby jeszcze raz przeczytać książkę i je poprawić.
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

dobra. następna będzie lepsza - w co wierzę
  Ocena : 3 

Książka zdecydowanie nie jest dla początkujących, jest w niej wiele cennych ciekawostek odnośnie specyfiki programowania uP AVR co należy uznać za plus tej pozycji. Autor niewątpliwie posiada spora wiedzę o programowaniu uP AVR ale niestety nie umie jej przekazać. Książka traktuje poszczególne tematy w sposób chaotyczny widać brak dokładnego przemyślenia w jaki sposób przekazać wiedzę no niestety wielka szkoda, że tak się stało zepsuło to niestety całkiem dobry kawałek wiedzy. Kod przykładów jest dość niejasny, komentarze a właściwie i brak to tragedia. Autor chyba zapomniał że, przykłady kodu które zamieścił mają być łatwo zrozumiałe nie tylko dla niego. Brak dobrego opisu podstawowych rzeczy które powinien znać programista uP utrudni na pewno czytanie tej książki przez początkujących, wiele prostych zagadnień będzie sporą przeszkodą dla nowicjuszy. Trafia się też sporo drobnych błędów. Dużo lepsze podejście w tej kwestii prezentuje Pan Kardaś. Radzę jego książkę przeczytać najpierw. Wydanie jest słabe, kiepski szary papier książka jest klejona kartki dość szybko zaczynają wypadać, książka trudno się otwiera jak napisał jeden z przedmówców „trzeba ją brutalnie rozginać”. Książka jest ogólnie dobra ale brakuje lepiej przemyślanego podejścia do prezentowanych zagadnień a karygodny wręcz brak komentarzy i kiepskie wydanie ciągną ją mocno w dół.
  Ocena : 3 

Jak można tak szafować zaufanie czytelników i potencjalnych klientów? Przecież nietrudno zauważyć, że zamieszczone opinie czytelników są "miksowane" z różnych pozycji.
  Ocena : 3 

Zgadzam się z czytelnikami, że autor posiada wiedzę ale nie umie jej przekazać. Jest dużo przykładów zaawansowanych, ale niestety nie wszystkie kody są kompletne, a co za tym idzie nie można na podstawie książki zrobić np. biblioteki dla KS0108 (tam np temat jest nie skończony - brak opisu do czcionek). Jest więcej takich przypadków, ale ten mam akurat na etapie czytania. Opisuję wydanie pierwsze bo drugiego nie mam.
  Ocena : 3 

Ksiazka nie dla poczatkujacych ktorzy nie znaja C. Rowniez wskazane byloby znac podstawy mikrokontrolerow Opis ksiazki mija sie z prawda.
  Ocena : 3 

Podręcznik ten ma dwa oblicza, pierwsze to ewidentnie widoczna gigantyczna wiedza autora, oraz drugie, totalnie zerowa umiejętność jej przekazania, po prostu nie da się gorzej. Ktoś kiedyś przy jednej z recenzji napisał, że pewna książka jest "porywająca" jak lektura ustawy o VAT - wypisz wymaluj, idealnie pasuje to także do tej. W zapowiedziach Helionu na I kwartał 2014 roku kolejny podręcznik tego autora "AVR. Praktyczne projekty" - niech ktoś z Redakcji Helionu zmobilizuje autora do zdecydowanie większej finezji w próbie przekazania czytelnikom swojej wiedzy. Książkę tę można zestawić z podręcznikami o uC Pawła Borkowskiego, który również posiada olbrzymią wiedzę i po prostu umiejętność (chęć?, zaangażowanie?) jej przekazania wypada wprost druzgocąco na korzyść Pawła Borkowskiego. To co Paweł Borkowski tłumaczy z porywającą łatwością, tu jest totalnym koszmarem. W zasadzie to nie "to" a raczej "wszystko". Jak widać, jeśli tylko się chce/potrafi to jednak można. Końcowa ocena, naciągana jak gumka od majtek ocena dostateczna - zdecydowanie to nie tak powinno wyglądać.
  Ocena : 3 

zgadzam się z większością obecnych tu opinii: autor książki posiada ogromną wiedzę, i stara się całość przelać na papier, jednak, wg, mnie czyni to w sposób bardzo nieumiejętny. Autor podaje ogromną ilość informacji, ale żadnych szczegółów, jak już pojawiają się przykłady są one chaotyczne i bardzo skąpo opisane, książka zdecydowanie nie nadaje się dla początkujących hobbystów, moim zdaniem jest to raczej kompendium poszerzające wiedzę dla osób już gruntownie obeznanych z tematem programowania AVR'ów w ,,C"
  Ocena : 3 

Zdecydowanie nie jest to książka dla początkujących. Opisuje wiele tematów ale żadnego konkretnie. Książka przeznaczona dla ludzi, którzy już wszystko wiedzą. Tylko, że tacy ludzie nie potrzebują tej książki. Widać, że autor ma dużą wiedzę tylko nie umie jej przekazać. Ktoś z tak dużą wiedzą zakłada, że początkujący wszystko zrozumie bo on sam to rozumie. To błąd.
  Ocena : 2 

Dlaczego 2?,ponieważ tak chaotycznie napisanej książki jeszcze nie czytałem...Miałem wcześniej książkę 'AVR & ARM7..' - średnia bo mało modułów AVR omawia [brak informacji o multipleksowaniu LED, nic o ADC, mało o timerach...] lecz pokazuje gotowe programy do kompilacji wraz ze schematami i w miare jasnym opisem, a ta książka 'język c..' nie... Zrozumiesz z niej wszystko byłeś mistrzem AVR i chcesz sobie tą wiedze odświeżyć. Mało jasne przykłady, brak komentowania kodu... Czytanie tej książki to istna męka, przypomina mi to szkolne podręczniki do programowania- dużo wiedzy ale tak sformułowanej żeby czytający przypadkiem się czegoś nie nauczył...wygląda na to że muszę kupić niebieską książke od ATNELa... bo z tych dwóch raczej własnego ciekawego projektu od podstaw nie zrobicie :(
  Ocena : 1 

UWAGA opinie dotyczą pierwszego wydania książki proszę zwrócić uwagę na daty wystawienia opinii i datę wydania TEJ książki!!!